De Zingende Zusjes HOLLANDER - GOES 3 schlagers Spotprijzen Pootaardappelen voor de tuin voetbalwedstrijd 1 39.75 I 49.75 I 59.75 Speciale gastvoorstelling PREDIKBEURTEN Aanbesteding. tractorchauffeur of landbouwersknecht MAISON AUBERT wintermantel Een net dienstmeisje zware kwaliteit overalls werkster Bevelanders II - Kloetinge III VEILIGHEID DOOR lm Dames-mantel 2m Dames-mantel 3m Dames-mantel L. Vorsistraat«2-44.54 Tel. K Ontvangen: Bestellingen worden gaarne spoedig ingewacht FA GEBR. L. D. C. W. VAN DAMME - KORTGENE Zaterdag 22 December komen (zeer bekend van radio en gramofoon) uw hart in één slag veroveren in „De Stads- wijnkelder" te Kortgene. Kaartverkoop vanaf heden aan de zaal. 12 Nov. Maatje Pieternella, d.v. A- driaan Markusse en Pieternella An- thonetta Priester. 14 Nov. Marinus, z.v. Pieter Gerard van der Weele en Maaike Anna Sandrina Dekker. 15 Nov. Krijn Marinus, z.v. Anthon Tazelaar en Marina van Gilst. 26 Nov. Hendrika, d.v. Hendrik de Zeeuw en Hendrika Harmina Veld huis. Getrouwd: Johannes Janse, 35 jr te O. en W. Souburg en Johanna Jannetje de Looff, 25 jr. Thomas A- driaan de Fouw, 24 jr en Jannetje Dingena Kole, 23 jr. Overleden: Simon de Korte, 40 jr, echtg. van Maria Helena Cense. Johannes Platschorre, 78 jr, onge huwd. Ned. Herv. Kerk Geersdijk 10 uur ds Boonstra en 2.30 uur de heer Kraak. Het bestuur van het Nederland- sche Roode Kruis, afd. Noord-Be veland, dankt allen, die aan het organiseren, houden en doen slagen van de buscollecte op 1 Dec. 1.1. voor de slachtoffers van de water snoodramp in Noord-Italië hebben meegewerkt. De opbrengst van de collecte: Colijnsplaat f 150.77 Geersdijk - 99.01 Kamperland - 250.85 Kats ...- 43.13 Kortgene - 208.56 Wissekerke - 125.60 Totaal f 877.92 Bij mijn vertrek naar het Rust huis in Veere aan familie, vrienden en bekenden mijn laatste groeten en ook aan Leendertse, voor de bijna veertig jaren dienst die ik als koeienwachter hem mocht bewijzen. Andr. Wirtz. Rusthuis, Veere. De landarbeiders van Geersdijk en omgeving danken hiermede hun werkgevers voor de prachtige en gezellige reis die zij op Maandag 3 December j.l. mochten maken naar de suikerfabriek te Dinteloord en de stad Rotterdam. Namens het gemeentebestuur van KORTGENE zal door ondergeté- kende op 14 December a.s. ten gemeentehuize, des nam. 2 uur in het openbaar worden aanbesteed: het aanbrengen van een gewapend betonbekleding aan de beschoeiïng van de haven te Kortgene. Bestek en tekening zijn verkrijgbaar na betaling van f 1.50 (per post f 1.75) bij het hoofd van het tech nische districtsbureau der C.D.B. te Wissenkerke. (Tel. K 1107-330). Hoofd van het technisch districtsbureau, F. Warren. Biedt zich aan woning moet beschikbaar zijn. Brieven aan agent van dit blad, Kortgene. Dirksmitsstr. 26b (bovenhuis) Rotterdam, Telefoon 20235 Ruim 30 jaar gevestigd. Patent-Geneesmiddelen Gummiwaren. Vr. gratis inl.toez. onder blan co couvert. Gratis spreekuur dag. van 10—8 uur. Flink landbouwer, ongehuwd, be middeld, Ned. Herv., in Zeeland (Z.-Vl.), wil gaarne serieus corres ponderen en kennismaken met boe renmeisje, v.g.h., leeftijd plm. 35 a 40 jr. Serieuze brieven met foto (op erewoord retour) onder no 425, bureau van dit blad. Te koop in goede staat zijnde bij Iz. KOOLE, Torendijk 321, Kort gene. gevraagd voor dag of dag en nacht. C. P. NOORDHOEK, Veerhuis, Kat- seveer, Wilhelminadorp. DEZE WEEK als extra reclame 100 gram prima thee en 1 pak taai-taai samen voor slechts 88 cent F. FLIPSE Levensmidd.bedrijf, Wissekerke. LET EENS OP hoe blank en glanzend Uw tanden wor den en hoe gaaf Uw gebit blijft, wanneer U poetst met IVOROL. Tube 93-67-4lct Deze week maat 48 tot 58 voor f 14.30. Beleefd aanbevelend, P. A. Meulenberg Kamperland, tel. 274. Jonge vrouw biedt zich aan als voor hele dagen. Brieven onder no 426, bureau van dit blad. Hedenmiddag 2.30 uur Supporters, de bus met Bevelan ders I vertrekt om 10 voor 2 van Lamain naar Kats. REGELMATIGE CONTROLE VAN garöge: G. Mm Augustijn Garagebedrijf, Kortgene Sinterklaas of geen Sinterklaas een vulpen is altijd een welkom geschenk. Doe een keus uit de grote voorraad van Boekhandel Markusse te Wissekerke. maten 38-46, in 3 kleuren, petrol, bruin en groen, getailleerd model maten 38-46, kleuren bordeaux en groen, vlot model, 2 rij knopen maten 38-50, kleuren grijs, petrol en bruin, elegant model

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 3