ie zanguitvoering voetbalwedstrijd f 3.25 K. I. Schippers, Kortgene Gazelle rijwielen Fongers rijwielen Gruno rijwielen K. S. Schippers, Kortgene Dankbetuiging „Het militaire vraagstuk Hierover spreekt Koos Vorrink a.s. Maandag in „De Korenbeurs" te Kortgene K. H. SCHIPPERS KORTGENE PREDIKBEURTEN Hedenmiddag Bevelanders I - Wissekerke 1 wintermantel grijze schoenen Snuif en wrijf zX*M Boekhandel Markusse Wissekerke Garage „De Koster" Colijnsplaat Wat wij u leveren Goed nieuws voor alle bromfietsers, motor en tractorberijders! U kunt nu ook op Noord-Beveland een lederen jas, jekker of sportjas kopen Maar wij leveren alleen het merk A.M.Z. Ie keus, waar u jarenlange garantie op krijgt wat betreft verkleuren enz. Lange jassen, in alle maten f 200.— Dames sportjasjes f 113.50 Jekkersf 150.- Firma J. Verburg Zonen In plaats van kaarten. Piet de Smit en Adrlana Versluis geven u kennis van hun voorge nomen huwelijk, waarvan de vol trekking zal plaats hebben op 21 November a.s. Kamperland, 9 November 1951. B 180 - B 176. Bij deze breng ik mijn hartelijke dank voor de vele blijken van be langstelling, op mijn 95e verjaardag ondervonden. S. de Regt. Colijnsplaat, November 1951. Langs deze weg betuig ik mijn hartelijke dank aan allen, die, op welke wijze dan ook, mijn 95e ver jaardag tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. Uit aller naam, G. Kramer. Colijnsplaat, November 1951. „Rustoord" Het Bazarcomité te Colijnsplaat zegt hartelijk dank aan allen die hun medewerking hebben verleend tot het welslagen der bazar. Colijnsplaat, November 1951. II Toegang vrij Debat vrij Ontvangen Brabantia brood-, koek- en beschuittrommels, snoepdozen, vensterbussen, koffie-, thee- en suikerbussen, specerijbusjes, vloerblikken, ko lenschoppen en kolenkitten van zware plaat gemaakt en goed gelakt. Zijn prima en veel billijker dan emaille. Altijd ruime voorraad bij Ger. Gem. Kortgene. Zaterdagavond 10 Nov. 6.30 uur, Ds Zigtenberg van Rotterdam. Ger. Gem. Colijnsplaat. Zondag 10, 2 en 6 uur Ds Zigten berg van Rotterdam. Oud-Ger. Kerk Kamperland. Zondag 11 Nov. 9.30, 2.30 en 6.30 uur ds Mieras. Bezoekt hedenavond in „De Stadswijnkelder" Kortgene Te koop z.g.a.n. blauwe maat 42 en z.g.a.n. maat 39 Te bevragen agent van dit blad te Colijnsplaat. Uw verkoudheid van neus, keel of borst weg: met Aanvang 3.30 uur De jeugdboeken Huize Roezemoes Miek en Betty Job uit de Woonschuit Tom Welders Met Tom Welders op avontuur zijn thans van f 4.90 voor slechts verkrijgbaar bij Secure monteur met 30-jarige ervaring voor uw reparaties Agent: Onze corsetiere Mevrouw Brouwer Koudekerkseweg 98, Middelburg, Ie). 3682 is Dinsdag 13 November a.s., 's middags van 1.30 tot 5.30 uur aanwezig in Hotel „De Korenbeurs" te Kortgene voor het aanmeten en afpassen van onze bekende maatcorsetten en bustehouders. Televisie Een wondere wereld, waar van u kunt genieten in uw gemakkelijke leunstoel. Steeds de beste plaats bij sportwedstrijden, muziek, to neel enz. Natuurlijk doet u hiervoor een keuze uit de serie Philips televisie-toe stellen, die met zorg zijn opgebouwd en een helder, contrastrijk beeld garanderen. Laat ons deze apparaten eens demonstreren. Gunstige betalingscondities. TX 400 U f 785.- TX 500 U f 985.- 't zij mes, schaar of gereedschap, huishoudelijke of inmaakartikelen, rijwielen, onderdelen enz., steeds wordt door mij, reeds 40 jaar, op kwaliteit gelet. Koopt daarom bij Ook leveren wij uit voorraad beenpijpen, dames- en herenwanten en -handschoenen. Geef ons even een telefoontje en wij komen u met een ruime sortering bezoeken. Colijnsplaat - Telefoon 266

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 4