P. de Kam Famile J. A. Kallewaard Tweede blad van het Noord-Bevelands Nieuws- en Advertentieblad d.d. 1 januari 1963 no. 3124 COLIJNSPLAAT H. J. Mol-Slabbekoorn J. P. van Gilst en gezin J. A. Schuit Joh. Geelhoed en gezin Foto Kramer J. KARMAN Th. Visser G. (luist Firma Kievit Bakkerij G. de Wilde L. Verburg J. M. Contant Boekhoudbureau voor \oord-Beveland Jac. Vink Brood- en banketbakkerij KATS Hotel „De Vriendschap" Firma L. Bosman Zn. Geersdijk Toos van Calmthout Gelukkig en voorspoedig 't Jantje van Alles Familie De Looff- Markusse Julianastraat 9 - Kortgene Telefoon (01108) 3 21 agent-bezorger van dit blad, houdt zich ook beleefd aanbevolen voor het opnemen van uw advertenties en de levering van uw familie- en handels drukwerk. p.f. Loodgietersbedrijf Kortgene w wenst u allen een voorspoedig 1963 Aan allen een gelukkig nieuwjaar toegewenst. Fam. J. Snoep Zoon. Timmer- en metselbedrijf. Brood en Banket Spar-zelfbediening Huishoudelijke artikelen Galanterieën Gas-leverancier wenst u allen een gelukkig nieuwjaar Familie J. J. Jasperse-Geldof wenst allen een gelukkig nieuwjaar. Melkhandel meubelen en woningtextiel Voorstraat 45 wenst vrienden en cliëntèle een gelukkig nieuwjaar. Melkhandel Een in alle opzichten gelukkig en voorspoedig A, LANSEN Schildersbedrijf Adr» de Bue Café-Pension „De Schelde" J. Janse Pz. J. Janse-Kievit g.n. J. J. Kooman J. A. K. Kooman. Schoonaard Allen een gelukkig nieuwjaar toegewenst De speciaalzaak voor uw rookartikelen Voorstraat 24, Colijnsplaat Tel. 2 67 Varkens- en pluimveehandelaar wenst familie, vrienden en cliëntèle een gelukkig en voorspoedig 1963 toe. Kruisstraat 30 g.n. Timmer- en aannemersbedrijf g.n. g.n. M. Snoep Voorstraat 9 SLAGERIJ Zuidkerkstraat 9 M. de Regt W. de Regt - de Jonge Voorstraat 10 GEZEGEND NIEUWJAAR J. TAZELAAR Irenestraat 12, Colijnsplaat (^en veotApeedi^ 1963 weidt n toegewend doei Adm. kantoor JIA. VMt let Voorstraat 7, Colijnsplaat Grosco-levensmiddelenbedrijf Brood- en banketbakkerij wenst ii allen een gelukkig nieuwjaar OldtetWLClFl Havelaèrstraat 9, Colijnsplaat Lid Ned. Coll. van Belastingconsulenten Lid Nat. Ass. van Accountants Yoor 1963 de be§te wensen van Autorijschool A. Dees Voorstraat 43, Colijnsplaat Kroon-levensmiddelenbedrijf wenst allen een gelukkig nieuwjaar Dagelijkse bodedienst Colijnsplaat Kortgene Kats Goes V.V. ^\3ensi urienden, kennissen en ctiën- teie een gelukkig 1963 Vrienden, kennissen en familie een gelukkig aieuwjaar toegewenst. M. M. Versprille Schildersbedrijf Kats Een gelukkig nieuw jaar toegewenst FAM. VERSPRILLE Kats Transportbedrijf Nisse - Kats. g.n. M. Kastelein P. J. Kastelein - Geelhoed g-n- Café Filins Hoofdstraat 1, Geersdijk Telefoon (01108) 2 12 FAMILIE LANSEN Wagenmaker en Schilder g-n- Aan allen een gelukkig nieuwjaar Bakkerij Noordhock P. J. GELDOF-BLIEK A. J. de Vos L. J. de Vos - van der Voorde Dreef 12, Kloetinge g^- Aan alle vrienden en be kenden een gezegend 1963 toegewenst. Familie D. C. Dijkman. Lijsterbesstraat 37, Emmeloord. A. P. Israël P. H. Israël - Verhulst Ter Mantelinge, Domburg g-"- Dameshoedenzaak Keizerstraat 5 bij de Kade, Goes g.n. Wij wensen alle mensen onze beste wensen in 1963. J. G. Leendertse. A. S. Leendertse - Zwemer. Ko. Vlashof 8, Nagele (N.O.P.). Henk en Hennie. Canada. Mijn vrienden en cliënten een voorspoedig 1963 toege wenst. M. P. DE KAM. Vertegenwoordiger van ,.De Centrale", Arbeiders Verzekerings Bank Hoofdpoortstraat 43, Zierikzee. P. VERHULST Ter Mantelinge, Domburg Kunsthandel <~öióóer Langeviele 1 Middelburg Een gezegend en voorspoedig 1963 toegewenst. Familie, vrienden en be kenden een gezegend nieuw jaar toegewenst. Familie K. C. Versluis. 1304 Paris Ave, Grand Rapids, Mich., U.S.A. 1963 FIRMA H. VAN DER VEN Manufacturen, Herenkleding, Bedrijfskleding Nederstraat 10, Middelburg Telefoon (01180) 31 82 Wij wensen u een gelukkig en voorspoedig 1963 Korte Noordstraat 1115, Middelburg, telefoon 3733 Fotohandel cPiet Korte Delft 5 Middelburg wenst voor alle mensen een gelukkig 1963 ALLEN EEN GELUKKIG 1963 Heren modehuis Winkelgalerij Middelburg WIJ WENSEN ALLEN VEEL ZEGEN EN VOORSPOED IN 1963 <~LÜeelotoel Langeviele 3, Middelburg Telefoon (01180) 41 08 BABY- EN KLEUTEEKLEDING Wij wensen aller» een gelukkig nieuwjaar Firma Gebr. Thien Manufacturen Zierikzee Horlogerie Lange Noordstraat 6 Middelburg g.n.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1963 | | pagina 3