NOORD-BËVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Voor de kachel naar de smid Cursussen kennis motoren en plantenziekten. 5 pet korting Rhaki-stof en Egypt, linnen in kleuren SANAPIRIN jaagt kou en pijn uit Uw body wollen japon- en mantelstoffen No. 2546 Zaterdag 22 September 1951 55e Jaargang Oe HOOVER doet het vlugger, goedkoper en BETER! FA J. VERBURG ZONEN Schrijver's Stoffenhandel Goes De kookkachel voor de keuken Bietenrooiers gevraagd een hulp in klein gezin Bij genoegzame deelname zal door de Kring Noord- Beveland der Z.L.M. in samenwerking met de Vereniging tot Bedrijfsvoorlichting „Noord-Beveland" deze winter cur sussen georganiseerd worden in kennis van motoren en plantenziekten annex aardappelselectie Schouwing. schouwing Voor dames- en heren bromfiets-gebruikers hebben wij prima winddicht vanaf f 4.75 per meter 150 cm breed SCHRIJVER'S STOFFENHANDEL MAIS0N AUBERT Een haard te koop. DRUK EN UITGAVE A. 0. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's Waarom het Uzelf op wasdag onnodig moeilijk gemaakt Ook voor U werd een Hoover Electrische Wasmachine gefabriceerd. Kom haar bewonderen in onze etalage. Maarwacht met Uw enthou siasme tot U haar „in actie" hebt gezien. Onge looflijk vlug (en ongelooflijk voorzichtig) doet de Hoover de gehele wekelijkse was van een groot gezin. De enige wasmachine met de pulsator op de juiste plaatsin de zijwand. Mogen wij U eens demonstreren Compleet met fr O O m vernuftige wringer C0LIJNSPLAAT Voorstraat A 60 - Tel. K 1199 - 266 Zondagdienst artsen. A.s. Zondag doen dienst Dr Janssen en Dr Bruynzeel. De mooiste collectie vindt u in Opril Markt bij de Kade Zeeland's meest toonaangevende Stoffenhuis Ter vergoeding van uw reis kosten geven wij onze klanten uit Noord-Beveland bij aan koop van stoffen voor mantels of japonnen tegen inlevering van deze advertentie WEER ONTVANGEN Papieren boorden (alle maten) Zwarte werksokken Zeer sterke jongensbroekjes in verschillende maten W. Dlngemanse, Colijnspl. Koop tijdig uw kachel of haard, nu is er nog ruime keus. Voordelig stoken Goede verwarming Geringe aanschaffingskosten bij G. E. DE jONGE, „Sorgwyck", Wissekerke. Terstond gevraagd voor dag en nacht, genegen een zieke te verzorgen. Adres te bevragen bij de uitgever Opgaven tot deelname hieraan met vermelding adres, geboortedatum en jaar der deelnemers worden gaarne schriftelijk ingewacht voor 1 Octo ber a.s. bij onderstaande personen. M. de Regt, Wissekerke, A 255. C. J. van de Velde, Kamperland. M. de Bruine, Colijnsplaat C 68. I. L. J. van der Maas, Kats, Annapolder. J. A. van Oeveren, Kortgene, Annapolder. DEZE WEEK 250 gram fijne koekjes 100 gram botertips samen voor 89 cent met 5 zegels extra. Haring in 'tzuur, mossels. W. Dingemanse Colijnsplaat. De besturen van de polders Stads, Adriaan, Anna, Oost, Frederiks, Oud-Kortgene en West, brengen ter kennis van de onderhoudsplich tigen dat op Woensdag 3 October a.s. zal worden gehouden over alle uit en afwateringskanalen. Opril Markt, bij de kade, Goes ZEELANDS VANOUDS BEKENDE STOFFENHUIS Dirksmitsstr. 26b (bovenhuis) Rotterdam, Telefoon 20235 Ruim 30 jaar gevestigd. Patent-Geneesmiddelen Gummiwaren. Vr. gratis inl.; toez. onder blan co couvert. Gratis spreekuur dag. van 10—8 uur. Haven 104, Colijnsplaat. WEEK-RECLAME Een half pond wit speculaas 50 cent. Een kwart blik bruin spe culaas f 1.49. Een ons toffee's, een rol pepermunt en een rol zuurtjes, samen 40 cent. Deze week nieuwe zending zoute vis. L. de Waal, Colijnsplaat. A\

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1