heren en jongens regenjassen Hoover electr. wasmachine Schoolpassers Leden van „Unitas" Eenvoud is het kenmerk van liet ware Firma J. Verburg 8c Zonen E. C. de Regt - Wissekerke in „De Korenbeurs" te Kortgene Gazelle - Gruno - Fongers K. H. Schippers, Kortgene Messen, scharen, timmer- en metsel- gereedschap, scheerapparaten, mes jes, kwasten, dozen, zeep, tanden borstels en pasta, huish. artikelen K. H. SCHIPPERS, KORTGENE Hedenavond, tijdens concert, gezellig PREDIKBEURTEN MAISGN AUBERT Col. Boys - Goes II Gazelle rijwielbanden Philips en Bos electrische lampen en andere onderdelen RHP geheel zijn de nieuwe polders grote aanwinsten. De Wieringermeer bloeit reeds, de Noordoostpolder groeit en reeds verrijzen bij Harderwijk de dijken voor de Oosterpolder. Wel dra vinden tallozen een nieuwe toe komst midden in een oud land, dat zijn bewoners in huidige vorm niet meer kan dragen. A.G.H. bij We hebben ze nog in voorraad in alle maten. Lepelstraat 31a - Telefoon 351 Geref. Gem. Kortgene. Dinsdag 4 Sept. 6.30 uur ds J. B. Bei van Krabbendijke. Heden overleed plotseling, na een langdurig lijden, ons innig geliefd dochtertje en zusje Lenie, in de leeftijd van 11 jaar en 4 maanden. A. J. de Looff. T. C. de Looff - de Wild. Nellie. Tootje. Wissekerke, 28 Augustus 1951. De begrafenis zal plaats hebben heden, Zaterdag 1 September, te 12 uur. Op 28 Augustus overleed tot onze diepe droefheid ons ge liefd kleindochtertje en nichtje Lenie, in de ouderdom van 11 jaar en 4 maanden. Fam. L. de Wild. Kats. Algemene kennisgeving. Heden ging plotseling van mij heen, mijn geliefde man Mattheüs Clement, in de ouderdom van ruim 78 jaar. Wed. J. Clement - Schoonaart. Kortgene, 30 Aug. 1951. De begrafenis zal plaats vin den a.s. Maandag 3 September. Plotseling ging van ons heen, onze beste vriend en buurman M. Clement, in de ouderdom van ruim 78 jaar. Zijn diepbedroefde vrienden, L. Verstrate- Kunst. J. W. Filius - de Haze. Kortgene, 30 Augustus 1951. Voor de bewijzen van deelneming, ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze geliefde man, vader, broeder, zwager en oom Pieter van der IVioere, betuigen wij onze hartelijke dank. Inzonderheid aan dokter Bruyn- zeel, voor de hulp aan hem ver leend. Uit aller naam, Wed. P. van der Moere- Bakker. Kamperland, September 1951. Voor de vele bewijzen van deel neming, ontvangen na het overlijden van onze lieve vrouw, moeder en grootmoeder Willemina Christina Kabboord (geb. Heijblom), betuigen wij onze hartelijke dank. Inzonderheid aan dokter Bruyn- zeel en zuster Weststra te voor de liefderijke hulp tijdens haar lange ziekte bewezen. Uit aller naam, Jac. J. Kabboord, kinderen en kleinkinderen. Geersdijk, Augustus 1951. Boekhandel Markusse Wissekerke. Ook mede namens mijn vrouw en kinderen betuig ik mijn harte lijke dank voor de grote belang stelling op de 14de Augustus ont vangen. In het bijzonder ook aan het polderbestuur en de dijkraad van de Onrust-, Jacoba- en Anna Frisopolder. C. de Kam. Kamperland, Augustus 1951. Dirksmitsstr. 26b (bovenhuis) Rotterdam, Telefoon 20235 Ruim 30 jaar gevestigd. Patent-Geneesmiddelen Gummiwaren. Vr. gratis inl.toez. onder blan co couvert. Gratis spreekuur dag. van 108 uur. ten bate rijtoer ouden van dagen op 1 September 1951. Aanvang 5.30 uur. Entree f 0.30, kinderen f0.15. Leden en donateurs geen vrije toe gang. Medewerking van het muziek gezelschap „Wilhelmina". HARING is gezond en goedkoop. Wij ontvingen ze weer, de nieuwe gemarineerde haring in potjes van 3 stuks. F. FLIPSE Levensmidd.bedrijf, Wissekerke. Gelieve zo spoedig moge lijk de uitgeleende boeken terug te brengen. Er ont breken nog 25 exemplaren. De nieuwe boeken kunnen niet in omloop gebracht worden, voor dat de oude ingeleverd zijn. Het bestuur van „Unitas". Hedenmiddag om pim. 5.15 uur zal de nieuwe muziektent van E.M.M. te Kortgene door burgemeester Schuit officieel worden geopend. De Burgemeester van WISSEN- KERKE is voornemens spreekuur te houden te Kamperland op Dinsdag 4 September a.s. des n.m. van 2 tot 4 uur in het gemeentelokaal. De Burgemeester voornoemd, j. j. van der Maas Prima Hollandse rijwielen Ruime voorraad Zo ook met de Deze alleen heeft de pulsator op de juiste plaats. Door en door roestvrij materiaal. Geheel van Zweeds zilverstaai vervaardigd. Dertig jaren gega randeerd. Nu nog tegen de prijs van f 360. met wringer. Telefoon 266, Colijnsplaat

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 3