NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Lezing met lichtbeelden 14Jc(l f H.K.H. Prinses Margriet die gisteren 8 jaar werd ,,DE ZWARTE KONING" No. 2511 Zaterdag 20 Januari 1951 54e Jaargang DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2250 betalende abonné's Mij tot Hut van 't Algemeen en* oncje*te[<lltet,(l eje week cjeen *jjteekunt FIRMA H. BLOK ZONEN - KAPELLE Z.B. Bad handdoeken De Goedkope Simon Molton dekens De Goedkope Simon VERENIGING VOOR BEDRIJFSVOORLICHTING „NCORD-BEVELAND" EN AFDELING KAMPERLAND VAN DE Z.L.M. door de heer B. Zinkweg te Numansdorp over „De teelt en bewaring van aardappelen in Amerika" op Maandag 29 Januari a.s., des namiddags 2 uur in café „Havenzicht" te Kamperland. Onze fijne linksgeweven kousen De Goedkope Simon Onze sterke werkkousen De Goedkope Simon Singer Reparatiedienst H.H. LANDBOUWERS DEKKLEDEN JOH. GUNST |j^r O Departement Noord-Beveland Vrijdag 26 Januari 's avonds 8 uur in de zaal van „De Korenbeurs" te Kortgene, opvoering van het toneelspel in 3 bedrijven DOOR HET ZEEUWSVLAAMS TONEELGEZELSCHAP ONDER LEIDING VAN DRS. LOCKEFEER Vertrek extra bus garage Kamperland 7.10 uur, ver trek Wissekerke muziektent 7.15 uur, vertrek dienst- bus Colijnsplaat 7.10 uur. ZOJUIST ONTVANGEN pracht sortering werkoverhemden in de kleuren bruin - khaki - blauw reeds vanaf f 7.50. W. DINGEMANSE Textielhandel, Colijnsplaat. f 1.79, f 1.98, f 2.19. Klokstraat 21 - Goes geschikt voor onderleggers, f 4.95 Klokstraat 21 - Goes DEZE WEEK 500 gr. rijst en 200 gr. krenten samen voor slechts 87 cent. Fijne allerhande koekjes 250 gram 60 cent. W. DINGEMANSE Levensmidd.bedrijf, Colijnsplaat. De heer Zinkweg is zelf landbouwer en is naar Amerika geweest om een studie te maken over de aardappelteelt en de bewaring aldaar. Het onderwerp is dus erg actueel, vooral omdat we nu ook een luchtgekoelde aardappelbewaarplaats hebben op Noord- Beveland. Het zal dus erg leerzaam zijn te komen luisteren wat de heer Zinkweg hierover te vertellen heeft. We kunnen dan ook allen aanraden deze lezing, die voor ieder die er belang in stelt ongeacht het feit of ze lid van bovengenoemde verenigingen zijn of niet, toegankelijk is, te bezoeken. Namens beide besturen, S. J. DEES. nog steeds f 2.89. Klokstraat 21 - Goes nog steeds f 1.65. Klokstraat 21 - Goes Onze reparatieauto komt regelmatig op Noord-Beveland Aanvragen voor reparatie worden gaarne ingewacht bij de firma J. D. Koets te Kortgene Alle merken naaimachines door ons gerepareerd, gaan weer jaren mee Stofceintuurs, stofgespen, stofknopen Wij hebben nog een partij voor u liggen, in de maat van plm 8x5, voor de prijs van f 125.-. Hier is er zeker één voor u bij. Nieuwstraat 60 - Goes - Telefoon 2046

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1