All en Familie J. de Back J. C. de Vos Familie Mullié J. M. Verhelst Veel geluk toegewenst aan familie, vrienden en bekenden. K. Imanse en vrouw. A. van Oosten J. van Oosten-van Dalen P£; L. J. de Looff en echtgenote p-f- P£ Aan allen veel voorspoed in 1948. M. H. van Hee. H. A. Kramer L. C. Kramer - Verburg g.n. SSeersdijjk Soldaat Ie klas J. A. de Haze en Soldaat A. Dees wensen hun ouders, broers, zusters, grootmoeder en verdere familie en vrienden een gelukkig nieuwjaar en een spoedig weerzien op Noord- Beveland. J. D. Noordhoek P. Noordhoek-de Vlieger p.f. A. P. Verburg Ch. Verburg - Priester Slagerij p.f. J. Lansen A. Lansen - Wiskerke Wagenmakerij p.f. J. Kasteleijn E. Kasteleijn - Heijstek p.f. Aan alle vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar toegewenst. Fam. Kabboord. Smederij. E. W. van der Heijde T. van der Heijde - de Oude p.f. Aan familie, vrienden en begun stigers een gelukkig nieuwjaar toe gewenst. P. Kastelein. P. Kastelein-van Gilst. M, Heijstek A. Heijstek - Maarsman Agent van dit blad p.f. Aan allen een gelukkig nieuwjaar toegewenst. A. W. Geluk en vrouw. 0. Flikvveert C. Flikweert- Willemsen p.f. Kamperland Sold. Ie klas P. J. Bouterse Sold. G. Geelhoed Sold. M. P. Goudswaard Sold. W. Huige wensen hun ouders, broers, zusters en verdere familie en vrienden vanuit de sector Soemarang (N.O.I.) een voorspoedig en gelukkig nieuw jaar en tot spoedig weerziens. Aan familie, vrienden en begun stigers een gelukkig nieuwjaar. M. I. Reinhout en gezin. Aan familie, vrienden en begun stigers een gelukkig nieuwjaar. Gebr. M. en D. de Haze Ook dit jaar zullen wij gaarne alle voorkomende timmer- en met selwerken voor U verzorgen en wensen U een gelukkig en voor spoedig nieuwjaar. Firma M. P. de Kam Zn. Veerweg B 21. Kamperland. Aan vrienden en bekenden een gelukkig en gezegend nieuwjaar toegewenst door A. C. van Hee. Allen een gelukkig en voorspoe dig 1948. Familie Iz. Lamain. Allen een gelukkig nieuwjaar. C. M. Clement. M. Clement-Bouterse. Met het begin van 1948 allen een gezegend nieuwjaar toegewenst. K. Kramer en gezin. Aan allen Gods onmisbare ze gen toegewenst. M. van Goudswaard. H. R. van Goudswaard- de Looff. Veerweg. p.f. Familie, vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar. J. G. Marcusse. C. Marcusse-Verburg. J. Israël N. Israël - Leendertse g.n. Voor 1948 wensen wij familie en vrienden Gods onmisbare zegen toe. J. Karreman Sr en vrouw. Stroodorp, B 304a. Te velde soldaat C. J. Vermeule 4-III 3 R.I. wenst zijn ouders, zus, familie, vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar. Medan, Sumatra, N.O.I. een gezegend nieuwjaar A. Buijze H. G. M. Buijze - Ketelaar Bakkerij en Winkelbedrijf Dpi. sold. L. 0. Westerweele wenst zijn ouders, broers en zus ters en familie een gelukkig nieuw jaar en feliciteert zijn vader met diens jaardag vanuit Bohatok, Sumatra, N.O.I. Aan familie, vrienden en clientele een gelukkig nieuwjaar. Slagerij J. Kramer. Allen een gelukkig nieuwjaar. Familie Lous. Onze beste wensen voor 1948. C. A. de Kam. Bakkerij. Allen een gelukkig nieuwjaar. Gebr. van der Weele. Vrachtautobedrijf. Allen een gelukkig nieuwjaar. W. E. van der Heijde en gezin. Allen een gelukkig nieuwjaar. P. I. van der Moere en gezin. g.n. Beste wensen voor 1948. Wed. M. H. Schippers- van Hee. Allen een gelukkig nieuwjaar. Joh. Verburg. E. Verburg - Reinhoudt. Allen een gelukkig nieuwjaar. W. Leenpoel Jr. Smederij. Aan familie, vrienden en begun stigers een gelukkig nieuwjaar. C. Meulenberg. G. Meulenberg - Kempe. Allen een gelukkig nieuwjaar. J. J. van der Moere. Allen een voorspoedig en gelukkig nieuwjaar Textielhandel i. L Karelse M. Karelse-Willemsen p-f- Aan familie, vrienden en begun stigers een gelukkig nieuwjaar toe gewenst. P. A. Meulenberg en gezin. Allen een gelukkig nieuwjaar. Jac. Wirtz. Café. Aan familie, vrienden en begun stigers een gelukkig nieuwjaar. G. Leendertse-Leendertse. Aan familie, vrienden en begun stigers een gelukkig nieuwjaar. J. Filius en gezin. Allen een gelukkig nieuwjaar. H. Bakker. Schilder en Drogist. Allen een gelukkig nieuwjaar. M. A. de Looff en gezin. Molenaar. Aan familie, vrienden en begun stigers een gelukkig nieuwjaar. Fam. C. Karreman. Familie, vrienden en begunstigers een gelukkig nieuwjaar. P. C. Koole- Bakker. Allen een gelukkig nieuwjaar. H. D. Meulenberg. Aan ieder Gods zegen toegewenst in 1948. C. J. Noordhoek. A. M. Noordhoek-de Looff en gezin. Aan allen een gelukkig nieuwjaar. Joh. Meyaard. Bakkerij. Allen een gelukkig 1948 toegewenst. H. A. van der Moere. M. M. van der Moere - de Vos. Melk- en zuivelhandel. J. C. Noordhoek S. Noordhoek-Leendertse Boerenleenbank g.n. M. J. Bustraan P. A. L. Bustraan - Bouwense p.f. Beste wensen aan alle mensen. L. Alewijnse en vrouw. Aan ieder Gods zegen toegewenst. Wed. C. Verburg en gezin. Een gelukkig nieuwjaar toege wenst. Wed. G. P. Leendertse- Maris. Allen een gelukkig nieuwjaar. H. de Haze. Allen een gelukkig nieuwjaar. M. de Mol. A. de Mol - de Smit. P. de Kam L. de Kam - Israël Aan familie, vrienden en beken den een gelukkig nieuwjaar. P. Israël - Geluk. Allen een gelukkig 1948. I. P. van der Moere Hz. Allen een gelukkig nieuwjaar. P. Huiszoon M. Huiszoon - Markusse. Allen een gelukkig nieuwjaar. L. Schrier. M. Schrier-Perrels.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1948 | | pagina 9