NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Tennis-voetbal Blankevoet, de enige échte 19 Ridder SPORTAGENDA ZEELAND HELPT NEPAL GALERIJ de HORN Evenementen-kalender No. 1462 Donderdag 21 maart 1985 88e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs ƒ20,— per jaar. Franko per post 35,— per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. EEN VERVOLGVERHAAL VOOR DE JEUGD DOOR RON MEULDIJK. Rektifikatie: Als eerste werd de lange afstands katapult gespannen. Een sterke veer zorgt er voor, dat de kogel, gemaakt van een zwaar metaal, met enorme kracht wordt weggezwierd. Twaalf manschappen kwamen er aan te pas om die veer te spannen en op 't haakje te zetten. Met twee man brachten ze de eerste kogel op de katapult. Alles was klaar voor het eerste schot. Eerst moest er gewacht worden op 't sein van de grote leider. Een rode zakdoek bete kende niet vuren, een oranje betekende stoppen als je nog kan, een groene bete kende: oké. De grote leider stak nog steeds een rode zakdoek in de lucht, even daarna een oranje, en jawel toen de groene. Elf man hielden zich vast aan de ka tapult, de twaalfde mocht 't haakje uit 't oogje halen. De spanning liep hoog op. Zou het eerste schot iets raken? Zou de ridder zich overgeven? „Zoeff" was er te horen, maar waar was de katapult en waar waren de twaalf mannen die ervoor zouden zor gen dat 't schot een doel raakte? Ver dwenen!! Een handrem zou ervoor moeten zor gen dat de katapult op zijn plaats moest blijven staan, anders gaat hij met een flink gangetje achteruit. De grote leider zou het nu met twaalf man minder moeten doen, vandaar dat z'n hoofd nu een beetje rood werd. Dat was nogal verwarrend voor de mannen bij het schroefdopkanon, die dachten dat ze steeds een rode zakdoek zagen. Voorlopig dus nog niets aan de hand. Maar de grote leider stond al een tijdje met een groene te zwaaien. Kwaad liep hij op de mannen af. „Ik zzta al uren te zzwaaien heren, en znog steeds geen zzchot gelost! Je zzmoet goed naar zzmij kijken!" De grote leider ging terug naar zijn post en zwaaide met groen. Door de boosheid van de grote leider vergaten de mannen de antiregen- schroef dop te verwijderen. Zodoende knalde het supermoderne kanon op de plaats uit elkaar. Met verschroeide wimpers, verschroeide kin, neus en oor- BIJ MIJ THUIS! „Tannis". Vroeger, toen je het woord tennis weliswaar met een „e" schreef, maar uitsprak met een soort „a", was het de sport voor de gegoeden, een elitaire sport om een woord op nivo te ge bruiken. Slechts in steden kon je een tennisbaan vinden en in dorpen waren de toevallig aanwezige banen haast al tijd privé-bezit en als zodanig onder deel van een tuin, waar „de gewone man" met een zekere afgunst op af stand naar keek. Beplanting en grootte van de tuin waren er de oorzaak van, dat de tennissport letterlijk buiten je oogbereik bleef. Tannis: een sport voor lieden op hoog geestelijk en financieel nivo. De grauwe massa mocht tafeltennis spelen, door de tennisser wat laatdun kend „ping-pong" genoemd. De velden leken op elkaar, alleen was het ene wat kleiner, net als de beurs. Je mocht ook jokari spelen, dan sloeg je wat verder, wat harder, maar toch bleef je, net als die jokari-bal, „gebonden", ver weg van de sport met nivo: tannis! Maar met het verhogen van de wel vaart, vervlakten de standen en werd aan gewone stervelingen ook de kans geboden het gravel te betreden, zij het met schroom en met inachtneming van enkele traditionele wetten, die de ten nissport toch principieel anders doet zijn dan b.v. toch nog steeds volkssport nummer één: voetbal. haren en talrijke sissende brandwon den moesten de tien mannen van het kanon het hazepad kiezen. Alleen had den haasjes zich wat lekkerder gevoeld, als ze tenminste ome Leo's leger niet waren tegengekomen. Als de grote leider niet zoveel riemen aanhad en niet zo dik ;n zijn vel zou zitten, dan was hij er nu wel uitge sprongen. Want na de daverende knal van het kanon klonk er een luid ge- schaterlach uit één van de kasteelramen Woedend stak hij zijn vuist in de lucht en schold de ridder en zijn bedienden stilletjes uit. De manschappen bij de kruitvaten waren nog druk bezig de gebruiksaan wijzing te lezen. Er stond geschreven: „KRUITVAT VOORZICHTIG VER PLAATSEN, LONT AANSTEKEN MET SIGAAR OF SIGARET, DEKKING ZOEKEN EN WACHT OP DE KLAP". Na het groene sein slopen de mannen (per kruitvat twee voor 't tillen en één voor de sigaar) naar 't kasteel. Staken de lont aan met de sigaar en zochten dekking. Stond er in de gebruiksaanwijzing iets over loslaten? Kan je dus wel ge loven dat ze zelf de sigaar waren. Met dezelfde klachten als de mannen van 't schroefdopkanon kozen ze het zelfde hazepad. Kan je dus ook wel ge loven dat de grote leider het niet meer had. Half overspannen riep hij de ove rige achtentwintig mannen tesamen. Hij vertelde ze dat ze hier niet bezig waren met een clownsnummer of een grote goocheltruc om alles te laten ver dwijnen. Hij stelde voor om óf een biljartclub op te richten óf tot 't bittere eind met man en macht te strijden. Het merendeel stemde voor een biljartclub, dat leek hun wel leuk ja. Dan had je toch meer pret. Daar zaten ze dan nog met z'n vieren. Ze hadden nog één tent overgelaten. De ridder en zijn bedienden waren uitgelachen en gooiden een vliegtuigje. Het landde precies voor de voeten van de grote leider. Er stond iets op ge schreven. De grote leider las voor: Voor een voetballer is de kennisma king met tennis toch fascinerend al zal de entree weifelend, onwennig zijn. Er is zoveel anders Telling. De telling is voor een eenvoudige voetballer bijvoorbeeld iets, wat zijn simpele geest nooit kan hebben be dacht. Bij voetballen is het een kwestie van punten tellen. Bij tennis is het dan: 015, 3015, 4030, duece, enz. Mocht een voetballer het bedacht hebben, dan had hij gesteld: wie het eerst 4 punten heeft, heeft een game gewonnen, maar er moeten 2 punten verschil zijn en zolang ga je door. Wie het eerst 6 games heeft gewonnen, wint een set, met dezelfde voorwaarden. Maar nee hoor. Eerst: fifteen-love. Het zal wel met Engelse traditie te maken hebben. Maar we hebben de En gelse gewichten en maten toch ook af geschaft Overigens moet ik zeggen, dat het altijd prachtig klinkt op Wimbledon; de aankondiging met welluidende stem: „Mister Connors leads by two to one, second set. Service mister Lendl." Voor kinderen beneden de 7 jaar is de telling niet eens te volgen, want die leren pas getallen tot 20. En dan dat „love", een heel hatelijke liefde voor de speler in een „love- situatie". Nee, die telling is voetbal vreemd, maar het is te leren voor de jongen van „de gestampte pot". Devoot. Waar de tennissende voetballer zeker aan moet wennen is de haast devote stilte, die er moet heersen, stilte afge wisseld door beschaafd applaus. Kreten als „de beuk erin", „pak hem (ze) in" of „afmaken die hap" zijn uit de boze. En als er dan eens eentje uit de band springt, dan blijft de referee („scheids" voor de voetballer) als een onderwijzer, die moeite heeft met de orde, vragen: Dames en herenstilte alstublieft.. Dank u wel! Wie zou er eindelijk eens durven zeggen: „Nou hoop ik, dat jullie eens een poosje je koppen dicht houden!?" Zo'n verzoek op zich is al totaal voetbal vreemd. Ik hoor het arbiter Keizer al vragen aan het publiek bij Feijenoord - Ajax als Van Basten een penalty moet gaan nemen: „Wil iedereen even stil zijn, want Marco wil zich concentreren!" En dan dat applaus. Afgemeten, be schaafd. Het is me zelfs opgevallen dat na een dubbele fout nog een bescheiden applausje opging. Dat zijn de automaten. Het is wel zo, dat èn die stilte èn de microfoon bij de scheidsrechter er de oorzaak van zijn, dat wij, beeldbuis kijkers èn de toeschouwers langs de baan, kunnen „genieten" van discussies tussen spelers en scheidsrechters. Op zich hoort het niet: de traditie wil, dat je de scheidsrechter altijd accepteert. Velen doen dat nog, al maken de close opnamen duidelijk, dat de innerlijke roerselen soms vulkanische omvang aannemen. Maar sommigen doen dat, wat de voetballer al lang doet: vocaal afreageren. Ik heb Connors eens naar z'n voor hoofd zien wijzen, terwijl hij later be weerde jeuk op z'n neus te hebben. Gelukkig vangen microfoons tijdens voetbalwedstrijden de vocale zaken niet op. Want hilariteit zou het geven als de naar zijn voorhoofd wijzende speler na een gele kaart zou melden: „Scheids, zo veeg ik altijd mijn voorhoofd af als ik zweet!" Of na een verkeerde beslis sing: „Vérziend of bijziend, één van de twee, maar het is wel een ramp als jij fluitHilariteit eneen rode kaart. Wat dat betreft heb ik het idee, dat de voetbalscheidsrechter veel minder tolerant is. De referee bij tennis gaat er vanuit, dat een gesprek altijd mo gelijk moet blijven. De vrouw. Tot slot denk ik, dat de rol van de vrouw in de tennissport deze sport een bepaalde allure geeft. De voetbalmaat schappij is toch nog een mannenbedrijf. Afzakkende kousen, een shirt over de broek, een lichtelijk naar zweet riekend tenue, voetbalschoenen met de schim mel er nog op van een vorige keer, het zijn normale dingen bij voetbal. Bij tennis is een haast onberispelijke uit rusting gewoonte en men heeft voor alle uitrustingsstukken een niet geringe tas, waarin vaak alleen enkele rackets zitten, plus een handdoek. Want de kleren heeft men vaak al aan, ook de schoenenEn douchen doen we vaak weer thuis. De kleding zelf is bij tennis toch wel de trendsetter voor andere sporten geworden. Want mode-bewust zijn we geworden in de sport. Het rood-zwart van Bevelanders heeft franje en recla- me-letters gekregen. En het ooit een voudige zwart-wit van V.C.K. is ook niet meer wat het geweest is. En de v-vorm op het Meeuwen-shirt is be paald aan slijtage onderhevig. Lijntjes, streepjes, banen, splitjes en glinsterstof hebben de katoenen broek en shirt totaal verdrongen. Invloed uit de tenniswereldOf gewoon ij del heid Met bovenstaande kennis van zaken heeft de voetballer wellicht de drem pelvrees naar het tennisveld overwon nen en misschien gaat de tennisser wel weer eens voetballen. Want., sport verbroedert, op de groene mat zowel als op de gemalen baksteen. H. GIRO 7475 MIDDELBURG VOETBAL Zaterdag 23 maart: Colpl. Boys 1 Duiveland 1 (2.30 uur) Colpl. Boys 2 VCK 4 (2.30 uur) WIK 3 Colpl. Boys 3 (2.30 uur) Duiveland 4 Colpl. Boys 4 (12.30 uur) Dames: Zierikzee Colpl. Boys (12.45 u) Colpl. Boys BI Zeelandia BI (12.45 u) Zierikzee El Colpl. Boys El (10 uur) Bruse Boys F Colpl. Boys F (10 uur) Kruiningen 1 Bevelanders 1 (2.30 u) Bevelanders 2 SKNWK 2 (2.30 uur) Mevo 2 Bevelanders 3 (2.30 uur) Bevelanders 4 VCK 5 (12.45 uur) Dames: Bevelanders SVD (11.00 uur) Zeeland Sport BI Bevelanders BI (12.45 uur) Bruse Boys Cl Bevelanders Cl (11 u) Wolf aartsdijk Dl Bevelanders Dl (11.15 uur) Bevelanders El Oostkapelle El (10 u) Noormannen F Bevelanders F (10 u) Wissenkerke 1 Dauwendaele 1 (2.30 uur) Nieuwland 3 Wissenkerke 2 (2.30 uur) Kruiningen 5 Wissenkerke 3 (2.30 u) Wissenkerke 4 Middelburg 6 (2.30 u) Wissenkerke Cl Colpl. Boys Cl (11 u) Kapelle Dl Wissenkerke Dl (10 uur) Wissenkerke D2 Kloetinge D3 (10 u) Wissenkerke El Domburg El (11 uur) Wissenkerke F Nieuwland F (10 uur) Kats 1 Spui 1 (2.30 uur) Cortgene Al DFS Al (2.30 uur) Cortgene Cl Dreischor Cl (11 uur) Kloetinge D2 Cortgene Dl (10.00 uur) Zondag 24 maart: Cortgene 1 Sluis 1 (2.30 uur) Cortgene 3 Dreischor 2 (12.30 uur) Dreischor 3 Cortgene 2 (2.30 uur) HENGELSPORT Zaterdag 23 maart: 2de kompetitiewedstrijd, inschrijven: 14.0014.30 uur; vissen: 15.0017.30 uur Horizontaal: 1. sabelkwast - 6. wapen 11. wettelijke aansprakelijkheid - 12. van streek - 14. onder andere - 15. uit roep - 17. vaartuig - 20. deel van Afrika 22. drinkgerei - 23. bijwoord - 25. plaats in Drente - 27. omroepvereniging - 29. meisjesnaam - 31. zangnoot - 32. deel van Afrika - 33. laatst genoemde - 34. deel van een zeilboot - 36. kleur - 38. inhoudsmaat - 39. water in Friesland 40. inhoudsmaat - 41. evenredige ver tegenwoordiging - 42. Noord-Holland 43. te zijner plaatse (Lat. afk.) - 44. teken - 46. precies - 48. voorzetsel - 50. getalaanduiding - 52. lyrisch gedicht 54 .smoken - 56. putemmer - 57. gewel dig - 59. Engels hertogdom - 60. meis jesnaam - 62. Afrikaan - 64. nakome ling - 66. steenmassa - 67. voegwoord 69. stellage - 72. meterton - 73. glans 74. bijwoord. Horizontaal: 1. vak - 4. parabel - 10. leb 13. aral - 15. koran - 16. zijde - 17. li niaal - 19. linksaf - 21. et - 22. an 24. ge - 25. tm - 27. od - 29. tante 32. re - 34. riool - 37. serge - 39. ier 40. elegant - 42. sen - 43. mr - 44. on 45. low - 46. au - 47. ni - 48. usa 50. diamant - 51. neb - 52. lelie - 54. elite - 56. kk - 57. trots - 60. Ie - 61. lm 62. ha - 63. ac - 65. ma - 67. baaierd 70. blamage - 73. omar - 74. roeit - 76. snit - 77. kar - 78. parasol - 79. dos. snelle inlqstservice v.a, 25 ct/cm. zeer grote grafiekcollectie. repro/poster-art. plm. 150 olie. en aquarel, schilderijen (uit binnen- en buitenland). Kamperland Tel. 01107 - 2444. ma. en wo. gesloten. VOLLEYBAL Zaterdag 23 maart: Dames: Wiska Marathon 4 (14.00 u) Heren: Wiska Bok 2 (15.30 uur) Recreatie: Mytilus 1 Wiska (10.10 uur in sporthal te Goes) Vrijdag 22 maart: Colijnsplaat: Disco voor de jeugd (9-15 jaar) in het Zaaltje der N. H. Kerk. Organisatie: gym ver. „Delta". KOLLEKTE De kollekte voor de Epilepsie heeft te Kamperland opgebracht 569,65. Verticaal: 1. duo - 2. rondhout - 3. jon gensnaam - 4. unieke - 5. militaire rang 6. vogel - 7. soort stof - 8. reus - 9. windrichting - 10. zeediertje - 13. dat is 15. plaats in Duitsland - 16. bijenpro- dukt - 18. mist - 19. plaats in Afrika 21. plaats in Siberië - 22. Europeaan 24. oneffen - 26. soort onderwijs - 28. in een rechte lijn brengen - 30. vaartuig 32. insekt - 35. bijbelse naam - 37. aan zien - 43. chirurgisch instrument - 44. uitbouw - 45. muziekterm - 46. pit - 47. behaagziek - 49. verstandhouding - 51. vaststaande gebeurtenis - 53. zangnoot 55. vrucht - 57. nauwte - 58. vogel - 61. plaats in Gelderland - 63. vogel - 65. onmeetbaar getal - 68. bijwoord - 70. bijwoord - 71. bevel - 72. met dank. Verticaal: 1. val - 2. arie - 3. kantoor 5. akant - 6. rol - 7. ar - 8. bal - 9. enige - 10. lijsters - 11. edam - 12. bef 14. li - 16. zk - 18. aa - 20. ne - 23. nn 26. primula - 28. do - 30. adelaar - 31. trawant - 32. re - 33. penibel - 35. ierse 36. lende - 37. state - 38. genet - 41. gom 49. alkmaar - 51. niemand - 53. ik - 55. 11 - 57. tarra - 58. op - 59. salto - 61. lama - 62. he - 64. ca - 66. agio - 67. bok 68. ir - 69. dor - 70. bis - 71. ms - 72. ets - 75. ea. WE HEBBEN ERG GENOTEN VAN JULLIE SHOW. WE HADDEN DIT ZELF NIET KUNNEN BEDENKEN. JULLIE HEBBEN WEL FLINK GEOEFEND ZEKER? WAT DENKEN JULLIE VAN EEN POTJE KLAVERJASSEN? "MET EEN KNIPOOG" Oplossing kruiswoordpuzzel no. 919 Kruiswoordpuzzel no. 920

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1