Fantastisch J. van Halst Zoon Ui-stof on Egypt linnen in kleuren PUROL in huisl Alle bankzaken pannen, emmers, wasketels, teilen,thee-en koffiepotten, afwasteilen, enz. enz. Jongens en meisjes trainingsbroeken De Goedkope Simon Een extra koopje in grote maat tafellakens De Goedkope Simon PREDIKBEURTEN. Oud-Geref. Gem. Kamperland. autocric Gebreide wollen dames kousen De Goedkope Simon Wollen dameskousen De Goedkope Simon EN MEUBELEN Interlock dames nachthemden De Goedkope Simon G.M.F. Krimpvrije jaeger heren borstrokken De Goedkope Simon SanbelEa Corsetten en B.H.'s C. Hoogerheide Colijnsplaat Dames nachthemden flanel en keperflanel De Goedkope Simon Voor dames- en heren bromfiets-gebruikers hebben wij prima winddicht vanaf f 4.75 per meter 150 cm breed SCHRIJVER'S STOFFENHANDEL J Flanellen heren pyama's De Goedkope Simon Aardappelrooiers gevraagd Pracht geborduurde graslinnen lakens De Goedkope Simon MAIS0N AUBERT Patent-Geneesmiddelen Gummiwaren. Pracht geborduurde graslinnen slopen De Goedkope Simon Coöperatieve Boerenleenbanken „COLIJNSPLAAT" „WISSENKERKE" te Colijnsplaat te Kamperland Tel. (K1199)-228 Wljf^W Tel. (K 1107)-325 Postrek. 316389 Postrek. 365567 Gireert zonder kosten via uw eigen bank Ook op huishoudelijk gebied hebben we een mooie sortering L. TANGE „De Kleine Bazar", Wissekerke. De collecte voor de samenwer kende Prot. Chr. T.B.C.-organisaties heeft te Kamperland opgebracht f 118.965, inbegrepen f 26.315 aan oud geld. De collecte voor „Zonnegloren" heeft te Wissekerke opgebracht f 64.87. bruin en marine f 3.89, f 4.98, f 5.98 Klokstraat 21 - Goes Een fantastisch verhaal over de Noordbevelandse brug stond er j.l. Donderdag in één van de zeeuwse dagbladen te lezen. De bouw van de Noordbevelandse brug zou be taald worden door de Noordbeve- Ianders zelf. Dat kon ook gemakke lijk, 't was maar een bedragje van rond zeven millioen gulden. De ver schillende fracties van de Provin ciale Staten werden met dit heuge lijke feit in kennis gesteld en be hoefden dan niet hun stem te geven aan het voorstel van Ged. Staten tot het bouwen van een nieuwe, grotere veerboot, ter overbrugging van het hiaatveerdienst - vaste oe ververbinding. Het werkcomité van het Brug- comité heeft daarom de al te ge makkelijk schrijvende journalist een en ander medegedeeld over de wer kelijke gang van zaken, teneinde dit in het betrokken dagblad den volke te verkondigen. Waar de werkzaamheden van dit werkcomité van voorbereidende aard waren, is er door ons blad geen gewag van gemaakt. Binnenkort kunnen onze lezers een uitvoerig verslag hierover tege moet zien. f 4.95 Klokstraat 21 - Goes Zondagdienst artsen. Zondag a.s. doen dienst Dr L. P. Maas en Dr V. 't Hart. Zondag 30 Sept. 9.30, 2.30 en 6.30 uur dhr ljselstein van Apeldoorn. Verloren een tussen Kamperland via Kortgene en P. van Dijke, Colijnsplaat. D. DE KAM, Kamperland. pracht kwaliteit, in bruin en zwart slechts f 3.95. Klokstraat 21 - Goes Zondag 23 September over leed zacht en kalm, na een langdurig, geduldig gedragen lijden, onze geliefde vrouw, moeder, behuwd- en groot moeder, mejuffr. Lena van der Weele, in de leeftijd van 69 jaar. De diep bedroefde familie, Pieter Hoogerheide. Maatje de Fouw- Hoogerheide. Pieter de Fouw. Thomas. Colijnsplaat, September 1951. De begrafenis heeft plaats gehad op Donderdag 27 Sept. nam. 2 uur. Na een langdurig lijden ont sliep zacht en kalm, onze schoonzuster en tante Lena van der Weele, (echtgenote van P. Hoogerheide), in de leeftijd van 69 jaar. Colijnsplaat: S. Hoogerheide. J. Hoogerheide. j. Hoogerheide- Koster. Rotterdam M. C. Hoogerheide. C. Hoogerheide- Louter en kinderen. Colijnsplaat, 23 Sept. 1951. Heden overleed zacht en kalm, ten huize Rustoord, de heer Joh. Verburg, (weduwnaar van Pieternella Kunst), in de ouderdom van ruim 75 jaar. Namens de Kerkeraad der Geref. Gemeente en fam. Verburg. Colijnsplaat, 27 Sept. 1951. J. Fraanje en A. E. Fraanje Flipse zeggen, mede namens wederzijdse ouders, hartelijk dank voor de ve le blijken van belangstelling voor en bij hun huwelijk ondervonden. Borssele, September 1951. met nylon versterkt f 3.98 Klokstraat 21 - Goes Bij brand- en snij wonden, Pijnlijke doven, Ruwe handen en Schrale huid. Wissekerke, tel. 341 f 12.95 Klokstraat 21 - Goes Wat deze drie letters betekenen weten, naar ik mag aannemen, reeds allen, n.l. Gezamenlijke Militaire Fondsen. Onderscheidenlijk genoemd zijn het: le Fonds 1815 voor oud-militai ren en nagelaten betrekkingen. 2e Kon. Nat. Vereniging tot steun aan militairen (STAM1L). 3e Vereniging „Eereschuld en dankbaarheid". 4e Karei Doorman Fonds 5e Prins Bernhard Stichting. 6e Stichting Het Van Weerden Poelman Fonds. Deze Gezamenlijke Militaire Fond sen stellen zich allen ten doel de financiële en sociale belangen te behartigen van invalide militairen, oud-militairen en de nagelaten be trekkingen daarvan, dit in de ruim ste zin van het woord. Ieder jaar wordt door deze Ge zamenlijke Militaire Fondsen in heel het land een huis-aan-huis collecte gehouden, die dit jaar zal plaats vinden in de le en 2e week van October. Gaarne wek ik de inwoners van Wissenkerke, Kamperland en Geers- dijk weer op, wanneer men de bus presenteert er een bijdrage in te deponeren. U steunt dan metterdaad het mooie werk van bovengenoemde Fondsen en degenen die er door geholpen worden. De Burgemeester van Wissenkerke, J. J. van der Maas. f 4.69 - f 4.95 - f 5.19 Klokstraat 21 - Goes De meest perfecte pasvorm en de langste levensduur. Toch het laagst in prijs. In vele modellen verkrijgbaar bij slechts f 8.95 Klokstraat 21 - Goes Opril Markt, bij de kade, Goes ZEELANDS VANOUDS BEKENDE STOFFENHU1S pracht kwaliteit f 13.25 Klokstraat 21 - Goes DAMPO koert en weert elke verkoudheid en pijn in spier en gewricht bij GEBR. DE JONGE, Kats. in extra grote maat f 10.95 Klokstraat 21 - Goes Dirksmitsstr. 26b (bovenhuis) Rotterdam, Telefoon 20235 Ruim 30 jaar gevestigd. Vr. gratis inl.; toez. onder blan co couvert. Gratis spreekuur dag. van 10—8 uur. f 2.98 Klokstraat 21 - Goes

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 2