F. Jansen 5 pet korting St.-Nicolaas geschenken J. Tazelaar - Westerweel de uitvoering van de Toneelveren. „Wypro" Singer Maatschappij hand-, trap- of electrische naaimachines Dankbetuiging. Dankbetuiging. Pluimveehouders. Schimmels' Broederij Uitslag verloting f/U5 G. NI. Augustijn goudsilver en uurwerken Alle bankzaken Komt u ook naar op Vrijdag 7 en Zaterdag G Aanvang 7 uur December in café „Nimrod" Entree f 1.- te Kamperland Voor uw Sint Nicolaas geven wij in de week van 1 tot 7 December op alle in voorraad zijnde clubstellen, armgarnituren, dressoirs, theemeubels, rust- en haardfauteuils, bedden, spiralen, woningtextiel enz. J. A. Schuit - Colijnsplaat - Telefoon 318 Te bezichtigen bij dhr J. D. Koets te Kortgenewelke u de nodige Inlichtingen verstrekt een propaganda-avond gehouden K. H. Schippers - Kortgene Televisie op Noord-Beveland Dinsdagavond hebben wij, op uit nodiging van een van de televisie dealers uit Colijnsplaat, een uitzen ding van het nieuwste wonder der techniek, de televisie, bijgewoond. De eerste ervaringen met de radio, in de jaren '26—'27, hadden onze verwachtingen, eerlijk gezegd, niet hoog gespannen. De eerste kennismaking met de beelduitzending bewees echter dat de tijd van experimenteren reeds verre achter ons ligt en dat de pro gramma's voor iedere onbevoor oordeelde „kijker" een genot zijn. Wij geloven dan ook gaarne de woorden van onze vriendelijke gast heer: „Wanneer je zo een televisie toestel een paar weken in huis hebt, kun je het niet meer missen". Zondagdienst artsen. A.s. Zondag doen dienst Dr Bruyn- zeel en Dr Maas. Marinus Kramer en Sara A. Kramer geven hierbij kennis van hun voor genomen huwelijk, waarvan de vol trekking zal plaats hebben D.V. op 12 December a.s. Kerkelijke inzegening door de Weleerw. Heer Ds H. L. Boonstra in de Ned. Herv. Kerk te Wisse- kerke, des namiddags 2.15 uur. Amsterdam, Argonautenstraat 101, Wissekerke, Voorstraat A 49, 23 November 1951. Gelegenheid tot feliciteren 12 December van 3.30 tot 4.30 uur in hotel „De Kroon". Bij deze betuigen wij onze har telijke dank voor de vele blijken van belangstelling bij onze 40-jarige echtvereniging ondervonden. G. Clement. W. A. Clement- Verburg. Kamperland, November 1951. Met deze brengen wij onze har telijke dank aan familie, vrienden en bekenden voor de belangstelling bij ons huwelijk ontvangen. P. de Smit. A. de Smit - Versluis. Kamperland, November 1951. Nog mijn hartelijke dank aan j. Filius en M. Filius - Kempe voor hetgeen ze voor mij gedaan hebben in de tijd van 3 jaar. P. de Smit. Kamperland, November 1951. Dokter Janssen dankt hartelijk voor de vele verjaarswensen. Allen die ons blijken van belang stelling gaven bij onze 55-jarige huwelijksherdenking op 26 dezer, onze hartelijke dank. C. J. van Damme. W. C. van Damme - van de Linde. Kortgene, November 1951. Het aanstaande seizoen kunnen wij u weer leveren verschillende rassen een daags kuikens ook gesexte henkuikens 1 week oud en 9 weken oud op kuikenbon. Beleefd aanbevelend, Agent C. Groenleer, Colijnsplaat Voor de vele blijken van deel neming en belangstelling, betoond bij het overlijden en de teraarde bestelling van onze lieve man en vader, de heer S. de Korte, betuigen wij onze oprechte dank. M. H. de Korte- Cense. Siem. Colijnsplaat, November 1951. Bazar Wissekerke 1699 758 261 903 1877 922 395 749 722 932 586 275 1995 1953 1600 826 30 337 1282 1089 1720 1583 1648 1414 511 1048 1899 1993 408 920 1388 539 1319 710 788 1453 939 583 782 1350 349 1429 1658 820 1568 1593 387 18 1207 1891 Uitslag verloting Poppenhuis Wissekerke 628 Poppenhuis 407 Kussen 228 Meubeltjes 114 Meubeltjes 16 Meubeltjes Prijzen af te halen bij I. de Moor, Lepelstraat, Wissekerke, voor 1 Ja nuari 1952. Na deze datum verval len de prijzen. Allen die hebben meegeholpen om de Bazar te Wissekerke zo uit stekend te doen slagen, wordt har telijk dank gebracht. Degenen die nog iets te vorderen hebben van het bazarcomité, in verband met geleverde goederen, worden verzocht hun rekening vóór 4 December in te leveren bij de heer J. van Halst. Het Bazarcomité. VJIJ ONDERHOUDEN 9 &EP«REDRj^ 9 REVISEREN 9 VERKOPEN UW Garagebedrijf - Kortgene Voor UW Sint-Nicolaasgeschenk in slaagt u goed en voordelig bij 's H.H.kinderenstraat 16 Goes - Tel. 2426 H.D.Z. verlovingsringen in alle maten. Op het graveren kunt u des gewenst wachten. Alle reparatiewerk wordt op eigen atelier en met volle garantie uitgevoerd. U kunt ons zonder verplichting aan uw huis ontbieden. Coöperatieve Boerenleenbanken „COLIJNSPLAAT" te Colijnsplaat Tel. (K 1199J-228 Postrek. 316389 „WISSENKERKE" te Kamperland Tel. (K 1107)-325 Postrek. 365567 De rekening-courant, ook voor het platteland. Wollen shawls - Stropdassen Glacé handschoenen Wollen hoofddoeken Zeep en eau de cologne Wollen en gestikte dekens Beleefd aanbevelend, Achterstraat 194 Colijnsplaat Opgevoerd wordt het familiedrama „Jong zijn we maar eenmaal" Dus doet uw voordeel en koopt deze week. Vanaf heden kunnen wij u weer uit voorraad leveren Gemakkelijke betalings-condities VOLKSONDERWIJS - AFDELING COLIJNSPLAAT Op Maandag 3 December a.s. wordt in hotel „De Patrijs" Aanvang 7.30 uur Spreker: Ds Joh. P. van Muilen Ned. Herv. Pred. te Rotterdam Verder wordt medewerking verleend door de toneelvereniging T.l.G. Toegang vrij voor leden en belangstellenden Een zeer mooi Sint Nicolaas geschenk is zeker een Gazelle of Gruno rijwiel. In verschillende prijzen hebben wij ze voor radig. Ook aan vele onderdelen en toebehoren kunnen wij helpen. Electrische lantaarns Philips of Bosch, handbeschermers, sturen, bagage- en stuurtassen, bellen, jasbeschermers, kettingkasten, kettingen, sierbeu- gels, zadels, zadeldekken, kinderzitjes, pedalen, assen, kilometertellers, mascottes, sloten, spatlappen, broekbeschermers, rijwiellak, rijwiel- en naaimachineolie, vaseline, oliespuitjes, lakkwastjes, isolatieband, solutie, reparatiedoosjes, bandafnemers, sleutels, enz. Aanbevelend,

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 2