De beste jaren van ons leven K1107-214 Wij hebben nog eon flinke voorraad Brilmonturen Brillenglazen Singer Maatschappij hand-, trap ol electrische naaimachines „O P T S C A" A. L. KAMPMAN Kortgene 27 December 8 uur vLluleltteï STURM'S BOEK- EN KUNSTHANDEL - GOES Te bezichtigen bij dhr J* D. Koets te Kortgene, welke u de nodige inlichtingen verstrekt ®C3l>C3l>GD(3l)C3)X3))C3»CSl>C3i)<3l)C5»® I Kousen 1 Aanbesteding. P. G. A. de Lange <2>(QÏ>(QI)CQ1>(W<QI>(Q}JCW(QD(QDCQD(QI>® Lange jaeger I heren broeken en 1 borstrokken 1 MAIS0N AUBERT Flanellen dames nachthemden f f 5.90 I I arbeider gevraagd gewone en tabellarische registers kasboeken doorschrijfkasboeken folio en kwarto briefordners kortom alles wat voor uw boekhouding van node is BOEKHANDEL IN ARKUSSE WISSEKERKE de film VOOR HERV. EN GEREF. KERK ZIJN ALTIJD EEN WELKOM KERSTGESCHENK PRACHT COLLECTIE IN LANGE KERKSTRAAT 5 - KORTE KERKSTRAAT 2 Vanaf heden kunnen wij u weer uit voorraad leveren Gemakkelijke betalings-condities in e in elke prijs in elke sterkte Met vakmanschap en toewijding worden montuur en glazen gemaakt tot een goed passende ideale bril Uitgelezen collectie monturen in de beste fabrikaten ZEISS PUNKTALL DEPOT Houdt U bij de vakman in 't hartje van de Lange Vorst no 57-66 - telefoon 2094 - Goes LET OP HET JUISTE ADRES DE MODERNE ZAAK MET DE RUIME SERVICE a Kristal nylon f 3.85 a a Am. nylon f 4.35 a S Links geweven f 1.45 C. J. Tilroe Ganzepoortstraat 23, Goes Namens het Gemeentebestuur van Kortgene (Noord-Beveland) zal door ondergetekende op 28 December a.s. ten gemeentehuize, des v.m. 11 uur, in het openbaar worden aanbesteed het verbouwen van het gemeentehuis, gelegen aan de Voorstraat te Kortgene. Bestek en tekeningen zijn na be taling van f 10.— (per post f 10.50) verkrijgbaar bij de Directie Centrale Dienst Bevelanden, gevestigd Dorps straat E 149 te 's Heer Arendskerke (tel. K 1106-217). Restitutie alleen aan inschrijvers tot en met de dag na de aanbesteding f 7.50 per on geschonden stel. De directeur C.D.B., J. H. Valk* Telefonisch aangesloten onder nummer „Molenzicht", Wissekerke 1 f 3.95 I I C. J. Tilroe Ganzepoortstraat 23, Goes ®C3D(5DC3DC&C3>)C3»(dDC3»C3l)C3i)C3D<s> Dirksmitsstr. 26b (bovenhuis) Rotterdam, Telefoon 20235 Ruim 30 jaar gevestigd. Patent-Geneesmiddelen Gummiwaren. Vr. gratis inl.toez. onder blan co couvert. Gratis spreekuur dag. van 10—8 uur. 6 maten 44-46-48 S C. J. Tilroe |j Ganzepoortstraat 23, Goes ©r5P£Qp<Qp<Qpr5Pr&>CQp<Qp<QpcaPrQp© Tegen 1 Maart of eerder bij H. C. DE KATER, landbouwer, Wissekerke. De Burgemeester van WISSEN- KERKE maakt bekend, dat hij zitting zal houden te Kamperland in het gemeentegebouw op Dins dag 18 December a.s. van 2 tot 3 uur. De Gemeente-ontvanger zal ook op die dag en dat uur zitting hou den tot het innen van schoolgeld, hondenbelasting en reinigingsrech ten. De Burgemeester voornoemd, J. J. van der Maas. De Burgemeester van WISSEN- KERKE maakt bekend, dat op de Maandagen 24 en 31 December a.s. de secretarie gesloten zal zijn. In verband daarmede zal de secretarie op de Zaterdagen 22 en 29 Decem ber a.s. tot 12 uur geopend zijn. Wissekerke, 13 December 1951. De Burgemeester voornoemd, J. van der Maas.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 4