NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Ridder Blankevoet, de enige échte SPORTAGENDA I, Zeeland Magazine? Koningin Beatrix jarig VOETBAL GALERIJ de HORN No. 4165 Donderdag 31 januari 1985 88e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,per jaar. Franko per post 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. EEN VERVOLGVERHAAL VOOR DE JEUGD 4 O DOOR RON MEULDIJK. 1 Vlak voordat het Grote Armee de laatste berg voorbij moest gaan, sprong de grote leider op een rotsblok en hield het leger staande. Met gespreide armen sprak hij de mannen toe. „zzMannen we zijn zz'r bijna maar zznog niet helemaal, we gaan zznog niet zznaar huis, zznog lange niet." Met het spraakgebrek, dat hij te dan ken had aan een goedkoop soort knots, aan de deur gekocht van een knotsgek mannetje, waarvan de pinnetjes bij de eerste slag al om zijn oren vlogen en tegelijk zijn gebit veranderden in een eenvoudig kerkhofje, sprak hij verder. „Daar staat zz't kasteel zzmet daarin zzridder. Straks is zzdaar een kasteel zzmet zzgrote zzleider daarin, zzoké? zzAls dat lukt, krijgen zzjullie allemaal een zzmedaille." Direkt daarna gingen de mannen weer juichen, springen en zwaaien met hun knotsen. Toen bleek dat drie van die mannen ook dat knotsgekke mannetje waren tegen gekomen. Want de pin netjes van hun knotsen vlogen er, door de slechte kwaliteit lijm, direkt al af. Dat was nou echt jammer voor die twee kerels, die daar vlak voor stonden, want die stonden er in korte tijd als cactussen bij. De grote leider vond het maar beter om ze naar huis te sturen om de pin netjes te laten verwijderen. Hij gaf ze allebei een joviale schouderklop en be loofde de medaille nog wel na te sturen. Even daarna trokken ze met z'n zeven enzeventigen de laatste berg voorbij. De boodschapper en ome Leo waren intussen al druk in de weer met het samenstellen van een leger van super sterke kracht. Alle wapens werden in gezet. Ook de luchtballon, met de mo derne apparaten, werd klaar gemaakt. Deze ballon zou bestuurd worden door de generaal, die samen met de bood schapper eerst op verkenning zou gaan. Voor de camouflage werd hij beschil derd met wolkjes en een paar vogeltjes. De waterzakken werden gevuld en alles kreeg een laatste inspektiebeurt, terwijl de generaal en de boodschapper hun lunch- (of lucht-) pakketjes samenstel den. In de torenkamer klonk een gebulder van gelach. De ridder lag in een deuk van de lach, dat was wel zonde van zijn harnas, maar die knotsen met die losse pinnetjes, die cactussen en dan nog een schouderklopje. Kan je nagaan, de ridder kwam niet meer bij. Je grote te'ideir dot liofcj' hierooir> Sfbk* fr aais LaWeL gordel I spgfanWk f— Sctioehcn (Wordt vervolgd) Bent u reeds geabonneerd op een 2-maandelijks tijdschrift met aktualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 30,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - 4490 AA WISSENKERKE TAFELTENNIS Schitterende zege van eerste jeugdteam Het eerste jeugdteam van Slagvast heeft op schitterende wijze het uit de tweede klas gedegradeerde Laurens 2 een gevoelige 3—7 nederlaag toege bracht. Een tik, die wel eens grote ge volgen voor het verdere verloop van de kompetitie kan betekenen. Want waren zij het niet, die zo snel mogelijk wilden terugkeren naar de tweede klas en deze klus wel even zouden klaren. Twee sei zoenen terug waren zij toch ook de sterkste, maar Slagvast is veel sterker geworden en dat was een misrekening van jewelste. En had de scheidsrechter in de eerste partij geen foute beslissing genomen, dan was de winst nog groter geweest. Via een 10 achterstand liep Slagvast nu uit naar een riante 15 voorsprong. Even nog mocht Laurens via 25 ho pen op herstel. Maar Stefan Nagelhout bracht aan alle illusies een eind door het zesde punt en daarmee de zege voor Slagvast binnen te halen. Dat Herbert Keizer hierna zijn partij verloor was niet meer van belang. Be- Hare Majesteit koningin Beatrix wordt donderdag 31 januari 47 jaar. langrijker is, dat hij een welkome ver sterking voor dit team betekent. En als de eerder genoemde fout niet in zijn nadeel was gevallen, dan was zijn aan deel nog uitdrukkelijker tot uiting ge komen. Nu moest hij met één overwin ning genoegen nemen. Monique v/d Heyde behaalde in deze wedstrijd met gave overwinningen weer een dikke voldoende, terwijl zij samen met Stefan Nagelhout een prima dubbel afleverde. Zij lijkt op weg haar pres taties van de vorige kompetitie op z'n minst te evenaren. Stefan Nagelhout verraste vriend en vijand door al z'n partijen in winst om te zetten. Vooral z'n eerste partij was klasse. Met 18 en 19 bleef hij z'n tegen stander, die in de tweede klas boven de 50% had gespeeld, uitstekend de baas Te hopen is dat de senioren zich aan deze prestaties weten op te trekken, want vooral het eerste senioren-team kreeg van Goese Polder 2, in hun eerste wedstrijd, met 010 een gevoelige dreun Veel werk dus nog in Kamperland om ook deze wedstrijden tot een goed einde te brengen. Voor het tweede senioren-team gelden andere maatstaven. Zij moeten eens dat angstige van zich afzetten. Nu bleef het tegen Big Smash bij twee overwinnin gen van Gerrit de Graag en Jaap Mees ter steken, terwijl inplaats van een 46 nederlaag, de winst voor het grijpen lag. Het tweede jeugdteam was blijkbaar meer met hun gedachten bij de voetbal wedstrijd Bevelanders Feijenoord, dan bij het tafeltennissen. De 91 ne derlaag bij MZ doet niets anders ver moeden. Alleen Ewald Begthel deed wat van hem verwacht mocht worden. Hij redde de eer en was ook in z'n andere partijen daar heel dichtbij. Programma. Zaterdag 2 februari: Slagvast 1 Scaldina 1, 9.30 uur (jeugd) Slagvast 2 Kapelle 1, 9.30 uur (jeugd) Dinsdag 5 februari: Veere 3 Slagvast 2 (19.30 uur) Vrydag 8 februari: 't Zand 6 Slagvast 1 (19.30 uur) N00RD-BEVELANDSE HOBBY-BEURS Veel mensen hebben een hobby, die meestal binnenshuis blijft. Zeker wan neer het een kreatieve hobby betreft. Toch zijn er heel wat mensen, die hun vrijetijds-besteding wel eens buiten de deur willen laten zien. Of misschien wat willen ruilen of zelfs verkopen. De Stichting „Zeeland Lekkerland" wil u hierbij helpen en misschien ook wat aktiviteiten op een breder niveau bekend maken en aktiveren. Deze Stich ting beoogt nl. het uitbrengen en be vorderen van het „Zeeuwse" in de ruimste zin van het woord. Dat ook uw kreativiteits- en hobby-produkten hier bij horen, spreekt vanzelf. De Stichting „Zeeland Lekkerland" wil, in samenwerking met het Noord- Bevelands Nieuws- en Advertentieblad, u in de gelegenheid stellen met uw hobby naar buiten te komen. Daarom doen wij een beroep op u allen, die een kreatieve hobby beoefenen, zich aan te melden voor een te houden „Noord- Bevelandse Hobbybeurs" op een nog nader te bepalen datum (eind februari - begin maart). Wat komt er zoal in aanmerking, zult u misschien vragen. Eigenlijk alles: verzamelingen, borduurwerk, schilder stukken, zelfgemaakte sieraden, model bouw, hout snijden, enz. enz. Het al omvattende van zo'n beurs of manifestatie zo u wilt, is niet alleen de hobby-produkten. Maar zeker ook, dat letterlijk iedereen, van jong tot oud, die een hobby beoefent, hieraan deel kan nemen. De deelname aan deze Hobbybeurs is geheel gratis en er zal ook geen toe gangsprijs worden gevi-aagd. De beurs zal bij voldoende deelname op een za terdag van 10.00 tot 16.00 uur worden gehouden in het Dorpshuis te Wissen- kerke. Aanmelden en inlichtingen: C. A. van Boven, Voorstraat 30, 4491 EW Wissen- kerke, Telefoon 01107 - 1514. Zaterdag 2 februari: Colpl. Boys 1 Middelburg 1 (2.30 uur) Colpl. Boys 2 SSV 2 (2.30 uur) SVD 2 Colpl. Boys 3 (2.30 uur) Jong Ambon BI Colpl. Boys BI (12.45 uur) SKNWK 1 Bevelanders 1 (2.30 uur) Bevelanders 2 Nieuwland 3 (2.30 uur) Bruse Boys 3 Bevelanders 3 (2.30 uur) Bevelanders 4 Middelburg 5 (12.45 u) 's-H. ArendSkerke 2 Wissenkerke 2 (2.30 uur) Kats 1 Dauwendaele 1 <2.30 uur) Zondag 3 februari: Cortgene 1 Zeelandia 1 (2.30 uur) Cortgene 2 Zierikzee 5 (12.30 uur) snelle inlystservice v.a. 25 ct/cm. zeer grote grafiekcollectie. repro/poster-art. plm. 150 olie- en aquarel- schilderijen (uit binnen- en buitenland). Kamperland Tel. 01107 - 2444. ma. en wo. gesloten. BADUINT0N Zaterdag 2 februari: Astroiden 6 Wissenkerke 1 Wissenkerke 2 Kolibrie 5 (13.00 uur gymzaal te Kamperland) Jeugd: Avanti 10 Wissenkex-ke 3 VOLLEYBAL Zaterdag 2 februari: Dames: Wiska Marathon 5 (14.00 uur) Heren: Bok 2 Wiska 1 (13.45 uur) Heren: Wiska 2 Sgravo 2 (16.00 uur) BASKETBAL Vrijdag 1 februari: Delta-C. Voorwaarts (19.15 uur te Colijnsplaat) BILJARTEN Vrijdag 1 februari: Revanche Veteranen (20.00 uur). Kruiswoordpuzzel no. 913 Horizontaal: 1. sportartikel - 6. onge rijmd - 11. drank - 12. noodsein - 14. organisatie der Verenigde Naties (afk.) 16. afgodisch - 18. afbeelding - 20. steundi-aad - 21. tot nader order - 22. wandversiering - 23. aanbieding - 28. nieuwe wei'eldtaal - 29. voorzetsel - 30. stad der oudheid - 31. pret - 32. oosterse tietl - 34. roe - 36. zangnoot - 37. water in België - 38. ambtshalve - 39. plaats in Duitsland - 41. persbureau - 42. meisjesnaam - 45. tandeloos zoogdier 47. selenium (afk.) - 49. bar - 51. sporen 54. gevangenis - 56. plant - 57. groet 58. intocht - 61. dichtei'bij komen - 64. bijbelse naam - 65. bestemming - 67. danskoor - 68. plaats in Friesland - 69. schatten. Verticaal: 2. zelfzucht - 3. kreet - 4. Spaanse koningin - 5. zangnoot - 7. Duits bijwoord - 8. loot - 9. beroep 10. inhoudsmaat - 12. stok - 13. boom 15. damp - 17. slaapje - 19. slot - 23. vorm van ontsnappen - 24. zangnoot 25. naasten - 26. Frans pers. vnw. - 27. hinderen - 31. bijbelse naam - 32. uit roep - 33. berg - 35. spoedig - 40. krullen - 43. vogel - 44. vaartuig - 46. titel - 47. selenium - 48. Nederlander 50. deel van het kippenhok - 52. hoef dier - 53. kleur - 55. gedicht - 59. di-ank 60. Duits pers. vnw. - 62. spoedig - 63. water in Utrecht - 66. deel van de bijbel. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 912 Horizontaal: 1. klomp - 5. aan - 7. poets 11. stoer - 13. egaal - 15. rel - 17. pleiter 19. ski - 21. anode - 23. net - 24. kaart 26. no - 27. baron - 29. as - 30. rr - 32. ja - 33. ed - 34. ha - 35. emoe - 37. sl 39. sr - 40. tolk - 42. brest - 43. ivoor 44. twijg - 46. is - 47. pe - 48. edda 50. an - 51. ns - 53. uk - 54. ee - 55. et 57. thans - 61. Is - 63. gezin - 66. ore 67. salet - 69. ara - 70. element - 73. era - 74. niets - 76. maarn - 78. dadel 79. tat - 80. paard. Verticaal: 1. koran - 2. oslo - 3. mt 4. pope - 5. arena - 6. netto - 7. park 8. oa - 9. elsa - 10. spits - 12. el - 14. ge 16. enorm - 18. iers - 20. kraal - 22. dl 25. af - 27. bassist - 28. nerveus - 31. robijn - 34. horde - 35. ent - 36. erg 38. lts - 39. sip - 40. toe - 41. kma 45. water - 49. deler - 52. harm - 55. egard - 56. ri - 58. hoest - 59. neemt 60. aa - 62. stand - 64. zand - 65. neel 67. stap - 68. lena - 71. lt - 72. na 75. ie - 77. ra.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1