GOLFPLATEN 4% PANDBRIEVEN a 99 SANETAS SPERWER-KOFF1E STOOÜHEN EN VERVEN NOKSTUKKEN GEGALVANISEERDE NAGELS M. L. POLAK ZOON. Loskade, Tel. No. 7, Middelburg. Koninklijke Ververij, Chemische Wasscherïj AUG. BIERENS - - DORDRECHT FRANCO ZENDING N.V. ZEEUWSCHE HYPOTHEEKBANK te MIDDELBURG. H.H. LANJDBOUWERS. Kalkammonsalpeter, Zwavelz. Ammoniak, Kalksalpeter, Ammon Salpeter, Super. SOLLICITANTEN ONTVANGER-GRIFFIER. DAMES! SUIKERBIETEN. KRAGEN VOOR MANTELS. BONTWERKEN. J. STURM WISSENKERKE. ROODMERK 35 CENT PER HALF POND. PAARSMERK 28 CENT PER HALF POND. GEELMERK 22 CENT PER HALF POND. Tegen inlevering van de Sperwer Bon een HALF ONS THEE CADEAU tot en met 20 October a.s. verkrijgbaar. - Te Kamperland: GEBRS. NOORDHOEK, C. A. DE KAM. Te Kortgene: J. DE DIE, J. A. WOLSE. Te Colijnsplaat: Wed. G. J. DE KOSTER. Vraagt eens prijscourant aan, het is Uw voordeel. AgentenA. G. M. Markusse, Wissenkerke; J. A. de Vos, Kortgene W. Bosselaar, Geersdijk; G. P. Leendertsejz. Kamperland; D. Wil- derom Colijnsplaat; P. Eikenhout, Kats. in stukken van f 1000.- 3/0 4 /O f 500.- en f 100.-. Steeds uit voorraad leverbaar, aan scherp concurreerende prijzen, ge halte gegarandeerd onder A.H.V. GEBR. J. M. V. D. WEELE. COLIJNSPLAAT. Segeerstraat H 88 Middelburg Gummiwaren Patentgeneesmiddelen Verband-, Verplegings- en Hygiënische Artikelen. Aanbevelend, J. C. KETELAARS. Het Bestuur van den Calam. On rustpolder te Wissenkerke roept op voor de betrekking van Stukken in te zenden voor 20 Oc tober a.s. bij den voorzitter van voornoemden polder te Veere. Inlichtingen worden verstrekt door den Wnd. Ontvanger-Griffier. Het Bestuur voornoemd, A. C. VAN NIEUWENHUIJZEN, Voorzitter. J. GEUZE, Wnd. Ontv.-Griff. Te koop gevraagd, veelheid elke hoe- Ie soort extra zware nieuwe gegalvaniseerde golfplaten No. 24 werkende breedte 77 cM. Lengte: 1.52 1.83 2.13 2.44 2.74 3.05 M. Prijs f 0.75 0.90 1.10 1.25 1.45 1.60 alles uit voorraad leverbaar. Franco Kamperland. Het goedkoopste materiaal voor Afdakjes, Kippenhokken, Schuurtjes enz. Aannemers extra korting. Speciaal adres voor nieuw zink, bladlood, gas- en waterlei- dingpijp. Banka tin en soldeer. J. M. V. D. fOLIJNSPLAAT. GEBRS. I. M. V. D. WEELE. CO 142. Plots hield Rob zijn vrienden tegen en toen ze zagen, wat de reden hiervan was, ver borgen ze zich in het struikgewas. Een paar groote koningstijgers kruiste plotseling hun weg, echter zonder de minste notitie van de vier vluchtelingen te nemen. Ze hadden blijkbaar haast. 143. Zonder begrijpelijke oorzaak keerden de beesten weer terug, en liepen anstig brullend rond, net onder de plek, waar de vier doode- lijk verschrikte vluchtelingen zaten. Maar ze deden geen kwaad. Integendeel. Ze schenen zelf zeer ongerust, en vluchtten plots met de staart in de lucht het moerasriet in. 144. En daar bleek reden voor, want in de verte klonk een zwaar gedreun en onder luid getrompetter naderde, op het spoor van de tijgers, een kolossale olifant.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1934 | | pagina 4