NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD het woonhuis het woonhuis het woonhuis Dinsdag 20 Maart 1951 Woensdag 28 Maart 1951 RESULTATEN j HET LEGER DES HEILS No. 2519 Zaterdag 17 Maart 1951 54e Jaargang De Philishave-deskundige komt weer naar Noord-Beveland Gecombineerde Ring en Kringvergadering PUROL GENEEST publiek verkopen: met schuur en tuin Geslaagd voor costumiere mej J. J. v. d. Bliek publiek verkopen: met schuur en erf met schuur en erf Goede Vrijdag gesloten meer melk minderko6 ten P. BAK MOLENAAR WISSEKERKE houdt op Noord-Beveland de jaarlijkse inzameling ten behoeve van zijn sociale arbeid op 20 en 21 Maart DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No, 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's en wel op Woensdag 21 Maart te Wisse- kerke, café „Concordia" van 10 tot 1 2 uur. Te Kamperland café v. d. Vreugde van 7 tot 9 uur. Op Donderdag 22 Maart te Kortgene hotel „De Korenbeurs" van 10 tot 12 uur. Te Colijnsplaat bij G. J. de Koster, Voorstraat A 133 van 7 tot 9 uur. Heren komt allen met een flinke baard. Ook uw baard vliegt er af met een Philips Philishave. Zaterdag 17 Maart, 7 uur n.m. van de Geref. Jongelings- en Meisjesverenigingen op Noord-Beveland in de Geref. Kerk te Wissekerke. Spreker: Ds Retel van Colijns plaat over het onderwerp: Waar om ben ik Gereformeerd? Ieder is welkom. Ook om te verstellen kunnen wij u helpen aan blauw - grijs - bruin en khaki keper Manchester, fijne en grove rib. W. DINGEMANSE Textielhandel Colijnsplaat - Tel. 255 ruwe huid, ruwe handen, ruwe lippen Notaris J. J. W. KLOP te Kort gene zal op om 7 uur nam. in café „Havenzicht" te Kamperland, ten verzoeke van de familie Luijk aan de Veerweg B 13 te Kamper land, groot plm. 9.29 are. Aanvaarding in eigen gebruik da delijk na de betaling. Betaling 20 April a.s. Bezichtiging heden van 4—6 uur. Zondagdienst artsen. A.s. Zondag doen dienst Dr Janssen en Dr Bruynzeel. te Utrecht v J. A. Lambrechtse M. van den Berge M. M. Marcusse allen leerlingen van DEZE WEEK 200 gram allerhande koekjes 100 gram fijn ges. paaseitjes 100 gram pinda's samen voor slechts 90 cent met een verrassingszakje gratis W. DINGEMANSE Levensmidd.bedrijf, Colijnsplaat. Notaris J. J. W. KLOP te Kort gene zal op om 7 uur nam. in hotel „De Patrijs" te Colijnsplaat, ten verzoeke van de erven van de heer P. G. de Lange a. aan de Voorslraat A 118 te Co lijnsplaat, groot 2.70 are, verhuurd aan de heer K. Besuijen voor f5.75 per week. b. aan de Zeedijk A 96 aldaar, groot 0.81 are, verhuurd aan de heer E. de Rijke voor f 3.75 per week. Aanvaarding bij de betaling in genot van de huur. Betaling 28 April a.s. Bezichtiging in overleg met de huurders. L, Een veirassing is voor vele nieuwe klanten onze grote sortering! De keuze uit honderden modellen in alle tinten en diverse prijsklassen wordt alom gewaardeerd Ook uw bezoek wachten wij gaarne SPECIAALZAAK IN DAMESHOEDEN NIEUWE BURG 35 37 - MIDDELBURG krijgt U met DELFÏA BIK.S i ideale droogvoer mei met ie er mogen zijn Verkrijgbaar bij OLI EFABRIEKEN CALVÉ-DELFT STICHTER WILLIAM BOOTH WILT U OOK DITMAAL HET WERK MILD STEUNEN?

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1