NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD het woonhuis het woonhuis u J. van Halst en Zoon Boekhoudbureau voor Koord-Beveland Bouwplaten Op**£gfj> Woensdag 28 Maart 1951 No. 2520 Zaterdag 24 Maart 1951 54e Jaargang publiek verkopen: met schuur en erf met schuur en erf meant „Optica" A. L. Kampman Nóóit meer zwarte pannen dank zij SHELL BUTAGAS! Firma D. tie Jager Jr's Ijzerhandel Inrichtenbijhouden en controleren van boekhoudingen Verzorgen van alle voorkomende belastingaangiften H. H. Wielrijders Doet uw keuze uit onze vanouds bekende goede merken, dan is u jaren tevreden. Gazelle in verschillende prijzen voorradig Fongers en Gruno K. H. Schippers - Kortgene Gaat u zich verloven F. JANSEN De K.L.M. staat voor u klaar JOH. VERBURG Klederdrachten. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's Notaris J. J. W. KLOP te Kort- gene zal op om 7 uur nam. in hotel „De Patrijs" te Colijnsplaat, ten verzoeke van de erven van de heer P. G. de Lange a. aan de Voorstraat A 118 te Co lijnsplaat, groot 2.70 are, verhuurd aan de heer K. Besuijen voor f 5.75 per week. b. aan de Zeedijk A 96 aldaar, groot 0.81 are, verhuurd aan de heer E. de Rijke voor f 3.75 per week. Aanvaarding bij de betaling in genot van de huur. Betaling 28 April a.s. Bezichtiging in overleg met de huurders. DAMES, heeft u al zo'n prettig zittend RUBBERCORSET geprobeerd? niet warm maakt slank geen baleinen 6 maanden garantie Alleenverkoop: in 't hartje van de Lange Vorststraat 57, Goes Telefoon no 2094 Wissekerke - Tel. 341 ZOJUIST ONTVANGEN flinke partij jUMBO-OVERALLS Verschillende prijzen en kwaliteiten W. DINGEMANSE Textielhandel, Colijnsplaat Tel. 255 Uw leven en huishouding worden veel gemakkelijker als U Shell neemt. Zonder roet of as, of rook, kunt U dan KOKEN VERLICHTEN VERWARMEN WATER WARM MAKEN KOELEN H) STRIJKEN Vraag inlichtingen, prijzen en.;, gratis demonstratie! SHELL NEDERLAND N.V. Afdeling Butagas Den Haag Wassenaarseweg 80, Tel. 183400. Hoofddepöt voor Walcheren, Noord- en Zuid- Beveland Middelburg - Telefoon 3761 Subdepots voor Noord-Beveland: M. D. van Halst Kamperland, J. G. de Koster Colijnsplaat N. Houterman, Nieuweweg A 1c, Colijnsplaat Lid Ned. Coil, van Belastingconsulenten PAAS-RECLAME 250 gram fijne koekjes en 100 gram prima ges. toffees samen van 95 voor slechts 85 cent W. DINGEMANSE Levensmidd.bedrijf, Colijnsplaat. Wij leveren u de ringen merk H.D.Z. A.S. Goud op zilver-ringen worden 5 jaar gegarandeerd. Op het graveren kunt u des gewenst wachten. GOUD - ZILVER - UURWERKEN 's Heer Hendrikskinderenstraat 16 Goes - Telefoon 2426 (Tegenover janse van Noordwijk) SPROETEN komen vroeg in 't voorjaar Koop tijdig SPRUTSL van het vliegtuig verkrijgbaar a f 1.—. Zie de etalage! B 140 KAMPERLAND Staat uw bril scheef? Dat is nadelig én voor uw ogen én voor uw uiterlijk. De raad van „Dr Brilleman" is: Laat uw bril tijdig na zien en rechtzetten door de vakman. U kunt er op wach-. ten. „Voor alles aan uw bril" A.L.KAMPMAIVQ In 't hartje van de Lange Vorst no 57 en 66 - tel. 2094 - Goes ZEISS-PUNK-TALL-DEPOT Ziekenfondsleverancier. De mo derne zaak met ruime service. Te koop gevraagd van de Noord- bevelandse dracht, ter completering van verzameling een paar gouden klokken een paar krentebellen een paar canatillebellen Brieven met prijsopgaaf aan J. DE BREE te Oostkapelle.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1