a ent Let seizoen Uw Thee JÉÉ Douwe Egberts „Bleyle" dames- en kinder kleding L. Torststraat 42-44-54 - Tel. R 1100-2717 Mantels Ruitrokken Kindermantels Kinderjurken het Middenstandsdiploma Goes tf f 62,50 f 89.- f 110- f 96- f 13.75 In japonnen en deux pièees brengen viij u een grote verscheidenheid Wij zijn leverancier van Plan van uitbreiding en bebouwings voorschriften. fllCt t VflCCSt De nieuwe cursus ter opleiding voor te Wolfaartsdljk Is Maandag aangevangen. Weststrate's Erkende Cursussen r Getailleerde damesmantel, prima model, in wollen stof, rood, groen en bruin f 54.- Velours damesmantel, uitstekend model, bordeau Damesmantel, fijne wollen stof, imitatie persianer kraag, grote maten, in zwart, groen en bordeau Zwarte vrouwenmantel, met fluweel garnering Geklede damesmantel, schitterende pasvorm, prima wollen stof, zeer chique model f 136.- Sportmantel, met ceintuur, zuiver wollen stof, grijs in diverse kleuren en maten prima kwaliteit, in bruin en groen, buitengewoon voordelig, vanaf f 29.75 fijne wollen stof, leuke modelletjes, vanaf f 9.75 Japonnen, zuiver wollen stof, in diverse kleuren, vanaf f 18.75 Deux pièees, in diverse kleuren, vanaf f 26.50 Schrijft ons even en wij komen U thuis met onze collectie bezoeken. Het hoofd van het gemeentebe stuur van KORTGENE maakt be kend, dat het ontwerp van het plan van uitbreiding in uitvoerige kaarten uitgewerkt, met bebouwingsvoor schriften, ter secretarie dezer ge meente voor een ieder ter inzage ligt van 24 September 1951 tot en met 22 October 1951 en dat be langhebbenden voor 23 October 1951 hun bezwaren tegen het ont werp en de bebouwingsvoorschrif ten kunnen inbrengen bij de ge meenteraad. Kortgene, 22 September 1951. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, A. A. Schuit. En wij durven U garanderen, dat hij het meest geniet van DOUWE EGBERTS geuriger thee. Door jarenlange ervaring mogen wij ons met recht thee-kenners noemen. Er is echter nóg een thee-kenner, die Uw kopje thee beoordeeltUW MAN. Laat hem genieten van DOUWE EGBERTS geuriger THEE. Welgekozen soorten uit de beste theelanden. mei zorg gcmeleerd, geven Douwe Egberts thee die rijke schenk, die fijne geur. Het f ij n s t e van d c plant Zij, die hiervoor nog interesse hebben, kunnen de eerste les in halen. Zij worden verzocht a.s. Maandagavond om kwart over 7 aanwezig te zijn bij de heer L. Bakker, Lepelstraat 243 te Wolfaartsdijk. De cursus duurt 10 maanden. Het lesgeld bedraagt f 60.—ineens, of 10 xf 7.— BI) niet-slagen wordt 50 pet reductie verleend. Yerseke - Oudetorenstraat 33 - Telefoon 222 (Erkend door de Kon. Goedgek. Vereniging van Directeuren van Particuliere Inrichtingen voor Handelsonderwijs).

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 4