NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD (tu Ridder Blankevoet, de enige échte 10 SPORT-AGENDA GALERIJ de HORN Mo. 4152 Donderdag lO'januari 1885 88e Jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,per jaar. Franko per post 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. EEN VERVOLGVERHAAL VOOR DE JEUGD DOOR RON MEULDIJK. De boodschapper liep door 't leger kamp van ome Leo. Het bestond uit houten barakken, die allemaal een ei gen nummer hadden. Barak nummer A4, B3, SS20, C&A of TAED, maar niets dat op het hoofdkwartier van een generaal leek. Wel zag de boodschapper hier en daar wat soldaten in groene pakjes. Die liepen mooi in een rij achter elkaar, precies in de maat, die de meneer voor aan in de rij riep. Ergens anders zag hij weer van die mannetjes. Die lagen in de modder te rollen en kropen onder door het prik keldraad. Dat deed de boodschapper weer eens denken aan de tijd dat hij nog op de kleuterschool zat. Toen speel de hij graag cowboytje in de zandbak en sprong ook graag een paar keer over een moddersloot. Wat hij ook nog erg goed wist was dat zijn moeder er hele maal niet zo blij mee was, met al die spelletjes. Hij besloot de soldaten daar maar eens voor te waarschuwen. Hij liep naar de modderpoel, waar nog al tijd groene pakjes in werden bevuild en riep met zijn handen aan zijn mond: „Hé mannetjes, pas maar op als je thuis komt, dan zal je moeder wel niet erg blij zijn!", maar de mannen hoorden niets en gingen onverstoord verder. Een paar barakken verder zag hij weer andere mannetjes die een kanon stonden af te soppen en mooi gingen oppoetsen. Die mannen deden goed hun best en binnen de kortste keren blonk dat kanon daar, dat deed gewoon zeer aan je ogen. Daar kwam een meneer aan met ferme pas en een jas met een heleboel strepen op de mouwen en vroeg aan de mannen of ze nu al klaar waren. Dat vond hij wel een beetje snel en zei tegen één van de soldaten dat hij 't kanon weer onder de modder moest gooien en dat ze allemaal weer opnieuw moesten gaan poetsen. Toen konden de soldaten zich niet meer be dwingen en barstten in snikken uit, want dat was al de zeventiende keer dat dit gebeurde. Nadat de boodschapper een traantje had weggepinkt ging hij een beetje be verig naar die man met al die strepen toe en vroeg waar hij de generaal kon vinden. „Loop maar achter mij aan, jochie, ik moet daar juist ook naar toe, want wij zijn je beste vriendje, dat weet je toch wel hoop ik?" Voordat de boodschapper wat kon zeggen, moest hij al zijn mond houden en achter de meneer aan lopen. Nog even dacht de boodschapper aan zijn kleutertijd, maar nu niet meer op zo'n leuke manier. Hij vond dat hij eigenlijk wel bofte met een baantje bij zijn eigen ridder. (Wordt vervolgd) Burgerlijke stand WISSENKERKE Geboren: Pascal, z.v. P. D. Remijnse en L. C. Geuze; Laurens Teun, z.v. A. T. I. M. van den Brande en C. M. Kievit; Sylvia, d.v. A. Bardolf en C. J. Vos; Maarten Pieter, z.v. P. J. Bardolf en C. A. M. Borger; Esther Johanna, d.v. J. M. W. Dieleman en H. E. de Meij. Overleden: J. H. de Bruine, w.v. van der Weele, 90 jaar. Ondertrouw: Geen. Getrouwd: 14 dec.: Pieter L. Scherp en Elisabeth S. J. van Dongen. NIEUWJAARSRECEPTIE TE KATS Voor de nieuwjaarsreceptie, die door het gemeentebestuur van Kortgene op donderdag 3 januari in het Dorpshuis „De Vriendschap" te Kats is gehouden, bestond zeer grote belangstelling. Naast het voltallige gemeentebestuur waren alle raadsleden, vergezeld van hun dames, bestuurders van verschil lende verenigingen en instellingen en vele partikulieren aanwezig om hun gelukwensen aan te bieden. In een bij zonder gezellige en ongedwongen sfeer was het duidelijk dat de receptie zeer op prijs werd gesteld. Ook de medewerking van scouting „Noord-Beveland" o.l.v. Corrine Koert, werd zeer door de talrijke aanwezigen gewaardeerd. VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 55+ KAMPERLAND Op woensdag 16 januari a.s. om half drie 's middags is er een bijeenkomst over het onderwerp: „Afkomst van achternamen". Iemand die hier veel van weet is dhr. J. Zondervan uit Vlissingen. Hij is lid van de Genealogische Vereniging uit Kapelle en heeft als interessegebied Noord-Beveland. Alle ouderen vanaf 55 jaar zijn wel kom, in de kleine zaal van het De Ca- sembroothuis te Kamperland. De toe gang is gratis. VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 55+ WISSENKERKE Voor de 55+-ers in Wissenkerke wordt op woensdag 16 januari 's mid dags om 3 uur een lezing gehouden over acupunctuur in het Bejaardenoord „Vredestein". Spreker is dokter Zwartelé uit 's- Heerenhoek. De toegang is gratis. EEN TON VOOR KULTURELE AKTIVITEITEN IN ZEELAND In zijn najaarsvergadering heeft het Anjerfonds Zeeland bijna een ton f 96.950.beschikbaar gesteld voor kulturele voorzieningen en aktiviteiten in de hele provincie. Ook dit keer komt het grootste deel van dit bedrag ten goede aan de ama teuristische kunstbeoefening. Voor de aanschaf van instrumenten en unifor men is in totaal f 50.650.beschikbaar gesteld aan verenigingen voor amateu ristische muziekbeoefenig in Biezelinge, Brouwershaven, Clinge, Graauw, 's-H. Arendskerke, Kattendijke, Middelburg (3x), Nieuw Namen, Oosterland (2x), Oud-Vossemeer, St. Maartensdijk, Vlis singen (3x), Wemeldinge, Yerseke, Zaamslag, Zierikzee en Zoutelande. Daarnaast gaat er een bijdrage van f 3.000.naar een 150 jaar bestaande muziekvereniging in Middelburg. Voor de aanschaf van apparatuur en kostuums door volksdansverenigingen in Goes, Heinkenszand en Vogelwaarde en een kulturele vereniging in Middel burg is in totaal f 8.000.uitgetrok ken. f 14.000.is beschikbaar gesteld voor het inrichten en verbeteren van twee theaters voornamelijk voor a- mateurtoneel in Middelburg en Vlis singen, voor apparatuur van een pop pentheater in Sas van Gent en voor de cors van een operettevereniging in Zeeuwsch-Vlaanderen. Naar de professionele kunstbeoefe ning gaat een bedrag van f 7.500. Het is bestemd voor een demontabele vloer in Vlissingen en een projekt ter promotie van de beeldende kunst in Zeeland. Voor een drietal brochures is in to taal f 9.800.uitgetrokken. Die betref fen natuur- en landschapswaarden op Walcheren, industrieel archeologische objekten op Schouwen-Duiveland en een molenrestauratie in 's-Heer Arends kerke. Twee buurtverenigingen in Goes en Oost-Souburg tenslotte een bedrag van in totaal f 4.000.voor een geluidsin stallatie en een toneelverlichting. H.V.P.-NIEUWS Na de basiskursus, kunt u nu deel nemen aan de vervolg-kursus bloem schikken. Start: woensdagavond 23 jan. te Wissenkerke; volgende data in over leg met de cursisten. Aan de orde komen: nieuwe technie ken; de laatste mode-ontwikkelingen, o.a. vegetatieve schikking (u maakt op een schaal een stukje natuur in het klein). Er wordt gewerkt met: bloemen, bladeren, bessen, vruchten en groen uit de tuin. Opgave voor deelneming of informa tie bij het kontaktadres voor Zeeland: mevr. D. P. Geelhoed - Kempe, Tuin dorp 9, 4491 EB Wissenkerke, Telefoon 01107 - 14 60. JAARPROGRAMMA 1985 "AFTER CARE" GOES Woensdag 16 januari: praatmiddag; woensdag 20 februari: prothese-voor lichting; woensdag 20 maart: lezing door dr. Deen, huisarts te Goes; woensdag 17 april: show van aangepaste kleding, o.a. lingerie en badkleding; mei: is nog niet bekend; woensdag 19 juni: praat middag; juli en augustus: vakantie; woensdag 18 september: lezing door zr. Korstanje en zr. Wolters van het Zws. Kruis; woensdag 16 oktober: lezing door dr. C. M. Dijkhuis, chirurg te Goes; woensdag 20 november: praatmiddag; december: vakantie. VOETBAL Zaterdag 12 januari: GPC 1 Bevelanders 1 (2.30 uur) Bevelanders 2 Kloetinge 4 (2.30 uur) Bevelanders 3 Colpl. Boys 3 (12.45 u) Bevelanders 4 Vlissingen 1 (12.45 u) Bevelanders BI VCK BI (11.00 uur) Mevo Cl Bevelanders Cl (11.00 uur) Colpl. Boys 1 SKNWK 1 (2.30 uur) Colpl. Boys 2 Serooskenke 4 (2.30 u) RCS B2 Colpl. Boys BI (11.00 uur) Waarde 1 Wissenkerke 1 (2.30 uur) Wissenkerke 2 Wolfaartsdijk 2 (2.30 uur) Hoedekenskerke 1 Kats 1 (2.30 uur) Cortgene Al Ouwerkerk Al (2.30 u) Zondag 13 januari: Cortgene 2 Dreischor 2 (12.30 uur) BADMINTON Woensdag 16 januari: Den Ossaert 4 Wissenkerke 1. VOLLEYBAL Zaterdag 12 januari: Dames: Wiska Sgravo (13.00 uur) Heren: Wiska Mytilus 5 (15.00 uur) BASKETBAL Vrijdag 11 januari: Delta-C. Volharding (19.15 uur te Colijnsplaat) snelle inljjstservice v.a. 25 ct/cm. zeer grote grafiekcollectie. repro/poster-art. plm. 150 olie- en aquarel- schilderijen (uit binnen- en buitenland). Kamperland Tel. 01107 - 2444. ma. en wo. gesloten. KONTAKTMIDDAG VOOR BORSTKANKER-PATIENTEN Op woensdagmiddag 16 januari a.s. houdt de „After-care-groep" van Goes de maandelijkse kontaktmiddag voor vrouwen, die een borstoperatie of -am putatie hebben ondergaan. Deze middag vindt plaats in het ge bouw van de P.M.D., Zonnebloemstraat 53 te Goes. Aanvang 14.00 uur, einde omstreeks 15.30 uur. OPBRENGST ANJERKOLLEKTE '84 De in juni j.l. gehouden Anjerkollelc- te heeft in Zeeland bijna f 69.000. opgebracht. Vijfentwintig procent ruim f 17.000.daarvan is onder tussen uitbetaald aan de kulturele ver enigingen, d ie aan deze kollekte mede werking hebben verleend. In 1983 toen deze kollekte voor het eerst in Zeeland werd gehouden bedroeg de opbrengst bijna f 75.000, Kruiswoordpuzzel no. 910 Horizontaal: 1. zwaar stuk hout - 4. godin - 7. zorgen - 13. vreemde munt 14. verzoekschrift - 16. leerling (Frans) 17. voorzetsel - 19. wijze - 21. vochtig 22. titel (afk.) - 23. kiezel - 25. de lezer heil (Lat. afk.) - 26. ijle stof - 28. deel der wet (afk.) - 30. rondhout - 32. spil 33. regerings-ambtenaar - 36. Konink lijke Hoogheid (afk.) - 37. treffen - 39. plaats in Japan - 40. rijstbrandewijn 42. soort onderwijs (afk.) - 43. de dato (afk.) - 45. plaats in Oost-Europa - 46. aanleggen - 48. werkelijk - 50. ten laat ste (afk.) - 51. Europeaan - 52. sele nium (afk.) - 54. bestaat - 55. deel van het oor - 57. nieuw - 60. lengtemaat (afk.) - 62. richting - 64. pers. vnw. 65. krantenjongen - 67. voelhoorn - 69. muziekinstrument - 71. graansoort - 73. door erfenis verkrijgen - 74. bijbelse naam - 75. geprikkeld - 76. aanzien 77. onvriendelijk. Verticaal: 1. wijnlokaal - 2. geur - 3. jongensnaam - 4. militair - 5. manier 6. vogel - 8. ijzerhoudende aarde - 9. inhoudsmaat (afk.) - 10. wezen - 11. schortje - 12. hennepbraak - 15. zang- noot - 18. rijksgrens (afk.) - 20. vogel- produkt - 24. rondhout - 25. werpstrik 27. woestijn - 29. boom - 30. rivier (Spaans) - 31. zout water - 33. pers. vnw. - 34. uitdagen - 35. vogel - 36. eiland in de Middellandse Zee - 38. heilig boek - 40. vriend (Frans) - 41. soort weefsel - 44. plaats in Overijssel 47. holte in de muur - 49. voegwoord 53. lokmiddel - 55. aardige - 56. maan stand (afk.) - 58. vogel - 59. tuingerei 60. bestuurder van Venetië - 61. mu ziekterm - 62. vreemde munt - 63. hei lige (afk.) - 66. visnet - 67. meer (Duits) 68. zangnoot - 70. voormalig onderwijs (afk.) - 72. titel (afk.). Oplossing kruiswoordpuzzel no. 909 Horizontaal: 1. zaandam - 7. voedsel 13. abt - 14. dialoog - 16. edo - 17. nooit 19. nel - 20. order - 22. ok - 23. edele 25. ka - 26. bpm - 28. oer - 29. eik 31. non - 33. ar - 34. nodig - 35. via 37. ro - 38. koper - 40. voldaan - 42. lat 44. rat - 45. mosterd - 48. pekel - 50. ao 51. ora - 52. alles - 54. ui - 55. age 57. gat - 59. sik - 60. are - 61. tu - 63. trema 65. nl - 66. tetra - 69. ale - 70. thuis - 72. ere - 73. dinsdag - 76. int 77. nergens - 78. entente. Verticaal: 1. zandbak - 2. abo - 3. atoom 4. ddt - 5. ai - 6. mandril - 7. volle 8. oo - 9. ego - 10. sedan - 11. ede 12. lorgnon - 15. lee - 18. ik - 21. rk 23. eed - 24. eivol - 27. proloog - 28. oor - 30. kil - 32. orateur - 34. netto 36. adres - 39. pas - 41. aak - 43. graat 45. maarten - 46. erg - 47. alsmede 48. pek - 49. liefste - 53. lia - 56. etter 58. trans - 60. aluin - 62. ur - 64. els 65. nh - 67. ere - 68. ade - 70. tgt 71. int - 74. in - 75. an. kanon cwcter éi vno&Aer SoUaiCii zakctoeL kano* wecv\der Ai r^oééir irweir* N»'i b\i(akcvnd k<won

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1