Kuyper-Revue voetbalwedstrijd 25 korting H 0 S T UOORUNLPQR LMTUdaHDUS GOED ONDERHOUDEN DOOR G. Mm Augustijn regenjas. Hedenmiddag Bevelanders I - 's H.H.kinderen I Nu is 't de tijd Dames, profiteert voor de laatste keer van de 5 pet korting Zie, alvorens u elders koopt, eeist onze etalage in kerstartikelen zoals ballen, pieken, slingers, vogels, kabouters, paddestoelen, huisjes, klokken, ^^,7 denappels, enz. kaarsen, knijpers, F. FLIP SE - WISSEKERKE Bezoekt heden de Postduiven- tentoonstelling in „De Stadswijnkelder' te Kortgene Bezoekt hedenavond de verloting van de v.v. „Bevelanders te Kamperland in het café „Nimrod", M. P. van Spiunter uitbeeldend het leven en werk van Dr Abr. Kuyper in 12 taferelen, afwisselend in ernst en luim. a.s. Vrijdag 21 December in de Geref. school. Aanvang half acht. dames nachthemden dames pyama's P. A. Meulenberg Tweede meisje gevraagd ©CQIÏCQ}} CQI)CQÏ}CQ1}(qï)CQ}}(QI)CQ1)CQÏ)(Q1?© Grote I herenzakdoeken 1 Heden overleed plotseling, tot onze zeer diepe droefheid, onze geliefde broeder, zwager en oom, de heer N. Breure, in de ouderdom van 64 jaar en 6 maanden. Familie Breure. Familie Bareman. Coiijnsplaat, 11 Dec. 1951. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na een lang durig, geduldig gedragen lijden, onze innig geliefde moeder, behuwd- en grootmoeder, mej. Wed. P. Verton (geb. Van Westenbrugge), in de ouderdom van 74 jaar. Haar diepbedroefde kinderen, behuwd- en kleinkinderen, A. van der Maas- Verton. L. van der Maas en kinderen. C. Verton. Geersdijk, 13 December 1951. Rode Hoestpoeders van Mijnhardt i Doos 47 ct- EN NEICHT IN WEER EN WIND, STMT UW WEIGEN Garagebedrijf, Kortgene Zilverbon en goede vulpen ge vonden. Postcommandant Rijkspo litie, Wissekerke. Verloren tussen Wissekerke en Kortgene een Tegen beloning terug bij DE LOOFF Wz., Dorpsweg A 263a, Wissekerke. Zondagdienst artsen. A.s. Zondag doen dienst Dr Janssen en Dr Bruynzeel. Aanvang 2.30 uur. Gekleurd flanel 72 cm breed alleen in zalm en bleu nu f 1.45 per meter. HOEK VAN DUKE Tel. 280, Wissekerke op het verven van alle lederen jassen, schoenen, handschoenen enz. Stoom- en verfgoederen nog voor de feestdagen thuis Wij stomen en verven nog steeds voor ongekend lage prijzen Wij bezoeken a.s. week het eiland Middelburg Leliestraat 19 Teleloon 3286 om een nieuw abonne ment op een courant aan te gaan of uw abonne ment op te zeggen. Boekhandel Markusse Wissekerke Onze corsetiere Mevr. Brouwer Koudekerkseweg 98, Middelburg, tel. 3682 is Dinsdag 18 December a.s., 's middags van 1.30 tot 5.30 uur aanwezig in Hotel „De Korenbeurs", Kortgene voor het aanmeten en afpassen van onze bekende maatcorsetten en bustehouders. tafelkleden, lopers, servetten, rood en groen Tb® kerst- en crêpepapier, nieuwjaarskaarten. Vele actracties Toegang vrij Aanvang 6.30 uur. Vele prachtige prijzen, met als hoofdprijs een nieuw da mes- of herenrijwiel naar keuze. Het belooft een zeer gezellige avond te worden. Toestemming verleend door B. en W. van Wissekerke d.d. 28 September 1951. Het bestuur. Deze revue wordt opgevoerd door leden van deGeref. J.V. en M.V. te Kamperland, Weer ontvangen mooie kwaliteit keper flanellen f 7.40 f 12.75 Beleefd aanbevelend, Kamperland, tel. 274. bij MEVR. HOEK, Huize „De Kare- kiet", Kortgene. beschadigd, 3 stuks, f 1.— I C. J. Tilroe -J Ganzepoortstraat 23, Goes ®C5l)GDC30C3»C3l)C3i)CGDC3DC3»GDC5))® Voordelige aanbieding lakens prima kwaliteit graslinnen 160 cm breed f 7.90 180 cm breed f 8.90 HOEK VAN DUKE Tel. 280, Wissekerke.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 3