Juist Muuie 5::i!iene Elke Dinsdag, Woensdag en Donderdag verhuren wij de Hoorn-wasmachine te Kortgene Fa J. Verburg Zonen Colijnsplaat PETTEN Jaeger enderkleding J. van Halst Zoon Vrijdag 21 September 1951 manchester jas of broek W. J. KOSTER, KORTGENE TVER doet het beter, goedkoper en VLUGGER! FA J. VERBURG ZONEN n li 11» [Kamperland t Kats H. H. Veehouders koeien kalfvee of jongvee J. M. Houterman - St Laurens Binders en knoopdassen aank. slagersleerling een dienstbode schoonmaakplaatsen publiek verpachten plm. 7.72.93 ha inlaagdijk en weiland het jachtrecht het visrecht een keukenkachel en een spiegel 2 bietenrooiers Ziet U tegen de wasdag op als „tegen een berg?" Zie dè,n in onze etalage de Hoover Electrische Wasmachine. De gehele weke lijkse was van een groot gezin hebt U met de Hoover een-twee-drie onder de knie. De enige wasmachine met de pulsator op de juiste plaatsin de zijwand. Wanneer mogen wij U deze kleine machine met de grote capaciteiten eens de monstreren Compleet met f Q Q fï uiterst vernuftige wringer WÖlJi™ COLIJNSPLAAT Voorstraat A 60 - Tal. K 1198 266 in deze lijd is het meer dan ooit ffff nodig, dat uw kleding langer I ll>t meegaat. Draagt daarom ons bekend maatwerk voor: uw costuum uw winterjas uw tweedjas uw werkkleding Wenst u aan te kopen voor de bietenkoppen, vraagt dan inlichtingen aan bij Noordweg 80 - Telefoon K 1108 - 2718 Deze wordt dan gebracht en afgehaald tegen de prijs van f 0.78 per uur. Te bestellen bij de heer L. P. Wolse, Fol dertje 122, Kortgene. Beleefd aanbevelend, Voorstraat A 60 - Telefoon K 1199 - 266 Hierin brengen wij een geheel nieuwe sortering W. J. KOSTER, KORTGENE Gevraagd bij CHRISTIAANSE, Colijnsplaat. Gevraagd met 1 October wegens huwelijk van de tegenwoordige bij D. TAZELAAR, A 243, Colijns plaat. Weduwe wil nog gaarne enige aannemen. Achterweg A 5 a, Colijnsplaat. Hierin zijn wij ruim gesorteerd De nieuwste dessins hebben wij zo juist ontvangen W. J. KOSTER, KORTGENE De Notaris J. J. W. KLOP te Kortgene zal op nam. 6.30 uur in het café van de heer D. A. Meulenberg te Kats, ten verzoeke van het Bestuur der Waterkering van de Cal. Leen- dert-Abrahampolder voor 6 jaar: a. in de Leendert-Abrahampolder in 3 percelen; b. van plm. 26.39.24 ha land in genoemde polder; c. van plm. 2.67.35 ha water en dijksputten aldaar. Nadere voorwaarden en inlich tingen bij genoemde notaris en bij de secretaris-ontvanger van genoem de waterkering. Tekeninkt Boekhandel Markusse Wissekerke Eet meer vis Nieuwe bokking Haring in 'tzuur Mossels Zoute vis. F. FLIPSE Levensmidd.bedrijf, Wissekerke. Te koop bij: L. W. DE SMIT B. 180 Kam perland. Gevraagd bij L. J. DE KORTE, Kortgene. Hemden en broeken Borstrokken met lange mouw Borstrokken met korte mouw W. J. KOSTER, KORTGENE Wissekerke, tel. 341 Tekenpotloden Boekhandel Markusse Wissekerke Onze corsetiere Mevr. C. Brouwer Koudekerkseweg 98, Telefoon 3682 Middelburg is Dinsdag 18 September a.s. 's middags van 1.30 tot 5.30 uur aanwezig in Hotel „De Kotenbeurs" te Kortgene voor het aanmeten en afpassen van onze bekende maatcorsetten en bustehouders Voor een solide slaagt u bij ons voordelig. Onze jassen zijn prima gemaakt en zwaar gevoerd. Onze broeken zijn gemaakt met horloge- en meszak. TELEFOON 291

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 3