NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD arkusse Plouvier heeft DE sehoeneii Fa. A. W. Marcusse Zoon hotel „De Kroon" A.M. van de Sande J. de Schipper Van Keulen N. Karstanje Zn. Café „Wielersrust" Café „Concordia" „De Kleine Bazar" P. J. Marcusse Fam. L. Geertse C en geiufefzig Kamperland T A. wirtz J. Lous-Heijboer Café «Nimrod» D. J. de Regt No. 3124 Dinsdag 1 januari 1963 66e jaargang Druk en uitgave: Drukkerij Markusse te Wissenkerke, Tel. no. 308, Giro 32622 Abonnementsprijs f 2.50 per jaar Franco per post 5.25 Advertenties 6 cent per mm Zowel zakelijk als privé allen een gelukkig en voorspoedig 1963 toegewenst door Drukkerij Markusse Wissenkerke Vrachtrijders p.f. Fam. IV. J. Karstanje gn. Familie p.f. Familie De Back p.f. A. J. de Looff T. C. de Looff - de Wild Smederij p.f. P. FILÏUS - KOUWER Alle verzekeringen L. J. VERSLUYS J. VERSLUYS - LAMSE Schildersbedrijf Julianastraat 16 gn. A. FILIUS A. FILIUS - DOURLEIJN Pf- Familie Oostvoorstraat 27 g-n- FAM. S. HUIBREGTSE Petroleumhandel J. C. BEIJE I. J. BEIJE - HANSE „Vredestein". E. H. van der Moere L. P. van der Moere-de Kam p.f. Dorpsdijk. L. P. Leendertse Melkhandel, zuivelprodukten en fijne vleeswaren g.n. J. A. van Pagee M. J. van Pagee van Damme W. J. Versluis L. T. Versluis-Leendertse P.f. Allen een gelukkig nieuwjaar toegewenst door van damme Wissenkerke Brood- en Banketbakkerij Levensmiddelen Dat 1963 geven mag wat wij allen wensen: een geluk kig jaar. C. Ketelaar en echtgenote. Dijk 46. Firma Agent Amstelbrouwerij Vrachtautodienst GEBR. DE NOOIJER Groente- en fruithandel J. C. Breas B. Breas - Verhey Pols Alle verzekeringen J. C. Marcusse- Jacobs C. Marcusse p£ Bakkerij J. J. Bebelaar P£ J. J. Beije FAMILIE POLDERMAN EN WED. VAN KLEUNEN wensen vrienden en beken den een voorspoedig nieuw jaar. Allen een gelukkig nieuw jaar toegewenst door r. Slotema. A. S. Slotema - Breure. P.C. Jeronimus p^ A. P. Marcusse J. Marcusse-Smit gn- wenst ii allen een gelukkig nieuwjaar L. Tange S. M. Tange - Buijze G. Verburg K. Verburg-Priester W. de Moor J. de Moor-Bouterse p.f. Loonbedrijf g.n. p.f. FAM. ABR. FLIKWEERT A. A. Hoek van Dijke P. Hoek van Dijke - Klap P.f. Wij wensen u een gelukkig 1963. Slagerij Boot. Oostvoorstraat. W. Heuseveldt D. B. Heuseveldt-de Looff Bakkerij en levensmiddelenbedrijf P.f. Aan allen een gelukkig nieuwjaar toegewenst. F. Flipse. H. D. Flipse - Ketelaar. VéGé levensmiddelenbedrijf. Aan familie, vrienden en bpkenden een gelukkig nieuwjaar toegewenst. Familie C. A. Geluk. „Zeelucht". Allen een gelukkig nieuw jaar toegewenst door M. Dingemanse. P. Dingemanse - Houterman. Wed. L. Koets Familie A. Gouloze-Koets p.f. Wij wensen alle mensen een gelukkig 1963 toe Garage <Tïloe>r Tankstation i> <:^be ^^BanjaarcL' LeuLujaar toegewenst door f Fa- J- van Halst Zonen M. Z. Verhage Zoon Erkend opfokbedr(jf - Molenaars Wissenkerke p.f. Wij wensen allen een 3<£leppe ^^oon SCHOENHANDEL EN REPARATIE-INRICHTING PEDICURE EN VOETVERZORGINGSARTIKELEN Boek- en Kantoorboekhandel Fotohandel wenst u een zeer voorspoedig nieuwjaar Allen een gelukkig nieuwjaar P. A. Meulenberg en gezin. Levensmiddelen en manufacturen Café „Revanche" Allen een gelukkig nieuw jaar. Allen een nieuwjaar Fam. A. Buijze. Aan allen Gods onmisbare zegen toegewenst. Fam. W. H. Zwemer. Slager g^- P. C. Flikweert J. Flikweert-Leendertse g-n- Aan allen een gelukkig nieuwjaar. Fam. J. Kramer Co. Slagerij. CH. BEEKE p.f. Aan allen een gelukkig nieuwjaar. C. Meulenberg. g. Meulènberg - Kempe. sproeibedrijf Kamperland g-n- Allen een gelukkig nieuw jaar. Fam. C. de Kam - Leendertse. Molenweg 51. Allen een gelukkig nieuw jaar. Familie M. de Mol. Allen een gelukkig nieuw jaar. J. M. Leendertse - Luijk. Een in alle opzichten ge lukkig en voorspoedig 1963 wenst u C. M. Clement en gezin. Levensmiddelenbedrijf. Allen een gelukkig nieuw jaar toegewenst. M. Leendertse Mz. Vrachtautobedrijf. Een voorspoedig 1963 wensen wij toe aan al onze klanten, vrienden en beken den. J. C. Th. de Kam. Bakkerij en levensmiddelen t Dagelijks brood Ganzepoortstraat 21, Tel. 6535 - GOES

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1963 | | pagina 1