NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD li Een geweldig succes m L. de Waal I KING No. 2530 Zaterdag 2 Juni 1951 54e Jaargang zal het Zaterdag 9 Juni in de nieuwe zaak van Voorstr. A 7% Colijnspaat zijn. Komt u oosts kijken Het zal is beslist bevallen. Wij bieden u een geweldig assortiment van artikelen aan voor de laagste prijs met de prettigste bediening. Let vooral op onze openings-reclame Boekhoudbureai voor loord-Beveland Inrichten, bijhouden en controleren van boekhoudingen Verzorgen van alle voorkomende belastingaangiften flinke hulp Vergadering N.F.Q. K1199-290 De natuur in met de natuurzuivere pepermunt Gemeente Kortgene. Tfirmct si. 97L Cl^eriregt 60 DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's N. Houterman, Nieuweweg A 1c, Colijnsplaat Lid Ned. Coll. van Belastingconsulenten Terstond gevraagd voor de hooi- en graanoogst of voor vast. P. KARREMAN, Ferme „La Basse Cour", Le Louroux, Indré et Loire, Frankrijk. Dit is uw kans. Profiteer hiervan. Prima reclame overalls. Flinke zware kwaliteit. Zolang de voorraad strekt. Slechts f 17,75. W. DINGEMANSE Textielhandel, Colijnsplaat. Tel. 255. SANAPIRIN heeft een pijnuitdrijvende en opwekkende werking KAMPERLAND der onderafdeling Kamperland van Ziekenhuisverpleging Noord- en Zuid-Beveland te houden op Maandag 4 Juni a.s. in het gemeenlegebouw. Aanvang half 8. Trouwe opkomst gewenst. Het bestuur. afdeling Noord-Beveland. De excursie naar België gaat door op Maandag 25 Juni a.s. Vertrek bus van Kamperland 5 uur v.m. en zo vervolgens alle dorpen rond. Over met de boot van vijf voor zes. Op Zaterdag 9 Juni a.s. wederom bezoek aan het bedrijf van de heer Zuijdweg te Kats. De heer Stange hoopt aanwezig te zijn. Vanaf heden is het sorteer- en pakstation der Veilingsvereniging Zuid-Beveland te Colijnsplaat telefonisch te bereiken onder nummer te Colijnsplaat. Eén der gemeenschappelijke vij anden van de boeren is: het onkruid! Bij het horen van namen als: „muur", „stekel", „dokken", „witte jan", „veugeldarm", zet iedere boer een zuur gezicht. Geen wonder, want elk jaar opnieuw moeten we tegen deze onkruiden ten strijde trekken. Ze gunnen onze gewassen voedsel noch zonlicht! Boeren van Noord-Beveland, we vormen tegen onze gemeenschappelijke vij and een gemeenschappelijk front 1 Motto „Met wiedmachine of spuit, Het onkruid gaat er uit!" Doet daarom Maandag 11 Juni mee aan de onkruid- bestrijdingsdag, uitgaande van de Vereniging voor Bedrijfs voorlichting Noord-Beveland. Verzamelpunt: Hotel „De Kroon" te Wissekerke, 's mid dags om kwart over één. Hier wordt eerst een korte uit eenzetting gegeven van de stand der chemische onkruidbestrijding. Daarna volgt een tocht langs di verse proefveldjes der Bedrijfsvoor lichting. U bent toch ook van de partij? Ook niet-leden hartelijk welkom 1 Namens het bestuur, Ir H. Reiling. DEZE WEEK 250 gram allerhande koekjes en 125 gram bonen (choc, smaak) of 100 gram babbeluten, samen voor slechts 85 cent. 125 gram vruchtencaramels 28 ct. W. DINGEMANSE Levensmidd.bedrijf, Colijnsplaat. De aangifte van leerlingen voor de openbare lagere scholen in de gemeente Kortgene kan plaats vinden op de volgende plaatsen en tijdstippen KORTGENE: op Woensdag 6 |uni a.s. des namiddags half vier uur in de O.L. school; COLIJNSPLAATop Donderdag 7 juni a.s. des namiddags tussen zeven en acht uur ten huize van het hoofd der school; KATS: op Donderdag 7 Juni a.s. des namiddags tussen zeven en acht uur in de O.L. school. De leerlingen moeten voor 1 October 1951 de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt om op 1 September tot de school te worden toegelaten. credieten uitsluitend groot f 1600.- a 3°/0, verkrijgbaar voor elk doel en voor iedereen, door ons spaar systeem met wisselende wachttijd. Vraagt inlichtingen. Samenwer king,Verstolkstraat 31, Leeuwarden. LANGE VORSTSTRAAT 94 - GOES - TELEFOON 2938 Speciale aanbieding van: Waterproof Poplin Dames Regenjassen met afknoopbare capuchon, maten: 40 t.e.m. 46 voor slechts f 42.—. Waterproof Poplin 140 cm breed voor regenjassen, sportcoats, capes enz. Speciale prijs f 7.90 per meter.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1