NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Prettig weekend Wie de jeugd heeft SPORTAGENDA Het V.O.O. presenteert: Het Rode Kruis GALERIJ de HORN Kollekte opbrengst r 1 Mo. 4166 Donderdag 18 april 1985 88e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,per jaar. Franko per post f 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. "MET EEN KNIPOOG". Onlangs hebben ze het aan hun ou ders en bekenden verteld. In het De Casembroothuis heeft Kamperland ken nis kunnen nemen van een radicaal plan van de jeugd van dit dorp. Nauwe lijks 12 jaar oud, maar vol van de ge dachte Kamperland groot te maken. En u weet: wie de jeugd heeft Hieronder hun „plan de campagne". Politiek: Nu wij in de hoogste klas zijn aangeland hebben we een fantastisch plan gepland We maken van Kamperland een stad, een echte stad, hoe vindt u dat? We scheiden ons af van Wissenkerke om helemaal voor onszelf te gaan werke Geersdijk mag onze kolonie zijn, dat vinden ze daar vast heel fijn. en na vele, vele jaren en na lang, ja heel lang sparen gaan we een volksstemming verzinnen of ze daar misschien ook voor zichzelf kunnen beginnen. Anco wordt onze burgemeester, mensen een betere kun je je echt niet wensen. Hij laat een nieuw gemeentehuis bouwen zodat je niet meer naar Wissenkerke moet sjouwen. 'tHeerjanszdorp is het beste oord waar zijn ambtswoning in behoort. Bij de gemeenteraad geen standen of rangen, zij dienen alleen de gemeentebelangen. Ze zullen voor u allen zorgen. U voelt zich veilig en geborgen. Een zwembad in de nieuwe wijk wordt Kamperland nu spoedig rijk. En wenst u ook een carillon? Nou, dan reserveren wij een ton. U wilt misschien een echte grote sporthal? Geschikt voor basketbal en voetbal? Die bouwen we in de Nieuwe Achterweg is te denken. U ziet, u wordt bediend op uw wenken En wat denkt u van een voetbalstadion? al kost zo'n ding wel een paar ton. Maar geld speelt geen rol bij de gemeenteraad die dat gratis bij de Rabobank halen gaat. Voorzieningen: Kamperland wordt ook bereikbaar per spoor, daar zorgt de stads-architect voor De stoptrein doet Stroodorp ook aan de sneltrein blijft op Kamperland- Centraal pas staan. Ook zal die trein tot de Banjaard rijden en de mensen uit die uithoek bevrijden Men bouwt daar in het nieuwe plan een grote, fraaie supermarkt dan De naam die wordt dan Centrattent beheerd door Filius en Clement Maar allemaal doen ze er aan mee Alle middenstanders, in peis en vree De groentezaak van de familie Sandee doet op de begane grond ook mee En op de eerste etage, wie staat daar! Juist, daar staat warenhuis Meulenberg voor u klaar En slager Koster is ook een beetje de baas met z'n ham en biefstuk van de haas. Flikweert zit op de tweede etage, voor een fiets of een tv en de Kamperlandse koper koopt goedkoop en zeer tevree. Want ook melkboer De Regt heeft er een plek nóg ruimer dan op zijn „oude nieuwe" stek Personeel: Peter zorgt voor de koeien van Remijnse en De Kam, die laat hij grazen tot bij de dam. Hij rijdt er als een cowboy omheen, het wordt toeristen-attraktie nummer één. De school, die gaan wij ook beheren, dan zullen de kinderen nog beter leren. Gillis wil graag de baan van direkteur, maar Sylvia vindt dat maar manne- gezeur. Zij wil op school de leiding nemen en niet alleen soppen en zemen. Gillis wordt leraar in de bovenbouw, maar direktrice wordt., een vrouw. Ook komt er een gemeenteman, waar zelfs Sandee een voorbeeld aan nemen kan Erik werkt hele dagen aan de stoep en verwijdert die van hondepoep. Wij gaan ook agent Bakker assisteren, want die kan zich echt niet meer alleen verweren: Een relletje bij het stadion, een demonstratie bij het carillon, ruzie bij het warenhuis of zit het bij cowboy Peter niet pluis. Dan komen agent John en Cor, snel en moedig en zonder gemor. Petra wordt redaktrice van 't Kamper landse Dagblad; nieuwtjes krijgt u dan zeker zat. Zij kwebbelt dat blaadje steeds weer vol alles mag, niets is te dol. Ook komt er een A-team in onze stad, want er gebeurt natuurlijk altijd wat. Een opstand in de kolonie Geersdijk, een gijzeling in de nieuwe wijk. Een invasie van een andere planeet op het Veerse Meer; dan komen zij, snel als een speer. Ze komen op voor vrede en recht en blijven overwinnaars in elk gevecht. En tot slot Ook een vliegveld zal er zeker komen, daar hebben we al jaren van lopen dromen. Het gaat vliegveld „Goudplaat" heten, we zouden geen betere plaats meer weten. Ja, dat vliegveld komt er zeker an; moet u al een kaartje van Kamperland naar Japan? Een stadslied hebben we ook gedicht, zo vergeet u onze plannen niet licht: „Hand in hand, stadsgenoten; Kamperland, dat wordt een stad. Geen woorden maar daden, 'n gat dat wordt een stad." H. Een vrolijk blijspel in vier bedrijven opgevoerd door toneelgroep V.O.O. afdeling Wissenkerke Het gaat niet goed met de zaken van Toon van Duin, handelaar in veevoer. Juist nu komt zijn broer, tevens com pagnon, met zijn vrouw een weekend logeren om de zaken eens te controleren Het hele huis wordt in orde gemaakt want Sofie, de schoonzus, is niet de ge makkelijkste. Toon denkt met zijn sullige boekhou der Janus Droog, een manier gevonden te hebben om enige zakelijke missers verborgen te kunnen houden voor zijn broer, maar dan heeft hij toch niet op diens vrouw Sofie gerekend. Of dit al geen moeilijkheden genoeg geeft, komt juist dit weekend de stu derende zoon van Toon thuis en neemt nog drie vriendinnen mee die totaal niet in huize Van Duin blijken te pas sen. Dit brengt nog meer moeilijkheden en verwarring teweeg. Wat er dan allemaal staat te gebeuren dit weekend, moet u zelf maar komen meebeleven. Het toneelstuk wordt opgevoerd op vrijdag 26 april in het Dorpshuis te Wissenkerke. De aanvang is om 19.30 uur, de zaal gaat open om 19.00 uur. Kaarten f 2.50, V.O.O.-leden en kin deren f 1.zijn verkrijgbaar bij Super markt Centra, Oostvoorstraat, Wissen kerke en op vrijdag 26 april vanaf 19.00 uur aan de zaal. In de pauze wordt er een verloting gehouden. Kinderen altijd prijs!! De rolverdeling is: Toon van Duin in veevoeders (Dick Ruijsbroek); Truus zijn vrouw (Riet de Nooyer); Koert hun zoon (Menno Weber); Kees zijn broer (Toon Schijffers); Sofie zijn vrouw (Toby Cino); Veer werkster (Riet Ha nenberg); Kaatje hulp (Louise Probert); Janus Droog boekhouder (Jan Brehm); Francy (Fatima Meuldijk); Herta (Nelly Wilderom); Pleuni (Margreet Houter man); souffleur (Ria Schijffers); regie (Ineke Ruijsbroek). De dekor-attributen zijn beschikbaar gesteld door: Fa. Van Halst en Gerard Slotema. TENNIS Paastoernooi Slagvast. Traditiegetrouw hield Slagvast weer het bovengenoemde tournooi. Er was hiervoor een overweldigende belang stelling met 25 dubbel-inschrijvingen. Ondanks de sombere weersvooruitzich ten werd het toch een goede dag en kon den de wedstrijden volgens plan ver lopen, zij het soms met ..medewerking" van Pluvius. Uitslagen: Heren dubbel: 1. Arie Harinck - Frank Bremmer; 2. Adrie Schrier - Leen San dee; 3. Aart de Looff - Gerard Visser. Dames dubbel: 1. Monika Strittmater - Christa Breuer; 2. Dientje Harinck - Conny Bremmer; 3. Anita Balkenende - Cora de Kam. De Welfare-afd. Noord-Beveland van het Rode Kruis houdt op zaterdag 20 april van 14.00 tot 16.30 uur in het Be jaardentehuis „Vredestein" een tentoon stelling - verkoopmiddag. Tijdens de expositie kunnen hand werken en gebruiksvoorwerpen die ver vaardigd zijn door bejaarden en ge handicapten worden bezichtigd en/of gekocht. Tevens wordt een verloting gehouden waarvoor mooie prijzen beschikbaar zijn. VOETBAL Zaterdag 20 april: Colpl. Boys 1 Heinkenszand 1 (2.30 uur) Rillandia 2 Colpl. Boys 2 (2.30 uur) Colpl. Boys 3 SKNWK 3 (2.30 uur) Mevo 3 Colpl. Boys 4 (12.45 uur) Colpl. Boys BI Jong Ambon BI (12.45 uur) Dreischor Cl Colpl. Boys Cl (11 uur) Colpl. Boys El Cortgene El (10 uur) WIK F Colpl. Boys F (10.00 uur) Bevelanders 1 Duiveland 1 (2.30 uur) 's-H. Arendskerke 2 Bevelanders 2 (2.30 uur) SSV 3 Bevelanders 3 (12.45 uur) VCK 5 Bevelanders 4 (16.15 uur) Dames: Zierikzee Bevelanders (11 u) Zeelandia BI Bevelanders BI (12.45 u) SKNWK Cl Bevelanders Cl (11 uur) Bevelanders Dl Heinkenszand D2 (10.00 uur) Bevelanders F Serooskerke F (10 u) Wissenkerke 1 Brouwershaven 1 (2.30 uur) Arnemuiden 3 Wissenkerke 2 (2.30 u) Kruiningen 6 Wissenkerke 3 (2.30 u) Wissenkerke 4 Meeuwen 8 '2.30 uur) Bruse Boys Cl Wissenkerke Cl (11 u) Wissenkerke Dl Heinkenszand Dl (10.00 uur) Robur D2 Wissenkerke D2 (10.00 uur) Wissenkerke El Bevelanders El (10 u) Veere F Wissenkerke F (10.00 uur) Kats 1 Cadzand 1 (2.30 uur) Cortgene Al WIK Al (2.30 uur) Cortgene Dl Goes Dl (10.00 uur) Zondag 21 april: Cortgene 1 Hansw. Boys 1 (2.30 uur) Cortgene 3 Zierikzee 5 (12.30 uur) Cortgene 2 Ouwerkerk 2 (12.30 uur) Maandag 22 april: WIK Al Cortgene Al (18.30 uur) snelle inltfstservice v.a. 25 ct/cm. zeer grote grafiekcollectie. repro/poster-art. plm. 150 olie- en aquarel, schilderijen (uit binnen- en buitenland). Kamperland Tel. 01107 - 2444. ma. en wo. gesloten. VOLLEYBAL Zaterdag 20 april: Dames: 's-Gravo Wiska (18.15 uur) Heren: Marathon Wiska 1 (2.30 uur) Heren: Wiska 2 's-Gravo 2 (2.00 uur) HENGELSPORT Zaterdag 20 april: Derde kompetitiewedstrijd: inschrijven 14.0014.30 uur; vissen 15.0017.30 uur De kollekte ten behoeve van de ak- tiviteiten van de Nederlandse Brand wonden Stichting, gehouden in de ge meente Wissenkerke, heeft 889,70 op gebracht. Zonder de inzet van koördinatoren en kollektanten zou deze kollekte niet tot dit resultaat hebben geleid. Wij danken allen die hieraan hebben meegewerkt. De Nederlandse Brandwonden Stichting ziet hierin een stimulans haar aktivi- teiten te kontinueren in het belang van de Nederlandse bevolking. Kruiswoordpuzzel no. 924 Horizontaal: 1. reeds - 2. voormalige voetbalvereniging - 5. toiletartikel - 8. heilige - 10. titel - 11. plaats in Noorwe gen - 14. het romeinse rijk (lat. afk.) - 16. tijdperk - 18. drukte - 19. melkklier 21. dierenverblijf - 23. hoefdier - 24. telg - 25. voorzetsel - 26. meisjesnaam 27. rekenkundige opgaaf - 28. aanzien 30. raad - 32. stuk hout - 34. vogel - 36. palm - 40. vogel - 42. plaats in Fries land - 43. muziekteken - 45. vertaler - 48. familielid - 50. etenbereider - 52. afgelegen - 53. europeaan - 55. insekt - 56. voormalige voetbalvereniging - 57. boom - 59. meisjesnaam - 61. deel van het hoofd - 63. menselijk geluid - 65. indonesische winkel - 66. opera - 68. plaats in Oost-Europa - 70. jongensnaam 71. plaats in Frankrijk - 74. zangnoot - 75. landbouwwerktuig - 76. europeaan 77. plaats in België - 78. jongensnaam. Verticaal: 1. strijdperk - 2 engels voor zetsel - 3. deel van een etmaal - 4. al om - 5. knobbel - 6. leeftijd (frans) - 7. persoonlijk voornaamwoord - 9. deel van een trap - 10. kindergroet - 11. sluis 12. groet - 13. verenwisseling - 15. titel 17. interest - 20. meisjesnaam - 22. raad 24. militaire opleidingsschool - 25. na gerecht - 29. wiel - 31. insnijding - 33. lust - 35. deel van het jaar - 37. staaf 38. bar - 39. ik - 41. meisjesnaam - 43. lobbes - 44. plaats in Utrecht - 46. op dracht - 47. deel van het hoofd - 49. meisjesnaam - 50. nakomelingschap - 51. volksvermaak - 52. roofdier - 54. elektrode aan de positieve pool - 58. larve - 60. jongensnaam - 62. vreemde munt - 64. gesloten - 65. zoals de akten getuigen (lat. afk.) - 66. nummers - 67. berg - 69. zangnoot - 72. als eerder - 73. frans lidwoord. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 923 Horizontaal: 1. dr - 3. carnaval - 10. bod - 13. oir - 15. reeds - 16. id - 18 re 19. noot - 21. eed - 22. vlas - 24. tui - 26. rei - 28. ampel - 30. ei - 31. lap - 33. rep - 35. pees - 36. op - 37. ik - 38. das - 40. ek - 41. dom - 43. hl - 44. mentor - 47. as - 48. ja - 49. bar - 50. aa - 51. ue 52. teriet - 54. wl - 55. elp - 56. er - 57.kil - 58. de - 59. slot - 60. geel - 62. pet - 64. grof - 66. omdat - 68. gal - 70. of - 71. om - 72. ecru - 73. ruk - 75. au - 77. jr - 79. ha - 80. trier - 82. koe 84. eis - 85. parasiet - 86. nr. Verticaal: 1. donderdag - 2. rio - 4. ar 5. ree - 6. neer - 7. adder - 8. vs - 9. lila - 11. or - 12. deels - 14. rot - 17. damp - 20. tulp - 23. speer - 25. ia - 27. ieder - 29. eek - 32. spil - 34. pan - 36. om - 39. stal - 42. os - 43. hark - 44. mat - 45. oa - 46. september - 48. je - 49. beleg - 51. ulo - 52. trede - 53. lip 54. weg - 55. elf - 56. eem - 59. sofa - 60. gonje - 61. lach - 63. tarra - 65. ro 67. trap - 69. luis - 74. kei - 76. uk - 78. ri - 80. tr - 81. re - 83. on.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1