waoDvIiet JETBESTEAE DAAROM SPAAR JE SIMMS. zomerplanten „Katseveer" GOUD ën_ANTIe'k""1^ Rest. „Zeelandia" Eens wat anders? Rest. „Zeelandia'' KRUISWERK „Katseveer" Voor al uw BOUWMATERIALEN Sturm en Dekker sd GROOT FEEST ubileum aanbiedingen naaicentrum parttime serveerster met ervaring Mevr. L. Anemaet I fe <fa weekends: Stichting toor Jeugd en Gods In Zeeland dévitéxro toot Jongeren en ouders, Londfnsrkaai 39, MkU ddbuxg. TeldL 01180-289 93, oak In het weekend. STORINGEN GAS EN ELEKTRICITEIT Centraal storlngsmrmmer N.V, PZEM: 01184 - 7 91 91, bulten kantooruren doorlopend be- Mdkbaar. Tfldens kantooruren: Goes: 01100 - 210 99. Stichting Telefonische Hulpdienst Zeeland Dag en nacht bereikbaar I (Ook In de weekends). TELEF. 01180-1 55 51. GESLACHTSZIEKTEN Anonieme hulp. Prov. Vereniging Het Zeeuwss Kruis: maandag, woensdag en rrtjdag ran 9.00 12.00 uur Tal 01100-1 58 92. toestel 39. KONTAKT BORST- KANKERPATIËNTEN Elke dinsdag teL spreekuur Tan 11.00 12.00 uur, onder nr. 01100-21270. Elke 3e woens- dag v/d maand kontaktmlddag ran 14.0015.30 uur. gebouw PMD. Zonnebloemstr 93. Goes "FIOM-ZEELAND" Stichting tot holprerlening bij swangerschap en alleenstaand Loakade 17. 4331 HW Middel- burg. Spreekuur volgens af spraak. TeL-nr. 01180 - 27311, bereikbaar tussen 9.00-12.30 n SOCIAAL CENTRUM Stichting voor maatschap pelijke dienstverlening op Zuid- en Noord-Beveland. Het adres is: Postbus 256, 4460 AR Goes. Kantoor: Fr. den Hollanderlaan 25, Tel. 01100- 1 39 30. Algemeen maatschappe lijk werk en informatie en advies op dit terrein, gezius- en bejaarden verzorging. Prot. Interkerkelijke Stichting roor Maatschappelijke Dienst» verlening in Zuid- en Noord» Beveland, Zonnebloemstr. 53, Goes, Telefoon 01100 - 21270, Spreekuur van 8.309.30 uur. Buiten kantoortijd en ln da weekends bereikbaar <Lm.v. antwoordapparaat, waardoor Cel-nummer van werker die u kunt bellen, genoemd wordt. KRUISVERENIGING NOORD-BEVELAND SN ZUIDBE VEL AND-WEST WIJKVERPLEGING Weekenddienst en avond- en nachtdienst. Voor de bereikbaarheid van de weekend- en de avond dienst krijgt u informatie via het antwoordapparaat op telefoonnr.: 01108 - 1378. WEEKEND-DIENSTEN Doktoren Noord-Beveland Spreekuur van 11.0011.30 u. Dokter J. A. Kersseboom, Telefoon 01108-13 19. Dokter J. A. van Arkel Telefoon 01107-13 18. WATERSTANDEN geldig voor de noordkust van Noord-Beveland MEI hoogwater 4 vrijdag 5.05 17.29 5 zaterdag 5.45 18.09 6 zondag 6.30 18.53 7 maandag 7.22 19.47 3 dinsdag 8.26 20.55 9 woensdag 9.43 22.15 10 donderdag 11.04 23.37 SJAAK TANGE MARJON KALLEWAARD trouwen woensdag 16 mei 1984 om 14.00 uur in het gemeentehuis van Kortgene. Kerkelijke inzegening om 15.00 uur in de kerk te Kats door ds. P. Blokland, gereformeerd predikant te Zierikzee. Receptie van 19.00 tot 20.30 uur in restaurant „De Schelde" te Colijnsplaat (Haven). Wissenkerke, Kerkstraat 12 Colijnsplaat, Kruisstraat 26 Toekomstig adres: Dorpsstraat 26, 4485 AH Kats. PREDIKBEURTEN voor zondag 6 mei Herv. Kerk Colijnsplaat 9.30 uur ds. Radstake uit Heinkenszand en 2.30 uur dhr. van de Ploeg uit Goes (gecombineerd in Geref. kerk). Herv./Ger. Kerk Geersd|jk 10 uur ds. J. L. Leestema- ker en 2.30 uur ds. A. C. Poley uit Vrouwenpolder in de Geref. Kerk. Herv. Kerk Kamperland 9.30 uur ds. J. H. Smeets, kindernevendienst mid dengroep ((uitgangscollecte kerkvoogdij) en 19.00 uur ds. D. C. Coppoolse uit Me- liskerke (uitgangscollecte kerkvoogdij). Herv. Kerk Kats 10.30 uur ds. A. M. Attema Heilige Doop. Extra coll. Noodlijdende Gemeenten en Personen. Herv. Kerk Kortgene 9.00 uur ds. A. M. Attema. Extra collecte onderhouds- fonds. Herv./Geref. Wissenkerke 10 uur dhr. D. Visser uit Middelburg en 7 uur ds. J. L. Leestemaker. Extra collecte algemeen kerkew. Geref. Kerk Colijnsplaat 9.30 uur dhr. A. P. Cornet uit Goes en 2.30 uur dhr. J. v.d. Berg uit Kapelle in de Geref. Kerk. Geref. Kerk Kamperland 9.30 uur ds. G. J. Schüss- ler en 7 uur ds. D. C. Cop poolse van Meliskerke. Geref. Kerk Vrijgemaakt Veerweg 53 10.45 en 2.30 uur ds. J. H. Kuiper. Ger. Gemeente Kamperland 10 uur leesdienst en 2.30 uur ds. Schreuder. Ger. Gemeente Colijnsplaat 10 en 4 uur leesdienst. Ger. Gemeente Kortgene 10 en 6.30 uur leesdienst en 2.30 uur (Heilige Doop) ds. Schreuder. Hiermee willen wij ie dereen oprecht bedanken die hun medeleven heb ben getoond tijdens het langdurig ziekbed en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moe der, schoonmoeder en oma Dina Voorberg - v.d. Meulen. In het bijzonder bedan ken wij dokter B. J. H. Hasken, die ons daarbij tot veel steun is geweest. A. Voorberg. Kinderen en kleinkinderen. Kamperland, Soelekerkestraat 26. Hartelijk dank voor de vele attenties, ontvangen tijdens mijn verblijf in het academisch zieken huis te Leiden. Mej. M. Balkenende. Nieuwstraat 66, Kamperland. Voor de belangstelling, bloemen, kaarten, fruit enz. tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst ontvan gen, zeg ik u allen har telijk dank. Jeanèt Hendrikse. Sluisdijk 2, Wissenkerke DOKTER HASKEN IS OP VAKANTIE VAN 5 T.E.M. 20 MEI De praktijk wordt waar genomen door dokter Van Arkel. Spreekuur te Kamperland: maan dag, woensdag en vrijdag van 17.00 tot 17.30 uur. 0 Steunzolen naar maat, ook op doktersadvies. Al le voetcorrectors in voor raad. Voetkundige advie zen worden GRATIS ver strekt. Martin Wijdemans medisch gedipl. voetkun dige, Oude Vismarkt 10, Goes, Tel. 01100-2 75 26. BEGRAFENIS- EN CREMATIE VERZORGING Iz. van der Maas, Nieuwstraat 5, Kamper land, Tel. 01107 - 15 81. Voor uw bruids- en graf-arrangementen: BLOEMEN- EN PLANTENCENTRUM J. Proost, Katseveerweg 1, Wilbel- minadorp. Tel. 01100-16065. BOUW- EN HOUTBOND F.N.V. VAKANTIEBONNEN INLEVEREN voor Wissenkerke, Kam perland en Geersdijk op ZATERDAG 12 MEI van 09.00 tot 11.00 uur in het De Casembroot- huis, Nieuwstraat, Kam perland. AANNEMERSBEDRIJF NIEUW- EN VERBOUW DIREKTE AANKOOP EN BEMIDDELING Inlichtingen: J. M. GILLESSE, Visserijstraat 31, Wissenkerke, Tel. 01107-1489 TEGEN CONCURRERENDE PRIJZEN AANNEMERS VAN SLOOPWERKEN. WATER- EN WEGENBOUW - MACHINEVERHUUR BOUWMATERIALEN Noordweg 38 Oostkapelle Telefoon 01189 -1340 15 JAAR NAAICENTRUM VAN VLIET B.V. SINGER NAAIMACHINES MET KORTING TOT 300 GULDEN Diverse aanbiedingen in stoffen, bijou's, sjaals, ceintuurs enz. Opril Grote Markt 3-9 Goes Middelburg - Zierikzee - Oostburg Bergen op Zoom - Zoetermeer HET IS WEER TIJD VOOR We hebben volop in voorraad MOOIE GERANIUMS VOOR 2.75 EN VERDER AFRIKANEN - LOBELIA'S - PETUNIA'S ENZ. OOK REEDS CHRYSANTENSTEKKEN IN VELE KLEUREN DENKT U ER AAN DAT HET VOLGENDE WEEK ZONDAG MOEDERDAG IS? ONZE KAS STAAT NU REEDS VOL! BLOEMEN- EN PLANTENCENTRUM J. PROOST Katseveerweg 1, Wilhelminadorp, 01100-16065 GEVRAAGD VOOR DIRECT: Colijnsplaat Telefoon 01199-802 TE KOOP GEVRAAGD DOOR IZ. FLIPSE ZN Antiquairs/Juweliers O.a. «loopgoud. sieraden, meubelen, enz Taxaties voor verzekering, inboedels, enz. Van ouds bekend g- Segeersstraat 56 70. Middelburg. Telefoon 01180- 13317 of 01180 - 25708 DAT KAN IN RESTAURANT „ZEELANDIA" TE COLIJNSPLAAT Omdat wij verbouwd hebben, is er nu plaats voor 200 personen, bijvoorbeeld voor: 0 Bruiloften 0 Partijen 0 .Vergaderingen 0 Lunch-vergaderingen 0 Gezellig diner met club of vereniging 0 Sfeervol dineren met de familie of 0 Gewoon gezellig met het gezin. Er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden. Vraag daarom gerust eens vrij blijvend inlichtingen. En u betaalt bij ons uiteraard géén zaalhuur! Colijnsplaat Telefoon 01199-802 ADMINISTRATIEKANTOOR Telefoon 01108- 14 13. Kantoor: Hoofdstraat 23, Kortgene. BOEKHOUDINGEN BELASTINGZAKEN HYPOTHEKEN FINANCIERINGEN Agent: Nederlandse Middenstands Spaarbank. Noor alle informatie over onze spaarvormen, kunt u terecht bi) ons agentschap: Voorstraat 31 - 4486 AH Colijnsplaat Telefoon 01199-217 Spaarbank Speciausten in Sparen.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1984 | | pagina 3