NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Sijmen betaalt BERICHT ABR. BUIJZE - KAMPERLAND RUIMTEVAART No. 2558 Zaterdag 15 December 1951 55e Jaargang Onze zegelaotie gaat steeds door. Jongens en meisjes, spaart onze zegels, je weet, ze hebben veel waarde. Voor prima werkkleding naar W. Dingemanse Washandjes PUROL GENEEST Waslapjes DRUK EN UITGAVE A. G. fifl. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's Vele huisvrouwen slaken een zucht van verlichting. Sint Nicolaas is weer voorbij. Ja, want December is een prachtige maand om zijn vele huise lijke feestavonden, maar December is ook een dure maand. En de huis vrouw moet zien dat ze ook dan rondkomt. Wij kunnen u weer enkele zeer voor delige aanbiedingen doen voor de a.s. Kerst- en Nieuwjaarsdagen, leder heeft dan gaarne een goede fles wijn of likeur bij de hand. Wij zijn ruim voorzien in alle bekende merken, zoals Woldring en Idema, Siebrand, Mulder en Van Duijl. Hier volgen enkele bijzondere koopjes: PAKKET No 1 2 flessen wijn f 2.25 per fles plus 1 pot boerenjongens a f 0.95 PAKKET No 2 1 fles schillen plus 1 pot boe- renjongens a f 0.95 per fles. Verder hebben wij voorradig alle soorten vleeswaren als ham, rookvlees, gevuld spek, rookworst, enz. enz. Vraagt ook onze fijne conserven, zoals zalm, ananas, groenten, haring in tomatensaus, piccalily, mayonaise, knakworst en pick-up. Wij maken u er op attent, dat a.s. Zaterdag 22 December de laatste dag is voor uw koffiebon. Levert daarom deze week uw bonnen 509 en 517 nog bij ons in. Drinkt Dukol koffie en thee en spaart de waardevolle Dukolzegels. Beleefd aanbevelend, Heren adverteerders wordt hiermede ter kennis gebracht, dat a.s. Zaterdag 22 December dit blad voor de laatste maal in 1951 verschijnt. Wilt, om teleurstelling te voorkomen, uw advertenties voor dat nummer zo spoedig mogelijk inzenden, er kan dan door ons voor een goede plaats en opmaak gezorgd worden. Het eerstvolgend nummer verschijnt dan pas op Dinsdag 1 Januari 1952. Uw opdracht voor het plaatsen van uw nieuwjaarsadvertentie ontvingen wij, mede in verband met de zeer drukke werkzaam heden, gaarne zo spoedig mogelijk. Bij de bekende adverteerders hopen wij deze week hun advertentie op te halen. De uitgever. Colijnsplaat, tel. 255. Depdt Bevahuis, Goes ©C<5l)C<$ï) (dl) Col) Col) Col) Col) I- 3 halen, 2 betalen. I per st. f 0.25, per 3 st. f 0.50 I C. J. Tilroe J j| Ganzepoortstraat 23, Goes ©(qD(Q1)(Q1)(QD<W<Q))(3>)(QDCQD(QD(QI>© De Vleeskeuringsdienst op Noord- Beveland verkocht deze zomer een weinig bereden nieuwe Volkswagen voor een billijk prijsje. De dienst had die wagen niet meer nodig. Enige weken later bleek het, dat de dienst wel een wagen nodig had. Zij kocht toen een enige jaren oude, 30.000 km gelopen hebbende wagen tegen een prijs die enige honderden guldens hoger lag dan een nieuwe Volkswagen. Jongelui, die een zaak willen be ginnen of overnemen, moeten o.m. beschikken over het diploma Han delskennis. Zou het niet dienstig zijn dat de directeur van een Vleeskeurings dienst ook zo een diploma bezat? Het wel wat grote prijsverschil, ook in onderhouds- en gebruikskosten, wordt nu door de belastingbetaler opgebracht. Dit had dan misschien voorkomen kunnen worden. ruwe huid, ruwe handen, ruwe lippen illlillll DEZE WEEK 250 gram zandringen of kransjes 100 gram ges. snoepkranjes samen voor 82 cent. 250 gram speculaas 49 ct- 10 p. 100 gr. kindersnoep 25 ct - 5 p. W. Dingemanse, Colijnspl. Te Voorburg is opgericht de Ned. Vereniging voor Ruimtevaart (telexbericht) Als ons land u te benauwd wordt En de wereld u te klein, Als u beu bent van het reizen Met de autobus of trein; Koop dan vast een sterrenkaart: Strakjes komt er Ruimtevaart! Voorburg schenkt ons de Victorie, Het begint ook met een V, Daar wordt ijverig gedokterd Aan een uitgewerkt idee; Niets is tegenwoordig mal Holland klimt in het heelal 1 Ja, het zal nog even duren, Deze toekomst is nog vèr, Maar ééns zegt u aan 'tloketje: „Enkel-derde-Jupiter 1" Ver van eigen huis en haard Doet u aan de Ruimtevaart! Per raket gaat u naar Venus, Onze driekleur fier in top; Nee, de maan laat u links liggen, Dat's alleen een boemelstop; En de huw'lijksreis gaat knus Warmpjes naar Mercurius! Naar Saturnus met de ringen Gaan de pas verloofden heen, Een ideetje voor Wim Jansen Met zijn 2x1 1; Kansen ongeëvenaard Zitten in de Ruimtevaart! Naar Uranus en Neptunus Schotelt u het verst van huis, Doch op Mars is zelfs geen halte, Die planeet staat met een kruis In het Ruimtevaartenboek „Stopt alleen maar op verzoek 1" Jaap Mijderwijk (Nadruk verboden). e) 3 halen, 2 betalen. S per stuk f 0.35, 3 stuks 70 ct I C. J. Tilroe I H Ganzepoortstraat 23, Goes Een fles advocaat en een fles citroentje, samen f 5.55. Kersen, druiven, frambozen, aardbeien en ananas op sap. Boerenmeis jes, boerenjongens, schilletje, voorburg, cultura enz. Denk er aan uw kerstboom te bestellen. L. de Waal, Colijnsplaat.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1