1/ w 1 L 'S°a Propaganda-feestavond ttsiMot'UHMwte kuip, cksipmi: publiek verkopen: e b Zaterdag 15 September 1951 Na de behaalde successen met onze cursussen te Yerseke, Goes en Baarland (op het laatst afgenomen examen slaagden 90 pet), zal met ingang van a.s. Maandag ook een cursus ter opleiding voor het MIDDENSTANDSDIPLOMA worden gegeven in de gemeente WOLPHAARTSDIJK. Daar deze cursus mede bedoeld is voor deelnemers van Noord-Beveland, geeft aanvang en einde van de lessen aansluiting op de veerdienst van en naar Kortgene. WESTSTRATE'S ERKENDE CURSUSSEN Op Maandag 17 September te Kortgene in „De Korenbeurs" met medewerking van HENNY FONTAINE zang en schetsen ALBERT DE BOOY zang TONNY SCHIFFERSTEIN piano en solo vox TED VALERIO accordeon-virtuoos HAN VERNE zang en schetsen VARA tournée MWBOUlü- 10AGENS Sanbella Corsetten en B.H.'s C. Hoogerheide Colijnsplaat MAISON AUBERT i.g.s.z. emaille keukenkachel UITERMATE GUNSTIGE CURSUSVOORWAARDEN Cursusduur 10 maanden. Examen zomer 1952. Vereiste minimum-leeftijd voor 31 December a.s. 16 jaar. Lesavond Maandag. Aanvang der lessen 7.15 uur. Lesgeld f 60.— voor de gehele cursus ineens. Desgewenst in 10 maandelijkse termijnen van f 7.—. Bij niet-slagen wordt 50 procent korting verleend. AANMELDING: Zij die aan deze cursus wensen deel te nemen en zich nog niet hebben aange meld, worden verzocht a.s. Maandagavond om kwart over 7 aanwezig te willen zijn bij de heer L. Bakker, Lepelstraat 243 te Wolphaartsdijk, alwaar de eerste les gegeven zal worden. (ERKEND DOOR DE KON. GOEDOEK. VDP1H) OUDETORENSTRAAT 33 - YERSEKE - TELEFOON 222 Nee, U hoeft er zich het hoofd niet over te breken wat er te lezen staat. Het is geen zoekplaatje of een legpuzzle. Het is doodgewoon een willekeurige greep uit onze lettersortering, die ons ten dienste staat bij het vervaardigen van alle mogelijke drukwerken. Slechts enkele typen hebben wij hierboven afgedrukt. Een nog groter aantal is ter zetterij aanwezig om ook Uw opdracht fraai en doeltreffend uit te voeren. Daarenboven heeft elk type nog heel wat broers. Kleine en grote. Hele kleine en hele grote. Dan zijn er ook nog magere en vette broers en natuurlijk ook hele magere en hele vette. De familie zou niet volmaakt zijn zonder dat het vrouwelijk geslacht vertegenwoordigd was. Welnu, de dames onder de letters zijn de cursieve letters en de schrijfletters. Zij toch geven vaak een apart cachet of vervolmaken het geheel. Maar dat alleen is mogelijk, wanneer ontwerper en zetter met de gehele letterfamilie een harmonieuze vriendschapsband gesloten hebben. Wanneer geen broer of zus verkeerd beoordeeld wordt. Laat daarom eens Uw drukwerk verzorgen door DRUKKERIJ DI3KW MARKUSSE WISSEKERKE AANVANG 8 UUR - ZAAL OPEN 7.30 UUR - TOEGANGSPRIJS F 1.50 (BEL. INBEGR.) KAARTEN VERKRIJGBAAR BIJ F. VERWEIJ, KAAISTRAAT 184 TE KORTGENE GARAGE AUTOHANDEL-VERKOOP OLIE EN BENZINE TEL: 267. NO 6UUR: 324 COLUNSPLflflT De meest perfecte pasvorm en de langste levensduur. Toch het laagst in prijs. In vele modellen verkrijgbaar bij Dirksmitsstr. 26b (bovenhuis) Rotterdam, Telefoon 20235 Ruim 30 jaar gevestigd. Patent-Geneesmiddelen Gummiwaren. Vr. gratis ink; toez. onder blan co couvert. Gratis spreekuur dag. van 10—8 uur. Het bestuur van de Cal. Jacoba- polder te Wissekerke maakt bekend, dat de land- en dijkgebruikers de langs hun percelen lopende sloten en waterleidingen voor 1 November 1951 dienen te zuiveren. Bij niet naleving van bovenstaan de zal op kosten der nalatigen daarin worden voorzien. Het bestuur voornoemd, L. P. Wisse, dijkgraaf. J. Geuze, ontv.-griffier. Deurwaarder G. HEIJBOER te Kortgene zal op nam. 2 uur aan de schuur en ten verzoeke van de heer J. A. Wolse te Kortgene eikenhouten schrijftafel, ameuble ment, kastje, tafels, stoelen, thee- kast, kinderledikant, haardkachel, emmerkachel, Lips brandkast 53x 53x65 cm, trap, vlaggenstokken, parapluestander, tuinbank, ijsma- chientje, etalagefeestverlichting met fitting en lampjes, wasklok, tuinschaar, tuingereedschap, krui wagen, fornuis, grasmaaier, meel- kist, kolenkist, olievaten en 20- liter-bussen, restant winkel- en bakkerij-inventaris, inmaakpotten enz. Betaaldag 15 Dec. 1951. Te koop Tebevr. Veerweg B176, Kamperland.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 4