nieuwe haard of kachel Oranjevereniging Kamperland IVOROL: de beste garantie tegen tandbederf houdt a.s. Zondag openluchtsamenkomsten Opgave van toneelabonnementen Hiermede berichten wij U, dat wij Vrijdag 14 Septem ber a.s. geen zitting kunnen houden 9i 93lofz SConen Kapelle Textiel en Woninginrichting Leger des Heils F. Jansen Een werkster of een dienstbode Taxi nodig? een bakkersleerling MAIS0N AUBERT twee bietenrooiers E. WITKAM Spreekuur te Kortgene Bij aanschaf deskundige voor lichting en plaatsing te Colijnsplaat van plm. 4.30-5.30 uur te Kats van plm. 6.30-7.30 uur bij ondergetekende, liefst zo spoedig mogelijk. Toneelabonnement (12 November, 7 Januari, 11 Maart) voor leden f9.- Afrekening volgt later. Reiskostenregeling zoals gebruikelijk. C. M. Schot Molenweg 89, Kortgene, telefoon 260. Op Maandagavond 10 September van 7.30 tot 8.30 uur zal in het Gemeentegebouw voor de tweede en laatste maal aangifte kunnen worden gedaan voor deelname aan de volksspelen enz., te houden op 15 September a.s. Het bestuur. (Stichter William Booth) Korps Goes U kunt ons zonder verplichting a.s. Maandag 9 September aan huis ontbieden. Heeft u klachten, zegt het ons Zl]t ge tevreden, zegt het anderen. Beleefd aanbevelend, GÜUD - ZILVER - UURWERKEN 'sH. Hendrikskinderenstr. 16, Goes. (Tegenover Janse van Noordwijk). gevraagd, voor halve dagen, bij C. J. VAN DE VELDE, Kam perland. Last van zenuwen s Mijnhardt's Zenuwtabletten helpen IJ er overheen. BEL TEL. K 1198 - 295 WOLPHAARTSDIJK Gevraagd bij J. BEBELAAR, Wissekerke. Dirksmitsstr. 26b (bovenhuis) Rotterdam, Telefoon 20235 Ruim 30 jaar gevestigd. Patent-Geneesmiddelen Gummiwaren. Vr. gratis inl.toez. onder blan co couvert. Gratis spreekuur dag. van 10—8 uur. Gevraagd bij P. WISSE, Onrustpolder, Kam perland. Zondagdienst artsen. A.s. Zondag doen dienst Dr Janssen en Dr Bruynzeel. LOGOPAEDISTE Lessen in spraak- en stemverbetering Liplozen voor slechthorenden iedere Woensdag van 9.30 tot 10.00 uur in zaaltje Voorstraat 134. Door de kraclitig genezende en regenererende werking van P u r o 1, blijft de huid gezond, zuiver, zacht, mooi en rimpelvrij. Is uw adresDE SMID

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 4