NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD C. J. Tilroe - Ganzepoortstraat 23 - Goes Brilmonturen Brillenglazen Helpt de slachtoffers van de watersnoodramp in Noord-ltalië OPTICA' A. L. KAMPMAN No. 2556 Zaterdag 1 December 1951 55e Jaargang Sint Nicolaas, het feest voor jong en oud Proef ze, onze heerlijke banketletters speculaaspoppen amandelbroodjes spritsletter Fijne koekjes Choc, letters en figuren Peperbollen Bruin en wit speculaas Eén van onderstaande artikelen heeft Sint Nicolaas u zeker bedacht zitting DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's in grote verscheidenheid Doe mee aan onze voordelige aan biedingen, want zo vinden wij in deze dure tijden de weg tot een sluitend huishoudbudget. Wij zijn daartoe in staat door een intensieve samenwerking met vele grote gros siers en winkeliers in ons land, en u profiteert daarvan. Let dus steeds op deze advertenties en bezoekt onze zaak. Beleefd aanbevelend. Voor heren: Voor dames: een sjaal f 1.98 een paar nylon kousen f 3.85 een overhemd f 6.90 een paar kousen rechts f 1.29 een paar sokken f 1.39 een paar kousen links. f 2.45 een paar bretels in doos f 1.85 een paar gepl. kousen f 1.59 een paar sokophouders een paar wollen kousen f 3.45 in doos f 1.39 een sjaal f 4.45 een paar manchetknopen f 0.25 een kopdoek f 2.98 een lederen riem. f 1.65 een schortje f 2.49 een zelfbinder f 1.49 een nachthemd f 5.90 een knopdas f 2.25 een tafellaken f 5.45 een pakje zakdoeken f 1.95 een tafelkleed f 3.59 een ballpoint f 0.85 een pakje zakdoeken f 0.95 een shagdoos f 0.85 een kam f 0.20 een knipmes f 0.98 een tandenborstel f 0.35 een portemonnaie een zeepdoos f 0.35 van boxcalf f 2.35 een haarborstel f 1.25 een zeepdoos f 0.35 een flesje eau de cologne f 0.45 een scheerkwast f 1.20 een flesje parfum f 1.25 een pot brillantine f 0.45 een collier f 0.80 een kam f 0.20 een armband doublé f 1.45 een tandenborstel f 0.35 een portemonn. boxcalf f 2.25 enz. enz. een ballpoint f 0.85 ZOJUIST ONTVANGEN Mogen wij voor uw Baddoeken, slechts f 1.98 a.s. Sint Nicolaas eens een fijne Pracht overhemden banketletter crème en blauw of maat 37-38-39 banketstaaf slechts f 9.95 bakken W. DINGEMANSE Beleefd aanbevelend, COLIJNSPLAAT S. Strijd Kortgene De ontvanger-griffier van de Stads en Adriaanpolder houdt op Zaterdag 8 December a.s. voor het innen van dijkgeschot, in „De Korenbeurs" te Kortgene van 2-4 uur. DEZE WEEK 250 gram speculaas of kransjes 100 gram chocoladebeestjes samen 89 cent 100 gram suikerbeestjes 100 gram kruidnootjes samen 38 cent W. Dlngemanse, Colijnspl. Het Nederlandsche Roode Kruis doet een dringend beroep op U om naar vermogen bij te willen dragen voor de vele slachtoffers van de overstromingen in Noord-ltalië. De oproep van de Liga van Rode Kruisverenigingen in Genève werd door het hoofdbestuur onmiddellijk beantwoord met een gift, die in ver houding tot de middelen, waarover het Nederlandsche Roode Kruis be schikt, niet onbelangrijk was. Wij, Nederlanders, kunnen ons maar al te goed de rampzalige toestand indenken van een volk, dat getroffen wordt door een wa tersnood, van een omvang als thans in Noord-ltalië het geval is. Het is eveneens begrijpelijk dat snelle hulp hier van belang is. HEDENMIDDAG zal in alle plaatsen van ons eiland een open bare collecte voor dit doel door het Rode Kruis worden gehouden, waarvoor uw bijzondere belangstelling moge worden verzocht. Op Nederlands geschiedenis heeft de strijd tegen het water zijn stempel gedrukt. Ook Noord-Beveland zal zich zeker niet onbetuigd laten nu het er om gaat de slachtoffers van deze ontzaggelijke water ramp te helpen in hun nood. Van harte hoopt het Nederlandsche Roode Kruis, dat het in staat is reeds binnen enkele dagen een belangrijk bedrag voor de zwaar getrof fen bevolking van Noord-ltalië ter beschikking te hebben. De opbrengst van de collecte voor de slachtoffers van de water snoodramp in Italië zal van iedere plaats op ons eiland in dit blad worden verantwoord. Het bestuur van het Nederlandsche Roode Kruis afdeling Noord-Beveland. in e in elke prijs In elke sterkte Met vakmanschap en toewijding worden montuur en glazen gemaakt tot een goed passende ideale bril Uitgelezen collectie monturen in de beste fabrikaten ZEISS PUNKTALL DEPOT Houdt U bij de vakman f» fl in 't hartje van de Lange Vorst no 57-66 - telefoon 2094 Goes LET OP HET JUISTE ADRES DE MODERNE ZAAK MET DE RUIME SERVICE VASTE PR IJ ZEN EN SLABBEKOORN LEVERT DE MANUFACTUREN N3ZflHd 31SVA Geef haar met Sint-Nicolaas een mooie Cyclame. Ook kunt u bij ons terecht voor Chocoladefigu ren, letters, marsepain enz. Als extra reclame 2 ons kransjes voor 45 ct met 8 zegels. Een half pond best wit speculaas 62 eten 10z. L. de Waal, Colijnsplaat.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1