NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD r wollen japon- en mantelstoffen 5 pet korting No. 2548 Zaterdag 6 October 1951 55e Jaargang HOOVER GOEDKOPER! FA J.VERBURG ZONEN SANAPIRIN jaagt kou en pijn uit Uw body. Overtreft alles! Herfst tijd voor Levertraan Drogisterij J. PeuwerKortgene DEZE WEEK NOUVEAUTE'S O. SCHERP Schrijver's Stoffenhandel Goes schuur DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WiSSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's doet het beter, vlugger, Klein maar dapperde Hoover Electrische Was machine. In de allerkleinste keuken is er ruimte voor, maarzelfs voor de allergrootste wekelijkse gezinswas „draait zij haar hand niet om". De enige wasmachine met de pulsator op de enig juiste plaatsin de zijwand. Een reus in capaciteiten, een dwerg in zeep- en stroomverbruik. Met ge noegen willen wij het U eens demonstreren, f Q Q f) Compleet met loringer I WvUi" C0LIJNSPLAAT Voorstraat A 60 - Tel. K 1199 - 266 Sinatran - Sanostol - Slviol Halstran - Noorse Levertraan Levertraan capsules ONTVINGEN WIJ NOG IN ALLE MODE-TINTEN ONZE COLLECTIE WINTERHOEDEN IS DAARMEDE GEHEEL COMPLEET EN ZAL ZEKER AAN UW VERWACHTING VOLDOEN speciaalzaak in dameshoeden nieuwe burg 35-37 middelburg ZOJUIST ONTVANGEN Jaeger Blauwe krimpvrije „Tweka" hemden trainingspakjes borstrokken in broeken verschillende maten. in maat 6 en 7 W. DINGEMANSE W. J. Koster COLIJNSPLAAT Kortgene oie u NOS 3EUGP1GER MAAKT Kapsalon - Kortgene - Tel. 215 WELVERZORGDE HANDEN In elk jaargetij Hamea-Gelei Sportkousen versterkt met nylon, van maat 1 tot 7. Sokken versterkt met nylon. W. J. KOSTER KORTGENE Burgemeester en wethouders van Wissekerke herinneren er aan, dat eenmaal in het kwartaal gelegenheid wordt gegeven tot kosteloze inenting tegen pokken. Zij verzoeken degenen, die de ou derlijke macht of voogdij uitoefenen over de kinderen, die ingeënt moe ten worden, zich te vervoegen ter gemeente-secretarie, waarna de da tum van inenting zal worden me degedeeld. Burgemeester en wethouders van Wissekerke, J. J. van der Maas, burgemeester. N. D. van der Heijde, secretaris. DEZE WEEK 200 gram fijne koekjes 100 gram flikjes of 200 gram borstplaatjes samen voor si. 89 ct Een halt pond speculaas voor 49 ct plus 10 zegels extra. W. DINGEMANSE COLIJNSPLAAT De mooiste collectie vindt u in Opril Markt bij de Kade Zeeland's meest toonaangevende Stoffenhuis Ter vergoeding van uw reis kosten geven wij onze klanten uit Noord-Beveland bij aan koop van stoffen voor mantels of japonnen tegen inlevering van deze advertentie Onze bekende blauwe en khaki werkhemden in de maten 6 en 7 f 6.95 Theedoeken 68 x 68 van f 2.15 nu f 1.29 Woll. sportkousjesm. 1,2,3 f 1.35 Pracht Dupont Nylon f4.35 M. Slabbekoorn Kortgene Te koop een uitneembare houten 2$0 x 2.50 met bijbehorend schut met poort. een keukenkachel 4 stoelen een tafel 2 petroleumstellen een linnenkast een radio op accu M. DE REGT, Wissekerkseweg, Wissekerke. Een half pond speculaas, een rol drop, een rol sterke pepermunt en een rol zuurtjes voor 75 ct. Bij een half pond speculaas of koekjes een blazer cadeau. Koopt waar u de meeste zegels ontvangt. U doet er 10 pet voordeel mee. L. DE WAAL COLIJNSPLAAT

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1