Juist Mullie te™ Krimpvrije jaeger heren broeken Lange interlock heren broeken Kies de HOOVER en U kiest DRIEVOUDIGE FA J.VERBURG ZONEN HOOFDPIJN! Herv. Gem. Wissekerke zitting, dienen te zuiveren, Hiermede berichten wij U, dat wij Vrijdag 5 October geen zitting kunnen houden 9t C13lo!z Slonen Textiel en Woninginrichting Draagt daarom ons bekend maatwerk voor: II H 17[Kamperland lang model f 4.95 - f 5.19 De Goedkope Simon Klokstraat 21 - Goes alle maten f 3.95 De Goedkope Simon Klokstraat 21 - Goes De Hoover Reiniger doet zoveel meer dan een gewone stofzuiger. H\j is de enige, die zich op een drievoudige werking kan beroemen. Hij KLOPT èn VEEGT èn ZUIGT! Alle vernielende straatvuil wordt hierdoor onherroepelijk uit Uw tapijten verwijderd. De degelijke afwerking, de robuuste bouw... alles wijst op jaren lange trouwe dienst. Vraag ons demonstratie; er is een Hoover voor elke woning. Prijzen van f 195.- tot 330.-. COLIJNSPLAAT Voorstraat A 60 - Tel. K 1199 - 266 Mijnhaidt's Hoofdpijnpoeders. Doos 47 cent De Kerkelijke ontvanger herinnert aan de heden Zaterdag van 3 tot 5 in de consistoriekamer. Inning plaatsengeld en vrijwillige bijdragen. Het bestuur van de Cal. Onrust polder maakt bekend, dat land-en dijkgebruikers de langs hun percelen lopende sloten en waterleidingen voor 1 November 1951 en de bodem te verlagen tot 20 cm beneden de buizen. Wissekerke, 27 September 1951. Het bestuur voornoemd, J. I. Karelse, dijkgraaf. J. Geuze, ontv.-griffier. 9 Als Uw winkelier U keus biedt uit tal van merken thee, dan is toch de keus niet moeilijk. Denk er slechts aan, voor wie U straks een geuriger kopje thee wilt schen ken... UW GEZIN. Kies dus DOUWE EGBERTS geuriger THEE, een melange van theesoorten uit de beste theelanden. Zij garandeert U die rijke schenk, die fijne geur. Kapelle in deze tijd is het meer dan ooit Till n°d'8' dat uw kleding langer I f.«UL meegaat. uw costuum uw winterjas uw tweedjas uw werkkleding

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 4