Voor 1948 Café „Wielersrust" C. VERBORG Familie L. C. Breas A. M. van de Sande Firma N. Karstanje Zomen De Kleine Bazar 1 J. BEBELAAR P. M. KETELAAR Café „Concordia" C. DE FOUW J. van den Band Dit is het laatste blaadje van 1947. Ik heb hem gevonden. Na urenlang zoeken, strompelend over de vastgevroren sneeuwrichels en de daaronder verborgen boomstronken. Met stukgelopen voeten en een beijzeld gezicht. Ik heb hem gevonden in een schamele hut van dunhouten plan ken, waar de Oostenwind fel doorheen sneed en het vuur van dode tak ken reeds lang uitgedoofd was bij gebrek aan verse brandstoffen. Hij zat daar heel stil, voorovergeleund bij de opdwarrelende koude as. Alsof hij eensklaps de moed had opgegeven opnieuw op te staan om hout te halen. Alsof hij in een laatste moedeloze bui het doven van de vlammen wilde afwachten. Hij schreef het zelf: „De klok tikt hoorbaar en het jaar is haast voorbij". Vergeef me. 't ls alles zo vreemd. Er stromen geen tranen over m'n bevroren wangen. Er schrijnt slechts het heftige zelfverwijt Terwijl buiten de machtige bronzen stemmen hun galmende slagen door de nacht doen weerklinken en van verre het knallen van vreugde schoten doordringt tot in m'n werkkamer, leest een grijsgeworden vader het laatste gedicht van zijn voorgoed verloren zijn: „Ik ben alleen, want niemand heeft mij nodig; men heeft zijn huis en ik ben overbodig. Men vraagt mij niets. Ik wacht tot middernacht. Een schaduw heeft het scheidend jaar gebracht. De klok slaat 12 en ik maak een moe gebaar; ik durf niet opzien, ik ben bang voor 't nieuwe jaar". En nu, nu pas begrijp ik hem Ik zal m'n nieuwe dagboek anders beginnen. ALLEN EEN GELUKKIG JAAR DRUKKERIJ MARKUSSE WISSEKERKE Aan allen een gelukkig nieuwjaar toegewenst. C. F. de Ridder. P. A. de Ridder- van der Maas. F. Flipse H. D. Flipse-Ketelaar p.f. Een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar toegewenst aan familie, vrienden en bekenden. J. Kleppe en gezin. J. C. Beije p.f. Timmerman p.f. Wed. L. Koets Fam. A. Goulooze - Koets p.f. D. C. Dijkman L. A. Dijkman - Fonds© ri&rf Molen „de Graanhalm" p.t. Gelukkig nieuwjaar. P. Schipper. M. C. Schipper - Verbrugge en gezin. L. Geertse G. C. Geertse - Keukelaar p.f. p.f. Bakkerij p.f. G. Verbuig K. Verburg - Priester p.f. wenst allen een gelukkig nieuwjaar. Hebt U autovrachten Bel op 237 Beleefd aanbevelend. wenst U allen een gelukkig nieuwjaar L. Tange S. M. Tange - Buijze Dat 1948 geve mag wat wij allen wensen: een gelukkig jaar. C. Ketelaar en echtgenote. J. de Schipper L. de Schipper - Minderhoud p.f. Bakkerij p.f. Familie Wed. A. de Schipper p.f. Joh. Heuseveldt E. j. Heuseveldt - de jonge p.f. A. W. E/larcusse D. Chr. Marcusse - Versluis Vrachtrijder p.f. J. Penne L. J. Penne - de Looff p.f. Allen een gelukkig nieuwjaar. H. Dourleijn. L. Dourleijn - Koster. Al mijn geachte cliëntele een ge lukkig nieuwjaar. Kapper Dobbelaar. Allen een gelukkig 1948 toege wenst. W. J. Versluis en gezin. A. A. Hoek van Dijke P. Hoek van Dijke Klap p.f. Een gelukkig 1948 toegewenst aan familie, vrienden en begunstigers. J. van Liere. G. van Liere-Zwemer. L, Abrahamse H. C. Abrahamse Verburg p.f. J. van Halst A. van Halst-de Vos p.f. B. Kramer SU. J. Kramer - Meulenberg p.f. Aan familie en bekenden een ge lukkig 1948 toegewenst. J. C. Louwerse. „Vredestein". W. J. Priester P. H. Priester - Marcusse p.f. A. C. Meulenberg J. A. Meulenberg - de Looff p.f. Familie, vrienden en begunstigers een gelukkig nieuwjaar toegewenst door W. L. Leendertse en gezin. Melkhandel. M. Z. Verhage M. S. Verhage - de Vos p.f. D. Verburg D. B. Verburg-van der Maas p.f. Allen een gelukkig nieuwjaar toe gewenst door R. Slotema. A. S. Slotema - Breure. Familie, vrienden en begunstigers een voorspoedig nieuwjaar. Th. de Looff en echtgenote. Bode op Goes Vrachtautodienst p.f. D. Broekhoven p.f. W. de Moor J. M. de Moor Bouterse Vrachtautodienst p.f. Alle vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar toegewenst. I. M. de Moor. L. J. de Moor-Janse. Auto-verhuur. Familie, vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar. P. M. Ketelaar en echtgenote. Manufacturen g.n. Veel heil en zegen toegewenst in 1948 door E. C. de Regt. E. N. de Regt-Lamain. g.n. W. Heuseveldt D. B. Heuseveldt - de Looff p.f. Familie, vrienden en begunstigers een gelukkig nieuwjaar. M. A. de Looff. P. A. de Looff - Flipse.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1948 | | pagina 2