NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Leger des Heils - Corps Goes WESTSTRATE'S ERKENDE CURSUSSEN Neem IVOROL: uitnemend goed! wollen japon- en mantelstoffen 5 pet korting lio. 2547 Zaterdag 29 September 1951 55e Jaargang Een Middenstandsdiploma Een Middenstandsdiploma Is nog meer!! Kom beslagen op het ijs: volg een doeltreffende cursus ter opleiding voor het Middenstandsdiploma Maandagavond te Wolphaartsdijk een dagmeisje werkkleding muziekfestival op de muziektent te Colijnsplaat, Nu kunt U luisteren naar muziek met een boodschap Schrijver's Stoffenhandel Goes Dames trainingsbroeken een meisje DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's opent de „weg naar de mogelijkheden" voor degenen, die vallen onder de Vestigingswet. Voor hen is het mid denstandsdiploma onmisbaar, omdat ze zonder het bezit daarvan geen eigen zaak mogen beginnen. Maar Het is een bewijs van algemene ontwikkeling voor ie dereen, die aan de eisen van deze tijd wil voldoen. Een middenstandsdiploma is het bewijs, dat men een duidelijk inzicht heeft van alles, dat iets te maken heeft met boekhouden, handelsrekenen, nederlandse taal, corres pondentie, handelsrecht, belastingen, handelskennis, reclame- en verkoopkunde. Daarom is ons advies: Voor U kan de vraag welke cursus U zult volgen heel weinig hoofdbrekens kosten. Advertenties van de afge lopen weken in dit blad hebben er U op attent gemaakt. U kiest vanzelfsprekend die cursus, die U door grote ervaring en interessante bespreking van de leerstof de grootste slaag-zekerheid geeft, dicht bij huis gegeven wordt, en bovendien gunstige cursusvoorwaarden ver zekert. Daarom moet Uw keus vallen óp de cursus van die gegeven wordt door Weststrate's Erkende Cursussen, Zeelands grootste opleidings-inrichting voor het midden standsdiploma, Yerseke. Duur van de cursus 10 maanden. Lesgeld f60.— ineens, of desgewenst in 10 maandelijkse termijnen van f 7. (eerste termijn maand September). Bij niet-slagen wordt 50 pet korting op het lesgeld verleend. Diverse personen van Noord-Beveland nemen reeds aan deze cursus deel, U kunt er ook nog bij. U kunt zich per brief of briefkaart aanmelden bij de onderwijs-inrichting, waarna U nadere inlichtingen ontvangt. Het gaat echter nog vlugger als U a.s. Maandagavond aanwezig bent aan het les lokaal te Wolphaartsdijk. U kunt dan meteen beginnen. Aanvang van de lessen 7.1 5 uur. (Aankomst boot van Kortgene). Leslokaal L. Bakker, Lepel straat 243, Wolphaartsdijk. Candidaten moeten geboren zijn voor 1 Jan. '36. Cursussen te Yerseke, Goes, Baarland en Wolphaartsdijk Oudetorenstraat 33 - Yerseke - Telefoon no 222 Gevraagd bij J. A. VAN OEVEREN, Kortgene. Maak het U gemakkelijk koop uw bij W. Dingemanse, Colijnsplaat Depot ,,'t Beva-huis", Goes (Stich ter William Booth) Het bekende, uit 35 personen bestaande Rotterdam I muziek korps van het Leger des Heils, geeft een a.s. Zondagmiddag 3.45 uur. De mooiste collectie vindt u in Opril Markt bij de Kade Zeeland's meest toonaangevende Stoffenhuis Ter vergoeding van uw reis kosten geven wij onze klanten uit Noord-Beveland bij aan koop van stoffen voor mantels of japonnen tegen inlevering van deze advertentie bruin en marine f 8.39 - f 8.95 De Goedkope Simon Klokstraat 21 - Goes Gevraagd voor dag en nacht, voor lichte huishoudelijke werkzaamheden. Meerdere hulp aanwezig. Aanb. MEVR. BREEN, Nieuwstr. 14, Goes. WEEK-RECLAME Een half pond wit speculaas een rol zuurtjes een rol sterke pepermunt een ons toffees een pak pudding (toetje) alles samen voor één gulden. L. de Waal, Colijnsplaat.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1