NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VUL NU 99,- Ridder Blankevoet, de enige échte 14 IJl 4 SPORT-AGENDA voordelig uw diepvries UURTSUPER VAN DER BEND GALERIJ de HORN !s - 1S s' 69 n No. 4156 Donderdag 7 februari 1685 88e Jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20 per jaar. Franko per post ƒ35,— per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. 'dj** EEN VERVOLGVERHAAL VOOR DE JEUGD DOOR RON MEULDIJK. Het Grote Armee was na de lange tocht door de bergen zo vermoeid ge worden, dat ze besloten op de open plek voor 't kasteel hun kamp op te slaan. Het was nog maar middag eigenlijk, maar zodoende konden ze heerlijk lang uitrusten om de volgende dag hun grote slag te slaan. Na een half uurtje was iedereen bezig zijn tentje op te zetten, zijn luchtbed op te blazen of zijn slaapzak uit te rollen. De grote leider was bezig 't grote kampvuur aan te maken, waarrond ie dereen zich over een uurtje moest ver zamelen om de taktiek voor de strijd van morgen door te spreken. Daarvoor had de grote leider speciaal een cursus „spreken in het openbaar" gevolgd. Voordat het zo laat was, ging de grote leider maar een eindje om. Tijdens zijn ommetje struikelde de grote leider mid den tussen de tenten over een luchtbed en belandde er gelukkig precies boven op. Dat viel dus reuze mee voor de grote leider, maar helaas was één van de manschappen dat luchtbed nog aan het opblazen met zijn mond aan het tuutje. Hij mocht naar huis met ernstige maag- en darmklachten, al boerend ver liet hij het kamp. De grote leider vervolgde zijn tocht, richting kasteel en zag de ridder met de bedienden uit het raam hangen. Hij begreep het niet zo best, want oorlog voeren was toch niet om te lachen en die ridder lachte daarboven tranen met tuiten. De grote leider liep wat naderbij en sprak de ridder toe met de handen rond de mond. „Hé jij, zzridder, zzmoeten jullie zo lachen, hè? zzDenken jullie dat zz't zzlollig wordt? zzWacht maar zzridder, jij kent zz't Grote zzArmee nog niet. zzMorgen ben ik, zzgrote leider, aan de zzmacht en jij bent zzridder zzZwarte- voet op zzweg naar zz't arbeidsbureau." „Zo, zo," sprak Ridder Blankevoet, „zo te zien wordt jouw legertje steeds kleiner en als dat zo doorgaat, geloof ik dat we het morgen vlug kunnen af handelen. Dan ben jij de kleine leider en kan jij de stoep bij het arbeidsburo gaan warm houden. En ik wil je maar even waarschuwen: Als je achterom kijkt, zie je in de verte een goed ge camoufleerde supermoderne lucht-bal- lon met daarin mijn ome Leo en mijn boodschapper." Kwaad keek de grote leider om, zag de luchtballon en ging op een holletje terug naar het kamp om iedereen en alles gevechtsklaar te maken. lu«klball©h tfhtchkawp (Wordt vervolgd) BIJEENKOMST VOOR OUDEREN TE KAMPERLAND Op woensdag 13 februari wordt om half drie een bijeenkomst voor ouderen gehouden in het De Casembroothuis over: Afkomst van achternamen. Deze bijeenkomst zou eerst gehouden worden op 16 januari, maar kon door de weers omstandigheden niet doorgaan. Spreker is dhr. J. Zondervan uit Vlis- singen. Hij is lid van de Genealogische Vereniging te Kapelle. Dhr. Zondervan heeft zich gespecialiseerd in de Noord- Bevelandse achternamen. De entree is gratis. GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden fietsen en bromfietsen. Ieder die een fiets of bromfiets ver mist, wordt tot 15 februari a.s. in de gelegenheid gesteld te komen kijken naar de nog op het politieburo te Kort- gene, Bernhardstraat 20, aanwezige ge vonden fietsen en bromfietsen. U kunt dit doen op alle werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. BIJEENKOMST VOOR OUDEREN TE C0LIJNSPLAAT Op woensdag 13 februari 's middags om half drie wordt een bijeenkomst voor ouderen gehouden over het onder werp: Gezinsverzorging Bejaardenhulp in het Bejaardenoord „Rustoord" te Colijnsplaat. Spreeksters zijn: mevr. Krijger en mevr. Bol, beiden werkzaam bij het Sociaal Centrum te Goes. Entree gratis. VROUWENGESPREKSGROEP OP NOORD-BEVELAND De vrouwengespreksgroep op Noord- Beveland kon door de slechte weersom standigheden op 10 januari niet door gaan. De 1ste startmiddag is nu vastge steld op donderdag 7 februari om 14.00 uur in het Drenthehuis te Geersdijk. Deze 1ste keer is vrijblijvend, daarna kan men zich definitief opgeven. De leiding berust bij mevr. C. v/d Graaf van de PMD en mevr. J. Smits van het Sociaal Centrum, beiden maat schappelijk weikster. Deze vrouwengespreksgroep komt 10 keer bij elkaar op donderdag om de 14 dagen. Het is bedoeld voor vrouwen vanaf 55 jaar, men praat met elkaar over het ouder worden, wat er zoal in je leven verandert, e.d. Verder kijkt men waar de belangstelling van de deel neemsters ligt voor de invulling van de onderwerpen. Kosten: 25, MET EEN PAKKET KWALITEITSVLEES Deze mogelijkheid bieden wij de hele maand februari. Graag even van te voren bestellen, min. 1 dag. KILO MAGERE RUNDERLAPPEN KILO MAGERE VARKENSLAPPEN KILO MAGERE SPEKLAPPEN KILO VERSE WORST KILO SCHOUDERKARBONADE KILO RUNDERGEHAKT KILO GEHAKT HALF OM HALF KILO SOEPVLEES KILO MERGPIJP/SOEPBENEN KILO KUIKENBOUT 10 KILO VERS VLEES NU VOOR VOORSTRAAT39 COLIJNSPLAAT TEL. 816 G. DE HAAN UIT K0RTGENE KAMPIOEN N00RD-BEVELANDSE HENGELSPORTVERENIGING Op de jaarlijkse ledenvergadering van de Noord-Bevelandse hengelsportvere niging, gehouden op vrijdag 1 februari in het Drenthehuis te Geersdijk, werden de kampioenschappen van 1984 bekend gemaakt. De uitslag van de kampioenschappen was: Senioren: 1. G. de Haan, Kortgene; 2. J. Tazelaar, Kamperland en 3. B. Biondina, Kamperland. De winnaar van de Koning Kanjer Competitie bij de senioren was M. Kod de uit Oostkapelle met een zeebaars van 3400 gram. Junioren: 1. M. Janse, Oostkapelle; 2. P. de Waal, Colijnsplaat; 3. K. Hou terman, Serooskerke. De winnaar van de Koning Kanjer Competitie bij de junioren was M. Janse uit Oostkapelle met een schol van 304 gram. Uit het jaaroverzicht van 1984 bleek dat het aantal leden een lichte achter uitgang vertoonde, maar dit had geen invloed op de deelnemers bij de wed strijden. Dit was beduidend hoger als in het voorgaande jaar, terwijl de hoe veelheid gevangen vis verdubbeld was t.o.v. het voorgaande jaar. Opmerkelijk was dat 90% van de gevangen vis ge vangen was tijdens de 4 voorjaarswed- strijden, terwijl slechts 10% gevangen werd tijdens de laatste 4 wedstrijden. Het huidige verenigingsjaar is een ju bileumjaar voor de vereniging, deze be staat namelijk 25 jaar in 1985. De leden vergadering besloot derhalve om in het komende jaar wat extra aktiviteiten te ontwikkelen om dit jubileum te vieren, hetgeen volgens het kasoverzicht ge makkelijk uitvoerbaar lijkt. Van het bestuur waren de heren Leendertse, Tazelaar en Versluis aftre dend, allen hadden zich herkiesbaar ge steld en werden bij akklamatie herko zen. Na het formele gedeelte werd de avond verder op gezellige wijze voort gezet met enige spelletjes Bingo. De eerste wedstrijd voor 1985 wordt gehouden op 16 februari 1985 van 11.30- 14.00 uur in de Oosterschelde bij Co lijnsplaat. Inschrijven van 10.3011.00 uur in café „Juliana" te Colijnsplaat. VOETBAL Zaterdag 9 februari: Heinkenszand 1 Bevelanders 1 (2.30 uur) Bevelanders 3 SVD 2 (12.45 uur) Bevelanders 4 Domburg 1 (12.45 uur) Dames: WIK Bevelanders (11.00 uur) ZSC 1 Wissenkerke 1 (2.30 uur) Wissenkerke 4 Meeuwen 5 (2.30 uur) Colpl. Boys 2 Borssele 2 (2.30 uur) Mevo 2 Colpl. Boys 3 (2.30 uur) Colpl. Boys 4 Bruse Boys 4 (12.45 u) Dames: Zierikzee Colpl. Boys (11 uur) SVD 1 Kats 1 (2.30 uur) DFS Al Cortgene Al (12.45 uur) Cortgene Cl Mevo Cl (11.00 uur) Zondag 10 februari: Cortgene 1 Kwadendamme 1 (2.30 u) VOLLEYBAL Zaterdag 9 februari: Dames: Dynamo'70 2 Wiska (17.15 u) Heren: Dynamo'70 4 Wiska 2 (19 uur) Recreatie: Wiska SGRAVO (10.10 uur in sporthal te Goes) WINTERCONCOURS VAN DE K.N.F. TE GOES Op het vrije winterconcours van de Zeeuwse Bond K.N.F., dat op zaterdag 2 februari in „De Prins van Oranje" te Goes is gehouden, behaalde de brass band „Ons Genoegen" uit Kamperland een eerste prijs in de derde afdeling brassband met 99,5 punten. De brassband „Wilhelmina" uit Co lijnsplaat behaalde in datzelfde con cours een eerste prijs met 101,5 punten in de vaandel-afdeling brassband. snelle inlqstservice v.a. 25 ct/cm. zeer grote grafiekcollectie. repro/poster-art. plm. 150 olie- en aquarel- schilderden (uit binnen- en buitenland). Kamperland Tel. 01107 - 2444. ma. en wo. gesloten. Burgerlijke stand WISSENKERKE Geboren: 7 januari: Desirée, d.v. A. T. Koole en Y. Boom; 26 januari: Mi chel, z.v. T. Kapoen en D. Blankenburgh Ondertrouwd: Geen. Getrouwd: Geen. Overleden: 3 januari: Nicolaas J. Karstanje, 74 jaar; 7 januari: Hendrik van der Maas, 73 jaar en 12 januari: Willem J. Vermeule, 65 jaar. Kruiswoordpuzzel no. 914[ 1 2 3 4 5 6 7 8 3 10 11 12 13 15 1 17 13 20 1 23 24 26 27 28 1 30 32 33 36 37 38 33 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 j 52 54 55 ié 57 59 1 60 bi 63 64 65 bs 67 68 70 71 72 73 75 Horizontaal: 1. een duistere zaak - 7. plaats in Overijssel - 13. bar - 14. meis jesnaam - 15. ex-voetbalvereniging - 16. deel van een dag - 17. maanstand (afk.) 18. deel van een week - 19. stuk grond 20. zangnoot - 22. bijwoord - 24. plaats in Duitsland - 26. vogel - 29. plaats in Zuid-Holland - 31. fraai - 33. afgod - 35. bevel - 36. titel - 37. en omgekeerd (afk.) 38. verlaagde toon - 40. bestemming 41. zangnoot - 42. titel - 43. klein per soon - 45. plant - 46. hoofddeksel - 48. verlaagde toon - 50. vierkante platte steen - 52. lust - 54. ijzeroxide - 56. oevergewas - 57. voorschrift - 59. slim me - 60. soort - 61. steen - 63. compag non (afk.) - 65. rustplaats - 66. naar mijn mening (afk.) - 67. welwillende lezer (Lat. afk.) - 68. tuin - 70. wagen (Engels) - 72. bevel - 73. liefkozing 74. plaats in Brabant - 75. plaats in Zeeland. Verticaal: 1. godsdienst - 2. woonschip 3. N.V. (Duits) - 4. land in Azië - 5. hemels wezen - 6. zangnoot - 7. vlakte maat (afk.) - 8. nobele - 9. regel - 10. dubbelklank - 11. strik - 12. oorsprong 21. vogel - 23. verlangen - 24. deel van Amerika (afk.) - 25. onvruchtbaar - 27. nieuwe wereldtaal - 28. jongensnaam 30. ingetogen - 31. dof - 32. deel van het hoofd - 34. eetgerei - 36. zuivelprodukt 39. van het heilige Roomse rijk (afk.) 40. Europeaan - 43. provincie - 44. steen 45. lidwoord - 47. speelgoed - 48. boom 49. zeker - 51. dwaas - 52. telwoord 53. deel van de hals - 55. lidwoord - 57. kommunikatiemiddel - 58. muziekterm 60. ontvangstbewijs - 62. oosterse titel 64. schaap - 67. hevig - 69. munt - 71. rijksgrens (afk.) - 72. sociaal democraat (afk.) - 73. uitroep. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 913 Horizontaal: 1. kegel - 6. inept - 11. gin 12. sos - 14. uno - 16. idolaat - 18. por tret - 20. tui - 21. tno - 22. ets - 23. offerte - 28. ido - 29. na - 30. ur - 31. leut - 32. aga - 34. gard - 36. re - 37. schelde - 38. ro - 39. aken - 41. anp 42. rika - 45. ai - 47. se - 49. cru - 51. prenten - 54. nor - 56. hei - 57. ade 58. invasie - 61. naderen - 64. eli - 65. lot - 67. rei - 68. sneek - 69. ramen. Verticaal: 2. egoisme - 3. gil - 4. ena 5. do - 7. nur - 8. ent - 9. portier - 10. liter - 12. staf - 13. spar - 15. stoom 17. dut - 19. end - 23. ontsnap - 24. fa 25. eigenen - 26. tu - 27. ergeren - 31. lea - 32. aha - 33. alp - 35. dra - 40. kruiven - 43. kanarie - 44. schip - 46. ir 47. se - 48. drent - 50. ren - 52. ezel 53. tint - 55. ode - 59. ale - 60. sie - 62. dra - 63. eem - 66. ot.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1