NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD LIGE NTERKLEEDING DE TWEHTSCHE BANK N.V. ALLE BANKZAKEN 4% Pandbrieven a 100 DAMES- E N KINDERMANTELS, H EE REN- EN JONGENSJASSEN, ONZE REDI-MANCHESTER IS WATERDICHT. c Nu een nieuwe WINTERJAS voor elke beurs. Vraagt onze bekende soliede Werkmansgoederen, Broeken, Kielen, Manchester Jassen, enz., enz., enz. WINTERJASSEN - MANTELS - WERKMANSGOEDEREN. Soliede koopers zes maanden crediet. No. 1844 Zaterdag 13 October 1934 41e Jaargang. 111 DRUK EN UITGAVE A. G. M. EMRKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 j /jSSSSSPERWER SPECULAAS SPERWER WINKELS. GEVESTIGD TE AMSTERDAM. KANTOOR GOES GROOTE MARKT 11-13 - TEL. 435 {2 lijnen). DEPOSITO'S - ASSURANTIËN. ONDERGRONDSCHE SAFE-INRICHTING. ADVERTEERE® DOET VER§€DOPEN. N.V. insulaire Hypotheekbank te Zierikzee SORAX boenwas de beste en voordeeligste. Doosjes van 85 cent. HRaunhtiM3 Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12cent. Abonnementsprijs f 1.— per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. Brieng is medicien mee uut stad, zegt U tegen de vrachtrijder. Waarom zegt U er niet bij: „Uit de Goessche Apotheek"?? 1 Voorstad 11. Teief. 469. De apotheker garandeert U betrouw baarheid. Hoedt U voor kwakzalverij! C EZ De Firma A. E. HOLTY komt volgende week NOORD-BEVELAND bezoeken met een zeer voordeelige collectie MAANDAG 15 OCTOBER te WISSENKERKE, in Hotel „Wielerrust" van de Heer J. C. Beye. DINSDAG 16 en WOENSDAG 17 OCT. te KAMPERLAND, in Hotel „Havenzicht" van de Wed. Verburg. DONDERDAG 18 en VRIJDAG 19 OCT. te COLIJNSPLAAT, in Hotel „Zeelandia" van dhr. Jac. Haringman. W IJ BRENGEN O. A. de nieuwste modellen, degelijke stoffen, tegen sterk concurreerende prijzen. groote sorteering. Zoo voordeelig en mooi als U nog nooit gekocht hebt.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1934 | | pagina 1