IAV0C ual KRONIEK VAN NOORD-BEVELAND 5 mei Komt u ook? Lentemode bij Lavooy >5/ - mode jansen juweliers Sporthuis Pieterse 5 mei aanbieding Uw voeten verdienen het beste Nu komen kijken.... betekent uit het allernieuwste kiezen. Enorme keuze in gerenommeerde merken: KLASSEKOSTUUMS zoals Mayfair, Wilson Glenny, Reid Taylor, Cox Lennon enz. REGENJASSEN sportief of gekleed. COMBINATIES OVERHEMDEN Unieke collectie van exclusie ve merken die u alleen bij Lavooy ziet. Schitterende collectie MANTELPAKKEN BIJPASSENDE BLOUSES REGENMANTELS Sinds 1900 Gortstraat 32-34 Middelburg Tel. 01180-12508 Donderdag koopavond PARELRADEN B!J JANSEN JUWELIERS Ie prijs Geisha Parels 2e prijs Citizen horloge 3e prijs Keukenklok en nog tien leuke troostprijzen St. Adriaanstraat 11 Goes Keizerstraat 7 Goes iel- 15706 DIVERSE KLEUREN CAMPING SERVIES nu met 20 pet. korting UW VOETAFDRUK IN J ONZE SCHOENEN toonaangevend in dames- en herenschoenen Van Bommel is een Neder landse schoenfabriek waarervaren vakmensen de verschillende voettypen bestuderen en daarvoor de juiste leestvormen weten aan te schaffen. Uit topkwaliteit wordt dan een goed passende schoen voor elke voet gemaakt, waarbij het mode-aspect niet wordt verwaarloosd. Een deskundig advies bij de aankoop is de laatste schakel, die een tevreden voet tot gevolg heeft. Bij ons kunt u daarvan verzekerd zijn; uw voeten zijn het waard! BURGPflOMENADE 18 - MIDDELBURG SNELLE INLIJSTSERVICE V.A. 25 CT. PER CM KANT-EN-KLAAR PRIJS OOK VOOR BORDUURWERK GALERIJ DE HORN - KAMPERLAND TELEFOON 01107-2444 MA. EN WO. GESLOTEN De blauwe plekken binne overa nog zichtbaer, beste vrienden. 'kBedoele de overbluufsels van konehinnedag. Of julder hin zakhelööpe, in de kruwaeghen heree of touwhetrokke? Die a d'r wè an meehedaen die zitte d'r onder, da kan'k julder op un briefje meehee, mè de lol is t'r ok hewist, dus dat maekt't wee hoed. Deze weke un kroniek die a un bitje op un Zeeuwse taelles liekent. De Zeeuwse taele. Om Zeeuws te praeten mö-je van Zeeuwse of komst weze, en misschien ka-je't praete mè hlad nie leze. Dirrom za'k in 't Zeeuws voo julder prebere woorden te schrieve die ka-je dan lere. Un kuuvelesse is un kotje dat staet op ut dek. De têêltuun is voo emmers, ut is 'n soort rek. Un wurfel zit op 'n deure, di haet'n mee toe. Je nikke zit vanachter, bie mien en bie joe. De strevalje is bie de smisse, di doeë ze paerden beslae. Je'nienkel zit boven je voeten, di doe-j'op stae. Un maele is 'n zakje, dat is voo je bróö. De puupuut is ergher, want dan bi-je dóód. Un koppespinvaegher di doe-je netten mee weg. En d'aeghe is nest 't padje, dat is heweun: de heg. Murpele doe-je mee knikkers, in un kuutje motte die. Un neuk heve mö-je zelf doeë, mè weet wè bie wie! CeeBee. Korte beschrijving van uitheemse houtsoorten, die in Nederland worden toegepast. LOOFHOUT. Essen, Europees. Behalve in Europa groeit essen ook in Oost- en Noord-Amerika en in Mand- sjoerije. Essen, dat bekend staat om zijn hardheid en sterktke, heeft zeer breed spinthout dat in kleur varieert van bijna wit tot geelachtig of roodachtig wit. Tot kernhoutvorming komt het bij oudere bomen meestal pas na het zestigste jaar en dit kernhout heeft dan meestal een bruine tint. Verwerkt tot fineer noemt men dit bruin gestreept kernhout wel olijfessen. Essen laat zich goed verwer ken, draaien en buigen; het is sterk, vrij hard en zeer taai. Essehout wordt voornamelijk gebruikt waar sterkte en taaiheid van belang zijn, zoals voor gereedschapsstelen, tuinarti- kelen, laddersporten, sleden, ski's en dergelijke. Men onderscheidt in de Nederlandse handel Frans essen (speciaal voor meu belen en tuinartikelen), Belgisch essen (eveneens voor meubelen en voor sport artikelen, roeiriemen en gereedschaps stelen). Inlands essen is taai, sterk, hard en zwaar. Het is zeer geschikt voor stelen, voor landbouw- en andere gereedschap pen en voor schudveren voor landbouw machines. Het wordt ook wel gebruikt voor roeiriemen en gymnastiektoestellen Pools en Slavonisch essen wordt in verband met de regelmatige groei voor meubelen en betimmeringen gebruikt. De volumieke massa van essehout is gemiddeld 0.65. Voor binnenwerk heeft het hout een zeer grote duurzaamheid; voor buitenwerk moet het worden be schermd. Tot de volgende week. HET WETEN WAARD Overmatig blaffen kunt u inperken door de hand om de snuit van de hond te houden tot hij stil is. Commandeer geen „stil", want dat lijkt op zit, maar zeg „nee" of „af". FIETSEN EN MOLENS BEKIJKEN Samen met de Noord-Bevelandse VW organiseren de warme bakkers Piet Geijs uit Wissenkerke en Paul Bouwman uit Kortgene op 18 mei een fiets-molen broodtocht. Dit alles in nauwe samen werking met molen „De Onderneming" uit Wissenkerke. Deze samenwerking tussen molen en bakkerij was in vroeger tijden een nood zaak en daarom een normale zaak. Ja renlang was deze samenwerking er niet, maar sedert enige jarën is deze band tussen de warme bakkers en molen „De Onderneming" weer stevig aangetrok ken. Al het volkoren meel voor het vol koren-molenbrood wordt weer door de molenaar gemalen en geleverd. De warme bakkers en de wolenaar hebben deze nationale fiets-molendag aangegrepen om meer bekendheid aan hun aktiviteiten en produkten te geven. Ontvangst met koffie en brood. Veel aktiviteiten zijn er in en om de molen „De Onderneming". De ipolen is in bedrijf te aanschouwen. U kunt de weg van het koren volgen tot het con sumeren toe. Een stand van de warme bakkers is bij de molen geplaatst, waar u koffie en volkorenbrood met „stropievet" wordt aangeboden, bij inlevering van de con sumptiebonnen, die u bij inschrijven op de fietstocht worden uitgereikt. Tevens wordt er een videofilm ver toond, die de titel „Van graan tot brood" meekreeg. Het is een film die in de be ginjaren 50 is gemaakt door Dries v.d. Poest-Clement. Met een vleugje nostal gie ziet u hier het proces vanaf de boer tot de bakker. Bij de molenaar zelf kunt u deze dag het volkoren meel, voor eigen gebruik, per kilo kopen. Ook wordt van de gele genheid gebruik gemaakt om de stich ting „De Zeeuwse Molen" onder de aan dacht van het fietsende en belangstel lende publiek te brengen. Fietstochten. Om bij de molen te komen kunt u eerst een eindje gaan fietsen. De Noord- Bevelandse VW heeft voor deze fiets dag twee routes uitgezet, beide met een lengte van ongeveer 20 kilometer. De eerste route gaat vanaf Wissen kerke via Kamperland en Geersdijk weer terug naar Wissenkerke. Route twee gaat vanaf Kortgene, Colijnsplaat via Wissenkerke weer terug naar Kort gene. In beide routes is een bezoek aan de molen opgenomen. Uiteraard kunt u naar believen ook starten op Colijns plaat, Geersdijk of Kamperland. De be schreven route kunt u te allen tijde volgen. Ook de beide molens de Colijns plaat zullen deze dag ter bezichtiging open staan voor het publiek. Deelnamebewijzen met verdere bijzon derheden zijn verkrijgbaar op de vol gende adressen: Van der Heijde en SRV te Colijnsplaat, Nagelkerke en Bouwman te Kortgene, Piet Geijs te Wissenkerke, Versluis te Geersdijk, SRV De Regt en A en O Clement en Warenhuis Meulen- berg te Kamperland en bij de VW Noord-Beveland te Wissenkerke. Het in schrijfgeld bedraagt f 2.50. Mocht u niet van fietsen houden, dan bent u op de molens toch welkom. Het bezichtigen is zeker de moeite waard. Rest ons nog de wens uit te spreken dat het op 12 mei prima fietsweer en er een goede molen wind mag zijn. KONINGINNEDAG KORTGENE Koninginnedag is, dank zij de mede werking van velen, voor het bestuur van de Kortgeense dorpsvereniging en de in gezetenen van Kortgene, een onvergete lijke dag geworden. Het zeer aantrekke lijk programma begon met klokgelui, waarna de kinderen door de Kon. Muz. Ver. E.M.M. bij de school werden afge haald naar de Hoofdstraat. Na het spe len van het Wilhelmus door E.M.M. en het oplaten van ballonnen werden in de Hoofdstraat kinderspelen gehouden. In de middaguren was er een rondgang door het dorp m.m.v. E.M.M. en het drumcorps „Blue Spirit" uit Middelburg. Hierna gaf dit laatste corps een werve lende show op het havenplein. De be langstelling voor een en ander was bij zonder groot. Na afloop hiervan waren er volksspe len in de Hoofdstraat en konden de ou deren zich vermaken met verschillende spelen in de „Graaf van Buren". De dag werd besloten met een groot Oranjebal in „De Korenbeurs", m.m.v. „The Riverside Combo". Tijdens het geslaagde besluit van dit Oranjefeest werden de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de volksspelen. Het organiserend bestuur kan met te vredenheid terugzien op het resultaat van een grondige voorbereiding. BRASS-BAND WILHELMINA VERZORGT KOFFIECONCERT Steeds meer en vooral op de zondagen worden er in den lande door diverse or kesten, ensembles koffieconcerten ver zorgd. De Brass-band Wilhelmina wil hier niet bij achterblijven en verzorgt oo zondag 6 mei a.s. een dergelijk con cert in het dorpshuis „De Brug". Het is een goed in het gehoor liggend concert van ongeveer een uur. De toegang is gratis en het kopje kof fie, dat u aangeboden wordt, is even eens gratis. P.V. "DE BLAUWE DOFFER" KORTGENE Wedvlucht vanuit Chimay op 28 april 1 Gebr. Kesteloo 2 Gebr. v.d. Maas 3 J. C. de Fouw 4 M. van Belzen 5 A. C. Hollestelle 6 J. J. Ver wei 7 L. de Fouw Zn. 8 M. C. Clement 9 H. Verburg Zn. 10 Comb. Filius 10.36.30 10.40.53 10.38.15 10.41.34 10.42.59 10.43.06 10.40.47 10.44.00 10.44.27 10.44.24 1.230.265 1.224.235 1.214.898 1.208.957 1.203.697 1.203.187 1.192.484 1.192.179 1.189.936 1.189.804 HENGELSPORT Zaterdag hield de Noord-Bevelandse Hengelsportvereniging een vrüe wed strijd in de Oosterschelde bij Colijnsplaat Aan deze wedstrijd werd door 52 hen- gelsporters deelgenomen, die in totaal 336 platvissen vingen. Hiervan waren 323 ondermaatse en slechts 13 boven maatse, met een gewicht van 2384 gram. Na afloop van de wedstrijd werden de prijzen uitgereikt door voorzitter Bi- ondina in café „Julana" te Colijnsplaat. De uitslag was: 1 J. Tazelaar, Kamperland 993 pt. 2 A. v.d. Kreeke, Kamperland 812 pt. 3 J. Minderhoud, Oostkapelle 750 pt. 4 P. Wijkhuis, Colijnsplaat 737 pt. 5 L. v.d. Maas, Geersdijk 700 pt. 6 J. Tazelaar, Goes 700 pt. 7 P. Goud, Wissenkerke 697 pt. 8 C. Huige, Colijnsplaat 650 pt. 9 J. Huissoon, Heinkenszand 601 pt. 10 P. de Jonge, Heinkenszand 600 pt. 11 M. de Rijke, Colijnsplaat 557 pt. De volgende wedstrijd is de vierde wedstrijd voor het kampioenschap 1984 en wordt gehouden op 12 mei a.s. van 13.0015.30 uur.Inschrijven in café „Ju liana" te Colijnsplaat van 12.0012.30 uur. CONCCERT E.M.M. De Kon. Muziekvereniging E.M.M. te Kortgene geeft zaterdag 5 mei haar tra ditionele concert bij het Pensiontehuis te Kortgene. Dirigent is Frank Meijer en de aanvang is half acht.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1984 | | pagina 2