w Singer Reparatiedienst Hedenavond, vanaf 6 uur in „De Stadwijnkelder", Kortgene maar Sanbella Corsetten en B.H.'s C. Hoogerheide Coiijnsplaat S A N A P I R I N doet wonderen! Plan van uitbreiding. 1 September is. een herenrijwiel Bloemententoonstelling op 8 September in hotel „De Korenbeurs" te Kortgene. Geopend van 15 tot 21 uur. Oude prijzen Wij bezoeken a.s. week het eiland. Tandarts Feenstra afwezig Taxi nodig? ÏP s De meest perfecte pasvorm en de langste levensduur. Toch het laagst in prijs. In vele modellen verkrijgbaar bij Drijft kou, ziekte en pijn uit Uw body. Verkwiktgelijktijdig lichaam en geest. Koker 50 tabl. 75 ct. De Burgemeester van WISSEN- KERKE maakt bekend, dat het door de gemeenteraad op 27 Augustus 1951 vastgestelde plan tot herzie ning van het plan van uitbreiding- in-onderdelen voor de kom Wissen- kerke, in een uitvoerige kaart uit gewerkt, met bebouwingsvoorschrif ten, ter secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage ligt van 2 tot en met 15 September 1951. Belanghebbenden, die zich met bezwaren tot de raad hebben ge wend, kunnen voor 28 October i951 hun bezwaren tegen het plan in dienen bij Gedeputeerde Staten. Wissekerke, 1 September 1951. De Burgemeester voornoemd, J. J. van der Maas. De gemeente-ontvanger van WIS- SENKERKE herinnert er aan, dat de vervaldatum voor de rechten ingevolge de warenwet Zij, die op die datum nog niet hebben betaald kunnen alsnog tot 14 September a.s. de verschuldigde rechten voldoen. Na die datum zul len maatregelen tot vervolging wor den genomen. De gemeente-ontvanger voornoemd, G. van Hekken. Zondagdienst artsen. Zondag a.s. doen dienst Dr L. P. Maas en Dr V. 'tHart. Te koop bij ALB. DE FOUW, A 171, Co iijnsplaat. Entree 30 cent, kinderen 10 cent. De inzenders(sters) kunnen hun bloemen bezorgen van 9—12 uur. Alle bloemen en/of planten zijn welkom. Werkt allen mee om de tentoonstelling te doen slagen. Het bestuur van „Floralia". WEGENS VACANTIE IS HET KANTOOR IN DE WEEK VAN 2 TOT 8 SEPTEMBER DES AVONDS GESLOTEN Onze reparatieauto komt regelmatig op Noord-Beveland Aanvragen voor reparatie worden gaarne ingewacht bij de firma J. D. Koets te Kortgene Alle merken naaimachines door ons gerepareerd, gaan weer jaren mee Stofceintuurs, stofgespen, stofknopen DANSEN betaalt u nog bij ons voor stomen, verven, triploneren, tapijtreinigen. Ook alle reparaties aan kleding stukken, o.a. nieuwe kragen, brand en motgaten worden door ons gerepareerd. Leliestraat 19, telefoon 3281 Middelburg. En toch wij zijn goedkoper. Kortgene op Vrijdag en Zaterdag 7 en 8 September Op Zondag 2 September liefst geen bezoek. J. KARREMAN STROODORP. BEL TEL. K 1198 - 295 WOLPHAARTSDIJK Hierom II I staat Noord-Beveland bekend het handelsmerk geniet niet mindere bekendheid

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 4