NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Geef.V geld Geef lucht. Blankevoet, de enige échte Ridder SPORTAGENDA Veiligheid in en om het huis U KUNT NIET flllES WETEN Zeeland Magazine? GALERIJ de HORN Steun het Astma fbnds. Postgiro 55055. No. 4154 Donderdag 24 januari 1985 88e Jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,per jaar. Franko per post 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. EEN VERVOLGVERHAAL VOOR DE JEUGD 4 O DOOR RON MEULDIJK. 1 In het kasteel was het nog vrij rustig. De bedienden op de uitkijk hadden geen spelletje bedacht, maar waren erg op hun hoede. Ze speurden elk stukje land nauwkeurig af, naar alles wat onraad kon betekenen. Ridder Blankevoet stond voor het raam van de grote zaal, had zijn harnas wat soepeler afgesteld, zodat hij in geval van nood goed de benen kon nemen. Hij stond daar maar wat te mopperen. En dat deed Ridder Blankevoet nou nooit, maar hij vond deze aanval rond uit belachelijk. Ten eerste wist hij niet wat hij verkeerd had gedaan en ten tweede vond hij het niet eerlijk, dat zij met z'n allen tegen hun met zijn drie of vieren gingen vechten. En een beetje ten derde was het zonde van zijn tijd, die kon hij wel beter besteden dan een beetje voor 't raam te gaan staan. Zo stond Ridder Blankevoet nog wat voor zich uit te mompelen, totdat hij vanuit een torenkamer hoorde gillen. „Alarm, alarm, moeder, daar komen ze!" De ridder stoof de zaal uit, zoefde door de gang, ratelde de trappen op en struikelde zo, met veel gerammel de torenkamer binnen en landde te midden van twee trillende bedienden, die elkaar ondertussen maar hadden opgezocht, omdat het veel te spannend werd. „Waar, waar?" riep Ridder Blanke voet, terwijl hij zichzelf aan de venster bank omhoog hees. „Tu-tu-tussen de bergen, rere-recht vooruit kijken," piepten de bedienden. 19 en 20 maart: Schouwburg Middelburg Dinsdag 19 en woensdag 20 maart a.s. organiseert de Kommissie Veiligheid van de Zeeuwse Vrouwenraad open da gen met als thema: „Veiligheid in en om het huis". Organisaties als politie, brandweer, plantsoenendienst, EHBO, Zeeuws Ser vicebureau voor jeugd- en jongeren werk, VAC, de apothekers, Nederland se Brandwonden Stichting, Bureau Voorkoming Misdrijven, Stichting Con sument en Veiligheid, Veilig Verkeer Nederland, PZEM, Keuringsdienst van Waren, Nederlandse Hartstichting ge ven voorlichting en informatie over hoe gevaarlijke situaties in het dagelijks leven kunnen worden voorkomen of in ieder geval zoveel mogelijk kunnen worden beperkt. De politie stelt zijn voorliohtingsbus „Voorkoming Misdrijven" op voor de Schouwburg in Middelburg (Molenwa ter). In de Schouwburg presenteren de andere organisaties en instellingen zich in stands. De opening van de manifestatie is dinsdag 19 maart 1985 om 10 uur. De openingstijden zijn: van 10 tot 22 uur. Iedereen is welkom tijdens de pre sentatie. Iedereen heeft immers met veiligheid in en om het huis te maken. Om enig zicht te hebben op de be langstelling wordt gevraagd bezoeken in groepsverband (zoals scholen en vrouwenorganisaties) aan te melden bij: mevr. P. Aronson - Gobitz, Tabakstraat 23, 4561 HW Hulst, Tel. 01140- 13233. En jawel hoor, in de verte kon je het gejoel al horen. Ridder Blankevoet's gezicht klaarde op, want wat hij al lang gezien had, was dat het een klein groepje mannen was. Hooguit tachtig, schatte hij en dan had hij die dikkerd, die voorop liep, nog wel voor twee geteld. Ze waren helemaal niet zo zwaar ge wapend, dan hij had gedacht. Voorzover hij kon zien, waren ze gewapend met een lange-afstands katapult, een of an der modern kanonnetje en een paar va ten kruit. Dus waar die nightriders en die andere stoere dingen gebleven wa ren, vroeg hij zich af. Of had de bood schapper een beetje overdreven mis schien „Als dat alles is," sprak Ridder Blan kevoet de bedienden geruststellend toe, „dan houden we het nog wel even uit, totdat de boodschapper en ome Leo ons te hulp komen." Dus ze besloten gedrieën voor het raam van de torenkamer te gaan staan en op hun gemakje te bekijken wat dat legertje daar van plan was. Daar trok het Grote Armee (of 't eigenlijk niet zo Grote Armee) door de bergen in de richting van het kasteel tje. Ze waren nog maar met z'n negen enzeventigen, want zestien van de man nen hadden last van een aanval van hevige diarree en moesten met toege knepen billetjes, een beetje bleekjes en in snelwandelpas de aftocht blazen Maar de grote leider had gezegd, dat ze het er met z'n negenenzeventigen ook nog goed vanaf zouden brengen. (Wordt vervolgd) Wanneer tijdens het bakken en braden het vet te bruin wordt, voeg dan een klontje boter toe en temper het vuur een beetje. Voor koper is er lak te koop, zodat u dit niet meer hoeft te poetsen. Speciaal is deze lak geschikt voor koperen plan tenbakken. Deze gaan niet meer oxi deren en blijven mooi glanzen. Vruchtesap dat u zelf uitgeperst hebt, moet u dezelfde dag nog opdrinken. Het sap heeft anders veel van de vitaminen verloren. Kies met zorg de speeltijd van een vi deoband. Zodat er op een band van 3 uur geen film komt van bijvoorbeeld lVs uur, die u bewaren wilt. Verwijder altijd batterijen uit een draagbare radio die u een tijdje niet gebruikt, of alleen op het lichtnet. Als de batterijen leeglopen is uw apparaat stuk. Tinnen kandelaars kunnen niet tegen hitte, laat daarom een kaars hierin niet helemaal opbranden. De kandelaars af wassen in een lauw sopje. Houdt uw voorraad bonen, macaroni, spaghetti, etc. goed in de gaten. Er kun nen hele kleine zwarte torretjes in komen. Binnen een korte tijd kan uw hele voorraad bedorven zijn. BADMINTON-NIEUWS: Woensdag 16 januari: Den Ossaert 4 Wissenkerke 1. Het eerste team moest vorige week woensdag naar Hulst voor de return tegen Den Ossaert 4. De vorige ont moeting was geëindigd in een 80 o- verwinning voor Wissenkerke. Ook nu werd er met ruim verschil gewonnen, nl. met 71. Alleen de tweede heren enkel, door Jan van Iwaarden, werd verloren. Voor de geblesseerde Jolanda van Gilst speelde Annemarie van I- waarden mee. De volgende wedstrijd voor het eerste team is op dinsdag 29 januari a.s. Ze spelen dan thuis tegen Jong Ambon 2. Zaterdag 19 januari: Wissenkerke 3 Kolibrie 7. Het jeugdteam beleefde zaterdag j.l. zijn eerste echte overtuigende overwin ning. In de return, thuis tegen Kolibrie 7, werd er met 62 gewonnen. De heen wedstrijd was in een 44 gelijke stand geëindigd. Alleen Jasja van Arkel en Monique van Doorn verloren hun en kelspellen. Alle verdere partijen wer den, met de nodige 3-setters, gewonnen. De volgende wedstrijd voor het jeugd team is op zaterdag 26 januari, thuis tegen Pluumpje 5. TAFELTENNIS Sterke start van jeugd Slagvast. Op grond van de prestaties in de vorige kompetitie heeft de kompetitie leider besloten om de opengevallen plaats in de derde klas toe te wijzen aan het eerste jeugdteam van Slagvast. En om de juistheid van deze beslissing te toetsen, werd afgelopen zaterdag een uitstekende 64 overwinning geboekt op 't Zand 4 uit Middelburg. Monique v/d Heijde en Stefan Na gelhout gaven blijk op dit niveau best mee te kunnen. Maar ook Herbert Kei zer lijkt de stap naar het eerste prima te hebben doorstaan. Juist hij was het, die in de negende partij het beslissende zesde punt voor Slagvast wist te scoren Daarvoor hadden Monique en Stefan met ieder twee winstpartijen en samen de dubbel al voor de overige vijf pun ten gezorgd. Ook het tweede jeugdteam is deze kompetitie gestart met een klinkende 82 overwinning. Zij gaven Oudelande 3 geen enkele kans om het ze moeilijk te maken. Pas nadat een stand van 50 was bereikt, wisten zij tegen te scoren. In dit team was het Bert Sandee, die met drie overwinningen, en ook nog de dubbel met Wim de Bruine, de meeste aandacht voor zich opeiste. Samen met z'n teamgenoten, Ewald Begthel en Wim de Bruine, ieder goed voor twee over winningen, blijkt dit team de opwaartse lijn die de vorige kompetitie al zicht baar was, voort te zetten. Mochten er nog zijn die met deze prachtige sport kennis willen maken, dan zijn zij vanaf negen jaar op onze oefenavonden van harte welkom. Of bel eerst even: 01107 -2028. PROGRAMMA Zaterdag 26 januari: Laurens 2 Slagvast 1 14.00 uur (jeugd) MZ 9 Slagvast 2 13.00 uur (jeugd) Maandag 28 januari: Westerzicht 7 Slagvast 2 (20.00 uur) Vrijdag 1 februari: Arnemuiden 3 Slagvast 1 (19.30 uur) Bent u reeds geabonneerd op een 2-maandelij'ks tijdschrift met aktualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 30,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - 4490 AA WISSENKERKE VOETBAL Zaterdag 26 januari: Apollo 1 Colpl. Boys 1 (2.30 uur) Colpl. Boys 2 's-H. Arendskerke 3 <2.30 uur) Heinkenszand 3 Colpl. Boys 3 (2.30 u) Rillandia 1 Bevelanders 1 (2.30 uur) Bevelanders 2 Duiveland 2 (2.30 uur) Bevelanders 3 WIK 3 (12.45 uur) Vlissingen 1 Bevelanders 4 (2.30 uur) SVD 1 Wissenkerke 1 (2.30 uur) Wissenkerke 2 Kloetinge 4 (2.30 uur) WIK 1 Kats 1 <2.30 uur) Zondag 27 januari: Cortgene 1 Volharding 1 (2.30 uur) Cortgene 2 Zierikzee 4 (12.30 uur) Dreischor 2 Cortgene 3 (12.30 uur) BADMINTON Vrijdag 25 januari: Senioren: DOK 2 Wissenkerke 2 Zaterdag 26 januari: Jeugd: Wissenkerke 3 Pluumpje 5 (13.00 uur in gymzaal te Kamperland) Dinsdag 29 januari: Wissenkerke 1 Jong Ambon 2 (19.30 uur in gymzaal te Wissenkerke) BASKETBAL Vrijdag 25 januari: Scheldesport Delta-C. (20.30 uur te Terneuzen) Marathon 4 Delta-C. (21.00 uur te Vlissingen) BILJARTEN Vrijdag 24 januari: B.V. Revanche B.V. Avontuur (20 u) Horizontaal: 1. houten schoeisel - 5. voorzetsel - 7. streek - 11. dapper - 13. gelijk - 15. opstootje - 17. verdediger 19. sportartikel - 21. elektrode aan de positieve pool - 23. keui'ig - 24. deel van een atlas - 26. Engelse ontkenning 27. titel - 29. spil - 30. onder het nodige voorbehoud (Lat. afk.) - 32. bevestiging 33. jongensnaam - 34. vlaktemaat (afk.) 35. struisvogel - 37. te zijner plaatse (Lat. afk.) - 39. de oudere (afk.) - 40. vertaler - 42. plaats in Frankrijk - 43. kostbare stof - 44. takje - 46. bestaat 47. per expresse (afk.) - 48. oud Noors prozawerk - 50. meisjesnaam - 51. ver voerbedrijf (afk.) - 53. klein persoon 54. water in Friesland - 55. Frans voeg woord - 57. nu - 61. de lezer heil (Lat. afk.) - 63. familie - 66. vreemde munt 67. ontvangsalon - 69. vogel - 70. enkel voudige stof - 73. tijdperk - 74. nihil 76. plaats in Utrecht - 78. zuidvrucht 79. geheel de uwe (afk.) - 80. hoefdier. Horizontaal: 2. islam - 7. pisa - 9. por 10. land - 12. sloe - 13. gram - 14. dak 16. ruw - 17. pel - 18. ras - 19. tw 20. ai - 22. ork - 24. ree - 25. ado 28. adelaar - 31. nanking - 34. ma 35. ee - 36. praktijk - 41. vleuten - 45. ulo - 46. eos - 47. kip - 48. te - 49. nl 50. kim - 52. boa - 54. vos - 56. kam 57. toko - 58. tres - 60. kans - 61. ede 63. tors - 64. sterk. snelle inlijstservice I v.a. 25 ct/cm. zeer grote grafiekcollectie. repro/poster-art. plm. 150 olie. en aquarel, schilderijen (uit binnen- en buitenland). Kamperland Tel. 01107 - 2444. ma. en wo. gesloten. VOLLEYBAL Zaterdag 26 januari: Recreatie: Volharding Wiska (10.10 uur in sporthal te Goes) Verticaal: 1. heilig boek - 2. plaats in Noorwegen - 3. meterton (afk.) - 4. geestelijke - 5. strijdperk - 6. juiste gewicht - 7. wandelplaats - 8. onder andere (afk.) - 9. meisjesnaam - 10. puntig - 12. stofmaat - 14. persoonlijk voornaamwoord - 16. geweldig - 18. uit Ierland - 20. negerdorp - 22. inhouds maat (afk.) - 25. klaar - 27. musicus 28. zenuwachtig - 31. edelsteen - 34. bende - 35. loot - 36. bar - 38. soort onderwijs (afk.) - 39. beteuterd - 40. gesloten - 41. militaire opleiding school (afk.) - 45. vloeistof - 49. rekenkundige term - 52. jongensnaam - 55. bewijs van achting - 56. het Romeinse rijk (Lat. afk.) - 58. bewijs van verkoudheid 59. vorm van nemen - 60. water in Brabant - 62. houding - 64. grondsoort 65. meisjesnaam - 67. schrede - 68. meisjesnaam - 71. militair (afk.) - 72. voorzetsel - 75. dat is (afk.) - 77. rond hout. Verticaal: 1. oss - 3. sperwer - 4. lo 5. argwaan - 6. jam - 7. paar - 8. als 10. laf - 11. doek - 15. kade - 17. prei 19. tea - 21. ida - 23. pampa - 24. ra 26. on - 27. agent - 29. dar - 30. lak 32. keu - 33. nee - 37. aria - 38. tu 39. ijlt - 40. koevoet - 41. venster - 42. lol - 43. es - 44. tolk - 47. koek - 51. maas - 53. mos - 55. met - 57. tno 59. sop - 62. de. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 911

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1