NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Geef.. V Geefludit tui L j r Ridder Blankevoet, de enige échte SPORT-AGENDA r 1* 1 J p 1 r J 11 IM. te Kortgene hield open hnis Steun het Astma Fbnds. Pbstgiro55055. Zeeland Magazine? GALERIJ de HORN 9 13 17 13 55 No. 4153 Donderdag 17 januari 1S85 88e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,per jaar. Franko per post ƒ35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. EEN VERVOLGVERHAAL VOOR DE JEUGD DOOR RON MEULDIJK. Ze kwamen aan bij een barak, waar op boven de deur, een geschilderd bord was gespijkerd met daarop: DE GENE RAAL. De man met de strepen bracht hem naar een wachtkamertje, waarin hij moest blijven zitten totdat hij ge roepen werd. Geduldig zat de boodschapper daar op een houten bankje in 't rond te kijken. Tegen het vergeelde behang hingen een paar foto's van militaire sportverenigingen, die ooit eens een prijs hadden gewonnen. Daar hing bij voorbeeld voetbalvereniging „de mi trailleur" en biljartvereniging „de neu tronenbom". Ook een foto van bowling vereniging „de handgranaat" en daar hing basketbal vereniging „puntje d'r in" Verder nog wat foto's van verschillende geweren, kanonnen en een militaire luchtballon, uitgerust met een moderne waterzakwerpmachine en een dubbele bodem. Net toen de boodschapper „een beetje verliefd'' van André Hazes aan het neu- rieën was, kwam de m„eneer met de strepen naar buiten. „Je kan naar bin nen, jochie, maar hou het kort, want de generaal heeft nog meer te doen." Voorzichtig liep de boodschapper naar de deur en probeerde niet met z'n schoenen te piepen (dat is erg moeilijk met gympies op een gladde houten vloer). Want piepende schoenen was geen gehoor bij zo'n belangrijk bezoek. „Klop, klop," ging het beleefd op de deur. „Mmm, mmm," klonk het aan de andere kant. Dat is dus „binnen", dacht de boodschapper. Hij deed nog even zijn haar goed en zijn jasje in model en ging het kantoortje in. Achter een zwaar eiken fouro zat een keurige heer met een hoed van kran- bftlbh .iS tenpapier dwars op zijn hoofd en een mooi uniform aan. Eén hand van de generaal stak tussen de knopen door in de binnenzak van de jas. Niet dat de generaal iets moest pak ken uit die binnenzak, maar hij hield zijn hand daar de hele tijd. Misschien had de generaal net die ene hand niet gewassen of was zijn binnenzak war mer dan zijn buitenzak? De boodschapper besloot maar niets te vragen en te wachten tot de generaal wat zou zeggen, want die zat nog steeds in de papieren op zijn buro te snuffelen. „Goedendag jongeheer zet u maar effekes neer op dat fraaie stoeleke oele voele boeleke", zei de generaal. Dat laatste had de boodschapper niet helemaal verstaan, maar hij ging zitten op een stoel tegen over de generaal. De generaal 'keek langzaam op, staarde de boodschapper een tijdje aan en zei: „Hoi, boodschappertje sinaasappelf lappertj e wat hebt gij te vertellen, zunne unne vunne bunne." Dat vond de boodschapper nou nog eens leuk. Een generaal met een hoedje van papier, die in Belgische gedichtjes sprak. Alleen moest hij hem maar niet meer uitschelden voor sinaasappelflap- pertje. De boodschapper vertelde de generaal het hele verhaal, over de pijl, het Grote Armee, de spionagetocht en vroeg daar na de generaal beleefd om hulp. „IJzeren Blankie, da's lank geleden ik heb met em samen nog 'ns een oorlogke gestreden we gaan em direkt te ulp snellen elle veile bellen." apefa IicranUft 'icvnen in ki'wg (Wordt vervolgd) Uit de zakenwereld door: Kees van Boven. Het barre winterse weer ten spijt was het een drukte van belang in de kan toren van dhr. Blankenstijn aan de Hoofdstraat te Kortgene. In het dien stenpakket van deze Kortgeense onder neming zit o.a. ook de Nederlandsche Middenstands Spaarbank, waar het de afgelopen week in hoofdzaak allemaal om draaide. Aangepast met de modernste midde len uit de bankwereld, heeft het kan toor van dhr. Blankenstijn een gron dige modernisering ondergaan. Bij de entree is een balie geplaatst waarachter men de klanten via twee loketten kan bedienen vanachter een onbreekbare glazen wand. Zoals gezegd was de belangstelling, vooral vanuit het bedrijfsleven, groot. Tientallen bloemstukken onderstreepten deze feestelijke gebeurtenis. Deze moderne aanpassing was nodig, aldus dhr. Blankenstijn, vooral door de toeneming van het aantal bezoekende cliënten. De toeneming is het gevolg van het feit, dat veel spaarders het af gelopen jaar de Nederlandsche Midden stands Spaarbank „hebben ontdekt" en van de hogere rente-percentages ge bruik hebben gemaakt. De nieuwe in deling werkt prettig en het direkte kon- takt met de cliënt blijft toch gehand haafd. Dhr. Blankenstijn ondersteept ook nog eens de nauwe samenwerking met de N.M.B., zodat alle N.M.B.-relaties voor hun bankzaken in Kortgene terecht kunnen. Uiteraard kan iedereen van deze faciliteiten gebruik maken. Nachtkluis, nieuwste snufje. Om aan een stuk dienstverlening en service tegemoet te komen is er een hyper-moderne nachtkluis geplaatst. De kluis werkt volgens het twee-weg- principe, d.w.z. wanneer een cliënt zijn cassette in de nachtkluis deponeert, komt er automatisch een lege cassette uit een ander vak tevoorschijn. Het grote voordeel van dit systeem is, dat een cliënt altijd een cassette bij de hand heeft en is zodoende niet gebonden aan de openingstijden van de bank om een lege cassette op te halen. Volgens mevr. Van Dijk, commercieel adviseuse bij de N.M.S., is dit systeem in onze regio nog niet geplaatst. Zodat dhr. Blankenstijn hiermee een primeur in huis heeft. Meer dan Spaarbank alleen. Niet alleen voor bankzaken kunt u bij dhr. Blankenstijn terecht. Het dien stenpakket wat men in huis heeft, om vat een heel skala van mogelijkheden. Het boekhoudbureau van dhr. Blan kenstijn is al jaren een vertrouwde klank in onze regio. Daarnaast kunt u terecht voor hypotheken en financie ringen op velerlei gebied. Het adviseren van de cliënt staat ook bij dhr. Blan kenstijn en zijn 10 medewerkers hoog in het vaandel geschreven. Er wordt veel tijd besteed aan overleg en advies met en naar de cliënt. Een frisse start in 1985 voor dhr. Blankenstijn, waarbij wij hem graag alle sukses toewensen. VERKEER OVER DE ZEELANDBRUG Het verkeer over de Zeelandbrug is vorig jaar toegenomen. Het aantal auto's steeg met bijna 100.000 tot een totaal van ruim 2,6 miljoen. Deze stijging werd vooral veroorzaakt doordat meer personenauto's van de brug gebruik maakten: 88.064, een stij ging van 3,9%. Het aantal lichte vracht auto's steeg met 6.827 (4,2%) en zware vrachtauto's met 3.933 (3,4%). Er wer den ook iets meer motorfietsen geboekt: ruim 22.000 in totaal. In 1983 waren dat er een paar honderd minder. Het toegenomen vervoer resulteerde in een tolopbrengst van 8,07 miljoen. In 1983 was dit cijfer 7,85 miljoen. De top in het vervoer lag in juli. Binnen een week passeerden toen bijna 70.000 auto's de brug. TEKORT AAN PLEEG- EN GAST- ADRESSEN IN ZEELAND Het Gast- en Pleeggezinnen Projekt Zeeland kampt met een groot tekort aan pleeg- en gastadressen, voorname lijk voor de wat oudere jeugd. Het gaat om jongeren die vaak akuut in de problemen zijn geraakt en waar binnen een kort tijdsbestek een voor lopige oplossing voor gevonden moet worden. Met name wordt gezocht naar adressen die jongeren vanaf ca. 12 jaar willen opnemen. Wij zoeken gewone gezinnen, alleen staanden, samenwonenden, al dan niet met kinderen, die jongeren voor korte of langere perioden onderdak willen verlenen. Er is een kostendekkende ver goeding beschikbaar voor mensen die een kind/jongere in huis opnemen. Voor een informatiepakket, alsmede voor opgave voor een vrijblijvende in formatie-avond, kunt u terecht bij: Gast- en Pleeggezinnen Projekt Zee land, Londensekaai 39, 4331 JH Middel burg, Telefoon 01180- 28555. Bent u reeds geabonneerd op een 2-maandelij'ks tijdschrift met aktualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 30,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - 4490 AA WISSENKERKE VOETBAL Zaterdag 19 januari: Colpl. Boys 1 Heinkenszand 1 (2.30 u) Rillandia 2 Colpl. Boys 2 (2.30 uur) Colpl. Boys 3 SKNWK 3 (2.30 uur) Bevelanders 1 Duiveland 1 (2.30 uur) 's-H. Arendskerke 2 Bevelanders 2 (2.30 uur) S'SV 3 Bevelanders 3 (2.30 uur) Domburg 1 Bevelanders 4 (2.30 uur) Wissenkerke 1 Brouwershaven 1 (2.30 uur) Arnemuiden 3 Wissenkerke 2 (2.30 u) Kats 1 Cadzand 1 (2.30 uur) WIK Al Cortgene Al (2.30 uur) Zondag 20 januari: Liberty 1 Cortgene 1 (2.30 uur) Zierikzee 5 Cortgene 2 (12.00 uur) VOLLEYBAL Zaterdag 19 januari: Dames: Ardito 2 Wis'ka (13.15 uur) Heren: Mytilus 3 Wiska (19.00 uur) Heren: Wiska 2 Labyellow (14.00 u) Recreatie: Wiska BAZO 2 (10.10 uur in sporthal te Goes) BADUINT0N Zaterdag 19 januari: Jeugd: Wissenkerke 3 Kolibrie 7 (13.00 uur gymzaal te Kamperland) Dinsdag 22 januari: Wissenkerke 1 Sinar 2 (19.30 uur gymzaal te Wissenkerke) Donderdag 24 januari: Nieuwland 2 Wissenkerke 2 BASKETBAL Vrijdag 18 januari: Delta-C. Volharding 2 (20.00 uur te Kapelle) snelle inljjstservice v.a. 25 ct/cm. zeer grote grafiekcollectie. repro/poster-art. plm. 150 olie- en aquarel- schilderijen (uit binnen- en buitenland). Kamperland Tel. 01107 - 2444. ma. en wo. gesloten. Burgerlijke etsend KORTGENE Geboren: 2 dec.: Sander Willem, z.v. P. Visch en W. Goedbloed. Ondertrouwd: 21 dec.: A. C. H. de Moor en K. C. G. Bouwman. Gehuwd: 7 dec.: W. Allaart en F. W. Kooimans; 21 dec.: M. B. M. de Koster en N. G. de Wild; 28 dec.: R. G. M. Verhagen en J. M. Go vers. Overleden: 4 dec.: M. Vleugel, oud 80 jaar, e.v. J. M. Meloen; 4 dec.: M. J. Blok, oud 72 jaar, e.v. H. A. Maarsman; 6 dec.: M. M. Verburg, oud 89 jaar, w.v. J. Geelhoed; 17 dec.: J. van der Stel, oud 75 jaar, e.v. C. Serier. Kruiswoordpuzzel ao. 911 3 4 5 6 7 8 10 11 15 15 20 21 23 25 26 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 1 50 ^2 53 54 56 57 58 60 61 62 63 64 Horizontaal: 2. godsdienst - 7. plaats in Italië - 9. stoot - 10. stuk grond - 12. water in Zeeland - 13. gewicht - 14. deel van een huis - 16. grof - 17. schil 18. soort - 19. te weten (afk.) - 20. tand arm zoogdier - 22. zwaardwalvis - 24. hoefdier - 25. oude voetbalvereniging 28. vogel - 31. plaats in China - 34. familielid - 35. water in Friesland - 36. toepassing der theorie - 41. plaats in Utrecht - 45. voormalig onderwijs afk. 46. godin - 47. vogel - 48. voorzetsel 49. namelijk (afk.) - 50. luchtvaarton derneming (afk.) - 52. reptiel - 54. roof dier - 56. toiletgerei - 57. indonesische winkel - 58. borduursel - 60. gelegen heid - 61. plaats in Gelderland - 63. lichaam - 64. krachtig. Verticaal: 1. plaats in Brabant - 3. vogel 4. soort onderwijs (afk.) - 5. achterdocht 6. broodbeleg - 7. stel - 8. indien - 10. flauw - 11. schilderstuk - 15. aanleg plaats - 17. groente - 19. thee (Engels) 21. meisjesnaam - 23. soort vlakte - 24. rondhout - 26. Frans onbepaald vnw. 27. vertegenwoordiger - 29. bij - 30. ver nis - 32. biljartstok - 33. ontkenning 37. zangstuk - 38. Frans persoonlijk vnw 39. vorm van ijlen - 40. werktuig - 41. raam - 42. pret - 43. verlaagde toon 44. vertaler - 47. lekkernij - 51. rivier in Nederland - 53. klein plantje - 55. voorzetsel - 57. tot nader order (afk.) 59. zeepwater - 62. lidwoord. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 910 Horizontaal: 1. balk - 4. ate - 7. kommer 13. ere - 14. adres - 16. eleve - 17. door 19. manier - 21. nat - 22. em - 23. grind 25. Is - 26. gas - 28. art - 30. ra - 32. as 33. minister - 36. kh - 37. raken - 39. osaka - 40. arak - 42. lo - 43. dd - 45. orel - 46. meren - 48. reeel - 50. tl 51. italiaan - 52. se - 54. is - 55. lel 57. neo - 60. dm - 62. links - 64. ik 65. ako - 67. spriet - 69. tuba - 71. rogge 73. erven - 74. lea - 75. kregel - 76. eer 77. nors. Verticaal: 1. bodega - 2. aroma - 3. leo 4. admiraal - 5. trant - 6. eend - 8. oer 9. ml - 10. mens - 11. eva - 12. rete 15. si - 18. rg - 20. ei - 24. ra - 25. lasso 27. sahara - 29. linde - 30. rio - 31. pekel 33. me - 34. tarten - 35. ral - 36. kreta 38. koran - 40. ami - 41. kelim - 44. deventer - 47. nis - 49. en - 53. lokaas 55. lieve - 56. Ik - 58. eiber - 59. hark 60. doge - 61. pp - 62. lire - 63. st - 66. kor - 67. see - 68. re - 70. ulo - 72. gg.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1