II weet het toch? 12 M. VISSER Rietveld van Eysden een snei^je JOH. I. JULIANUS Sanderse Gemeentelijke Belasting 1962 Bockhandel Mai'kusse Wissenkerke Een goede start Drukkerij Markusse Wissenkerke X Het X x eerstvolgende blad verschijnt zaterdag januari :j: ZOND AG DIENST ARTSEN Aanstaand weekend doen dienst dokter Janssen en dokter Bruyn- zeel. PREDIKBEURTEN voor zondag 6 januari 1963 Ned. Herv. Kerk Wissen kerke 30 uur de heer Kraak en 2.30 uur ds. Koole. Ned. Herv. Kerk Kamperland 10 uur ds. Postma en 2.30 uur ds. Willekes. Ncd. Herv. Kerk Kortgene 30 uur ds. Willekes en 2.30 uur ds. Postma. Ned. Herv. Kerk Kats 10 uur ds. Visbeck en 2 uur ds. Dijkmeijer. Ned. Herv. Kerk Geersdijk 10 uur ds. Koole en 2.30 uur de heer Kraak. Ned. Herv. Kerk Colijnsplaat 10 en 2.30 uur ds. Meijer uit Soest Geref. Kerk Wissenkerke 10 en 2.30 uur ds. Van der Hei den. Geref. Kerk Kamperland 9.30 en 2.30 uur ds'. Radder. Geref. Kerk Geersdijk 10 en 2.30 uur ds. Van Aller. Geref. Gem. Kamperland 9.30, 2.30 en 6 uur leesdienst. Geref. Gem. Kortger.e Donderdag 3 jan. te 7 uur ds. Chr. van Dam van Rotterdam. Zondag 6 jan. 10, 2.30 en 6 uur leesdienst. Op 4 januari 1963 X hoopt de heer J. Kramer X zijn 85ste verjaardag te vieren. Wij verheugen ons in zijn goede gezond- heid en levenslust. X Namens zijn dank- X bare kinderen, be: huwd-, klein- en achterklein- *j* kinderen, J. de Fouw - Kramer. t X A. de Fouw. Den Haag, Cartesiusstraat 316. Heden overleed, zacht en kalm, na een lang durig, doch geduldig gedragen lijden, onze geliefde moeder, be huwd- en grootmoeder Leuntje Schipper (weduwe van C. Wilderom), in de ouderdom van 77 jaar. Wissenkerke: A. P. van Lieren - Wilderom. L. K. van Lieren en kinderen. Creil (N.O.P.)\ P. J. de Regt - Wilderom. N. de Regt en kinderen. Koudekerke: M. Wilderom. Wissenkerke, 22 december 1962. Condoleantie-adres Dorpsdijk 82 te Wissenkerke. De begrafenis heeft plaats gehad op don derdag 27 december j.l. te Kamperland. Loonbedrijf Colijnsplaat Voor de hartelijke belang stelling en deelneming, bij en na het overlijden van onze lieve en zorgzame man en vader Machiel Pieter den Boer, betuigen wij onze welge meende dank. Uit aller naam, W. den Boer - Heuseveldt. Wissenkerke, december 1962 Door vertrek naar Axel groeten wij Noord-Beveland. Familie Hoekstra - van der Weele. Axel, Marijkestraat 60. Telefoon (01155) 6 69. E. W. van der Heijde- de Oude Geersdijk g.n. Kerstvakantie Kleuterschool Wissenkerke van 21 december tot en met 4 januari 1963. Kunstgebit- reparatie vlug en goed Kapper Lange Kerkstraat 40, Goes Telefoon 7988 Terstond gevraagd: voor winkel en bakkerij. P. VAN KEULEN, Wissen kerke. Bouclé karpetten 92.50, 99.75, 110.— Haarvelours karpetten prima kwaliteit 135. Kleine karpetjes 37.50, 47.50 Lage prijzen. Tafelkleden voor ronde en langwerpige tafels, kapstok- en divankleden. Langevielc 42 (over de Lan ge Geere), tel. 29 28, Mid delburg. Wij wensen u een fleung jaar Bloemenmagazijn Lange Delft 55 Middelburg Telefoon 26 09 MAISOiV ALBERT Van Galenstraat 34a (zijstr. v.d. Goudse Rijweg) Rotterdam, tel. 010-130235 40 jaar gevestigd. Patent-Geneesmiddelen Gummiwaren Vr. gratis inl.: toez. onder blanco couvert. Gratis spreekuur dag. van 108 De termijn voor betaling van genoemde belasting is ver streken. Tot 15 januari 1963 worden belastingplichtigen nog in de gelegenheid gesteld te betalen (zonder vervolgingskosten). Zitting: iedere vrijdag te Kortgene van 912 uur voorm.; te Kats van 66.45 uur nam. en te Colijnsplaat van 78 uur nam. Ook op postrekening 44733 kan het verschuldigde worden gestort of overgeboekt. De gemeente-ontvanger van Kortgene. Zoekt u BIJVERDIENSTE- A VOND WERK Ook u helpen wij hieraan! Inl. Afd. 12 - Postbus 21 - Hendrik Ido Ambacht. A.s. maandag 7 januari, VERKOOP van de NIEUWE LOTERIJ Mevr. Dobbelaar, Colijns plaat, tel. (01199) 2 72 Giro-ordners Briefordners Perforators Doorschrijfkasboeken Tabellarische registers enz. enz. levert u Een kop pittige lekkere koffie... voor u de weg op gaat. Dat montert u op, dat maakt een man van u, die tegen geen traject opziet. Geurige, lekkere koffieDouwe Egberts koffie. Het fijnste van de plantages, op speciale manier voor u, gebrand en, door de grote vraag, altijd vers in de winkels voorhanden. Fijne Dessert De koffie voor fijnproevers, werkelijk iets bijzonders. Pak van 250 g 1.80 f Rood Merk De kwaliteitskoffie- bij uitstek. Pak van 250 g 1,48 is uw adres voor goed drukwerk ludien u nog geen klant bent, neem dan eens een proef

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1963 | | pagina 4