„DE LELIE" BLUMS P. Verburg en gezin Famiiie van Dis Fam. Coomans - Bak Familie P. de Regt Fam. D. A. IVieulenberg L D. van Weeie G. A D. Markusse Café „Havenzicht" TH. WÖLSE JOH. GUNST Fa Gebr. v. d. Weele Garage „Centrum" 1 Fa D„ de -Vee Zenen Fam. Groenleer - Melisse wenst vrienden en clientele een ge lukkig niëuwjaar. Handel in pluimvee. Slager g-n. Wij wensen alle familie, vrienden en bekenden een voorspoedig en gelukkig nieuwjaar toe. P. M. de Vos. M. de Vos. Christien. Nellie. Mc D. Intyre, St George. Ontario (Canada). Wij wensen alle mensen een ge lukkig nieuwjaar toe. J. P. van Gilst - van der Weele. Melkhandel, Voorstraat. Bij de wisseling van het jaar wensen wij U allen veel heil en zegen toe. J. A. Kallewaard. Verhuizingen en Transporten. Telefoon 331. Bij de wisseling des jaars wen sen wij aan familie, vrienden, be kenden en clientele een gelukkig en voorspoedig 1948 toe. Familie J. A. Schuit. Autoverhuur en Meubelen. Wij wensen alle mensen een ge lukkig nieuwjaar toe. P. Bouterse en gezin. Vishandel. Sold. Ie klas H. J. Korsuize wenst familie, vrienden en beken den een gelukkig en voorspoedig 1948 toe. No 220613008, 2e div. 4-2 R.I. Veldpostkantoor Medan. Ondergetekende wenst haar ge achte clientele een gelukkig nieuw jaar. Wed. L. Kempe - Beeke. Winkelierster. P. Bak W. Bak - den Hollander Molen g-n- Bakkerij p£ Rats „Oosterstein" NT P£ D. Priester M. i. Priester - Hoveijn kg- Molenaar pT W. i. Remeeus L. J. Remeeus - Eikenhout g.n. Wïssekerke Jac. K. Kramer E. M. Kramer-de Ridder ATèubelhandel g-n. P. J. van der Moere J. G. van der Moere-v.d. Hoek p£- Sold. I. P. Flipse 2-III-3 R.I. wenst familie, vrienden en beken den een gelukkig nieuwjaar. Kwala, Sumatra. Demak (lava) Aan familie, vrienden en kennis sen een gelukkig 1948 toegewenst. Sergt. H. Kramer. 2-3-7 R.I. Familie, vrienden en bekenden een gelukkig 1948. Leonard en Lawrence Maas. 3155 Wallace ave, Grandville. Mich., U.S.A. C. M. v.d. Vlies P. J. v.d. Vlies - v.d. Moere p£ G. C. Breas M. Breas - de Bruine P-f. C. Breure A. P. J. Breure - Priester g-n. Jac. de Kam Cz. P. J. de Kam - Rademaker p-f- P. Bak J. Bak - Blomaard Molenaar Pj wenst weer vanuit Indië vrienden en bekenden een gelukkig nieuw jaar toe. Kamperland Langs deze weg wens ik mijn ouders, broers en zuster, familie, vrienden en bekenden een gelukkig en voorspoedig 1948 toe. Grenadier J. Versluis. Madoera N.O.l. Alle familie, vrienden en kennis sen een gelukkig nieuwjaar toege wenst. Korp. Jacobus Buijze. Ie Escadron 2e afd. 3e pel. Huzaar van Boreel. Buitenzorg N.O.l. Sld. Ia klas P. W. Dieleman wenst alle familieleden, vrienden en bekenden een gelukkig nieuw jaar toe vanuit Menado. Wij wensen allen een gezegend nieuwjaar. P. Karreman en vrouw, jan en Els. La Basse Cour, Lourouse. Indré et Loire (Frankrijk). Een gelukkig nieuwjaar toege wenst aan familie, vrienden en be kenden. L. M. de Vos. S. de Vos-Israël. Allen een gelukkig nieuwjaar toe gewenst. Wed. H. P. Leendertse. Familie, vrienden en bekenden veel heil en zegen toegewenst in 1948. P. G. Leendertse. Jb. Reinhoudt A. T. Reinhoudt - Flipse wensen familie, vrienden en beken den gelukkig nieuwjaar. wenst allen een recht gelukkig 1948. (Beersdijk M. de Lange J. C. de Lange-Clement pJ- Karige Nic. Poortvliet L. Poortvliet - Boot wensen allen een gelukkig nieuw jaar. Vanuit Indië wens ik mijn vrien den en bekenden een gelukkig nieuw jaar. Soldaat M. J. Ossewaarde. 250120124, 1 -3- 10 R.I. Bij ons vertrek naar Indië wen sen wij alle familie, vrienden en kennissen een gelukkig nieuwjaar. Sergt. M. Wilderom. Korp. C. Nijsse. M. Smit. Sld. lekl. L. Clement. J. Blok. Soldaat D. Verhulst. M. Priester, j. Markusse. A. G. Feijtel. F. v. d. Maas. J. Dingemanse L. de Bruine. J. Verburg. Th. de Fouw. P. Kramer. 5 - 3 - R.I., Soerabaja (N.O.L). Huizerweg 51, Bussum p.f. GOES p£ Gelukkig nieuwjaar toegewenst aan vrienden en bekenden. A. M. van Nieuwenhuyzen. A. E. van Nieuwenhuyzen - Bierens. Kamperfoeliestraat 11, Goes. Wij wensen 4 (A) 1 alle mensen I A X een voorspoedig B u Mogen wij ook in het nieuwe jaar Uw kleding verzorgen Dam 28rood. Middelburg. Familie de Landmeter Coosje Buskenstraat, Vlissingen wenst alle vrienden en bekenden een voorspoedig en gelukkig nieuw jaar toe. Een gelukkig nieuwjaar toegewenst. P. M. de Vos. W. de Vos- van der Salm. Hoogstraat A 24, Montfoort. De konijnenkoopman uit Goes wenst vrienden en begunstigers een voorspoedig nieuwjaar. Dankend voor het genoten ver trouwen in de voorafgaande jaren, beveelt hij zich weer bij vernieu wing aan. J Eversen. Wijngaardstraat 34, Goes. Fotograaf Noordweg 76 Middelburg wenst U allen een voorspoedig 1948 en hoopt weer velen van U tot zijn klanten te mogen rekenen. Wij wensen familie, vrienden en bekenden een voorspoedig nieuw jaar. Fam. Kesteloo. Smederij, Bruinisse. wensen alle clientele en bekenden een voorspoedig 1 948. S Aan allen m een gelukkig en voorspoedig 1948 Kolijnsplaat Schoen- en zadelmakerij Woninginrichting Telefoon K 1199-227

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1948 | | pagina 4