De Sint verwacht met ongeduld uw formulier, goed ingevuld! XMmjwi sfH EEN OUDENORM VULPENREPARATIE KAPSALON 0. SCHERP ETALAGEWEDSTRIJD MIDDENSTANDSVERENIGING COLIJNSPLAAT WED. L. MAAS - SLIJTERIJ - KORTGENE ZAAL VERBURG WISSEKERKE - ZATERDAG 1 DECEMBER Grote kinderfilm om 4- uur 't Zit in de lucht Om 7.30 uur de grote film Voor wie de klok luidt een reeks lezingen te organiseren over „Algemene en Culturele Geschiedenis van Zeeland". r? z nn; LVlSSERtZOGNEN SCHIEDAM GOEDE KWALITEIT GARAGE autohandel-verkoop olie en benzine tel:2ö7.na6uuc: 3 ia COLUNSPLPftT Wc» Boekhandel Markusse Wissekerke EEW &C//ME UEVZE IN vqrfums- cf-êves\ poepers- rouges- HAARKAMMEN - lippenstiften' Een practisch St Nicolaas cadeau Tel. 215 - Kortgene VERKRIJGBAAR BIJ TELEFOON 234 Entree 30 cent met Ingrid Bergman en Gary Cooper Kaarten van 6 uur af Bij voldoende deelname zal door de Kring Noord-Beveland der Z.L.M., in samenwerking met de Vereniging tot Bedrijfsvoorlichting „Noord-Be veland" en de Landbouw Jongeren Gemeenschap getracht worden Deze voordrachten zullen gehouden worden door de heer H. Pieters te Middelburg, bibliothecaris van de Provinciale Bibliotheek aldaar, waarin onderstaande onderwerpen zullen worden behandeld 1. Algemene karaktertrekken van de Zeeuwse geschiedenis. 2. Recht en bestuur. 3. Verkeersproblemen in Zeeland (historisch). 4. Culturele leven in Zeeland. 5. Zeelands betekenis in de Vaderlandse Geschiedenis. 6. Naar grotere eenheid. Opgaven tot deelname worden gaarne voor 15 December e.k. ingewacht bij onderstaande personen. M. de Regt, Wissekerke A 255. C. J. van de Velde, Kamperland, Veerweg. J. j. M. van Oeveren, Kortgene, Prov. weg 408. XffllO I7j? K 76 DI5TILLEER0EPIJ..DE GRAAUWE HENGST ""rij£•-,; OPGERICHT 1714 <u B.B.IV

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 4