NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD inmaak- glazen fototoestellen Boekhoudbureau voor Noord-Bevelend Goede nacht BASTOGNE IK HERINNER MIJN MOEDER No. 2527 Zaterdag 12 Mei 1951 54e Jaargang Noord-Beveland Pasen 1951 Eén waarschuwbord in Nederland Voor richting naar Noord-Beveland. Zie onze etalage van 0 inrichtenbijhouden en controleren van boekhoudingen 0 Verzorgen van alle voorkomende belastingaangiften bed of ledikant Gebr. Thien, Zierikzee knip- en naaicursus Singer Reparatiedienst K. H. Schippers DRUK EN UITGAVE A. S. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's Veerdienst Kortgene-Wolfaartsdijk A.N.W.B., 'kwil U vragen: nog één enkel waarschuw'bord. Want in heel ons Nederland is maar één zo'n bord tekort. Met je auto op twee plankjes steil naar boven op de boot, is heel moeilijk en gevaarlijk; dat moet Noord-Beveland uit nood. Bij springtij is het diep, diep treurig; de toevoerwegen staan dan blank. 'k Zag dames in hun blote benen door 't water naar de steile plank. De auto's door het zilte nat. En 'teind' van dit gedwongen bad: Is roestend staal en kou gevat. 't Is daarom nodig dat men wete, ja, dat heel Holland niet vergete hoe in onze bruggenrijke staat nog zo een hopeloos veer bestaat. Kring Noord-Beveland der Zeeuwse Landbouw Maatschappij. Ja, inderdaad speelde dit tafereeltje zich af op Zaterdag 24 Maart j.l. De veerdienst Kortgene-Wolfaartsdijk behoeft no dig aanpassing, verbetering of nog beter: gehele liquidatie en in plaats daarvan een brug. Dit laatste is de vurige wens van Noord-Beveland. Op 8 Mei 1940 werd de brug aanbe steed. De oorlog verhinderde de uitvoering ervan. Thans, nu het verkeer enorm is uitgebreid, is de noodzaak van een brugverbinding nog vele malen dringender geworden. Bovenstaande schets geeft een globaal beeld van de huidi ge toestand. Vele schetsen zouden nodig zijn om de ver schillende moeilijkheden te verduidelijken. Voorlopig willen wij hiermee volstaan. Hoe zal het gaan met Pinksteren? En daarna? Daarom: Boekhandel Markusse Wissekerke PINKSTERRECLAME 250 gram koekjes (feestsor- tering), 100 gram ijsbonbons samen voor slechts 85 cent met kans op een leuke ver rassing. W. DINGEMANSE Levensmidd.bedriif, Colijnsplaat. N. Houterman, Nieuweweg A 1c, Colijnsplaat Lid Ned. Coll. van Belastingconsulenten Een goede nacht heeft u inderdaad wan neer u een bezit van Een ervaring van 275 jaar is tot uw dienst ZAAL „DE STADSWIJNKELDER" K0RTGENE ZATERDAG 12 MEI - 8 UUR de grootste film van het jaar De film die ieder zien wil Voorziet u tijdig van kaarten Beide avonden in het voorprogramma Holland-België 5-4 ZAAL GAST COLIJNSPLAAT 3e PINKSTERDAG - 7.30 UUR de mooie film Voor meisjes van 14 jaar en ouder begint er een nieuwe Opgave liefst voor 1 Juni a.s bij J. Boot Oost-Voorstraat A 39, Wissekerke. WITTE POLO-HEMDEN met lange mouw f 7.50, f 8.—, f 8.50, met korte mouw en rits sluiting f 5.30, f 5.55, enz., met veters f 6.35. W. DINGEMANSE Textielhandel, Colijnsplaat. Tel. 255. Onze reparatieauto komt regelmatig op Noord-Beveland Aanvragen voor reparatie worden gaarne ingewacht bij de firma J. D. Koets te Kortgene Alle merken naaimachines door ons gerepareerd, gaan weer jaren mee Stofceintuurs, stofgespen, stofknopen ONTVANGEN een grote partij Voorziet u tijdig. Aanbevelend, Kortgene

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1