K I. P. van der Moere G. Heijboer 1963 Café „Havenzicht" van der Moere „De Kleine Winst" (01107) 459 ,,*Z&uinluót" KORTGENE Fain. Joh. J. Wolse g- Fam. A. Paauwc in groenten en fruit Gebr. D. A. Goudswaard A. A. Verburg Fam. S. Saaman Fam. Iz. de Waal C. Vogelaar FAMILIE J. SNOEP Familie Kooman Fam. Jac. Kesteloo Fa. G. J. v.d. Linde Zn. Schildersbedrijf J. de Looff Familie de Bruine Familie D. C. Schippers Fam. A. Smallegangc „De Kleine Bazar" Fam. J. Koster-Rebel Firma Hollestelle Fam. Houtzager Fam. M. Broekhoven P. de Looff C. de Looff-Wiilems M. de Looff A.de Looff-Heijboer Fam. C. Wclleman Fam. C. Moerman J. Filius M. Filius - v.d. Weele Winkelier. Kamperland, Veerweg 2. g-n. Allen een gelukkig 1963 Tabakshandel Smid Aan ieder Gods zegen toege wenst. Fam. S. Verburg. Allen een gelukkig nieuw jaar. M. A. de Looff en gezin. Molenaar. Allen een gelukkig nieuw jaar. Gebr. Van der Weele. Vrachtautobedrijf. Allen een gelukkig nieuw- - jaar. J. M. Wielemaker. N. C. Wielemaker - Bakker. Drogisterij. J. Israël N* Israël - Leendertse Allen een gelukkig nieuw jaar. H. D. Méulenberg - Reijnhoudt. Aan allen een gezegend nieuwjaar toegewenst. Wed. Joh. Verburg. A. C. van Hee wenst allen J een gelukkig en voorspoedig M. de Regt N. de Regt-Leendertse g-n- A. P. Karelse L. P. Karelse - Verburg g-n. Fam. I. W. Zwemer-Koole Aan alle vrienden en be kenden Gods zegen toege wenst in 1963. J. G. Marcusse. C. Marcusse - Verburg. Aan allen een voorspoedig 1963. Fam. Duine - van Sluijs. Molenweg 39. J. Leendertse A. Leendertse - Breure Veerweg 9, Kamperland p.f. wenst allen een recht gelukkig 1963. Gezegend nieuwjaar toe gewenst en allen dank voor de zakelijke medewerking ontvangen. Bezorger van dit blad. Veerweg 92a. Wij wensen allen een gezegend nieuwjaar J. W. C. Noordhoek. A. C. Noordhoek - Tange en personeel. Allen een gelukkig nieuwjaar Zuivelhandel en personeel M. J. Bustraan P. A. L. Bustraan- Bouwense o.h.g. Aan ieder Gods zegen toe- gewenst in 1963. J. C. Kramer. A. S. Kramer - Heijboer. Kamperland, Veerweg 115. Fam. Bolle Veerweg 22 g-n- G. van der Heijde E. J. van der Heijde-de Regt Veerweg 86. g-n- J. I. Leendertse P. M. Leendertse - Breure Noordstraat 2, Kamperland. P. D. Remijnse M. Remijnse - van Maldegem Noordstraat 4. Aan allen veel heil en ze gen toegewenst door H. Bouterse. N. Bouterse - Begthel. Vanaf heden telefonisch aangesloten onder no. M. G. de Rijder Petroleum- en gashandel Campensnieuwland 12. Kamperland. Allen een gezegend nieuwjaar toegewenst J. J. Buijze A. C. Buijze - Breas en personeel Kamperland Een gezegend nieuwjaar K. M. de Regt E. de Regt - Dieleman en M. Leendertse - Dieleman Allen een gelukkig nieuwjaar Fam. G. P. Leendertse Loonbedrijf Kamperland Badpaviljoen wenst allen een gelukkig nieuwjaar Allen een gelukkig 1963 Familie \M. E. van der tteijde A. van Reestraat 2, Kamperland Hotel „I VAMPERDUIN" Kamperland G.N. Timmer- en metselbedrijf g:«. •m. de am Kamperland wenst u allen een voorspoedig 1 963 g-n- Familie A. van de Berge Brood- en banketbakkerij g-n. Vrachtauto-ondernemers Olie- en benzinehandel Slagerij p£ Familie L. van der Maas - Boot g-n. g^- Aan familie, vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar toegewenst. Fam. P. C. van Schaik. G. J. de Korte H. de Korte-v.d. Voorde g-n- Hoofdstraat, Kortgene. Onze beste wensen voor 1963. F. Smit, muziekleraar. A. A. Smit - van 't Hof. Hoofdstraat 35, Kortgene. Allen een gelukkig nieuw jaar toegewenst. G. Flipse. M. Flipse - Broekhoven. Kortgene, Van Citterstr. 13. Hoofdstraat, Kortgene Allen een gelukkig nieuwjaar. Allen een gelukkig nieuwjaar toegewenst. Fam. J. Abrahamse. Westdijk 5. MOLENAAR P-f- Familie M. M. de Lange g-n. g-n- M. de Looff Café „Havenzicht" g-n GELUKKIG NIEUWJAAR Bakkerij Pouwer. Fam. I. Heijstek Allen een gelukkig nieuw jaar toegewenst. Familie C. Versluis. Een gelukkig nieuwjaar toegewenst. A. J. van Boven. L. B. van Boven - Kramer. Gelukkig nieuwjaar. L. P. Wolse. A. C. Wolse - Geuze. Onze beste wensen voor 1963. A. Boot en familie. Gemeentewerkman en grafdelver. Smederij g-"- M. J. Leendertse L. A. Leendertse- van Damme g-n- g-n. Fam. S. Strijd Bakkerij en kruideniersbedrijf wenst allen een gelukkig nieuwjaar. „Graaf van Buren" p.f. SMEDERIJ P-f- Familie A* Post Hoofdstraat 46 g^- g-n- Iz. Heijboer C. Heijboer - Verhulst Wilhelminastraat 14 P-f. g-n- Allen een gelukkig nieuwjaar Kortgene Allen een gelukkig nieuwjaar Zuivelhandel B. VOS Kortgene Kaaistraat 16 g-n- Wij wensen allen een gezegend 1963. Fa.Wed.P.Bouwense&Zn. Hoofdstraat 32, Kortgene Reparatie-inrichting Metaaldraaierij Dorsbedrijf p.f. p.f. J. D. de Regt A. M. B. de Regt-de Vos p.f. Aan familie, vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar toegewenst. P. Verburg. Schoen- en meubelhandel. Fam. G. M. Augustijn Aan allen een gelukkig nieuwjaar M. van Halst J. C. van Halst- van Schaik p.f. g-n. Vrachtautodienst Kortgene g-n. Fam. O. Scherp g-n. Aan alle vrienden en be kenden een gelukkig nieuw jaar toegewenst. Fam. Zandee. Hoofdstraat 128. wensen familie en cliënten een gelukkig nieuwjaar. Kaaistraat 10, Kortgene. Kaaidijk 27 Daar ik 18 jaar het Noord- Bevelands Nieuws- en Ad vertentieblad heb bezorgd zeg ik namens mijn vrouw al le adverteerders en lezers hartelijk dank en een voor spoedig 1963. Fam. A. A. Kramer. Veel heil en zegen toege wenst aan familie en vrien den door W. Bareman Pension-tehuis, Kortgene. Aan familie, vrienden en bekenden een gelukkig 1963. J. Flipse - Wolse. P. Flipse. Pension-tehuis, kamer 8. Allen een gelukkig nieuw jaar toegewenst. Chr. Noordhoek. Pension-tehuis, kamer 6. De bond van bejaarden te Kortgene wenst allen een gelukkig nieuwjaar

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1963 | | pagina 2