NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD Het Radiovak is een apart Vak Firma K. H. Schippers Co te Kortgene F 87.50 Bijna elke Rijwielhandelaar of Installateur wil U wel een toestel verkoopen ('t is dan ampassant meegenomen) doch wij willen U er op wijzen dat aan ons adres het plaatsen en onderhouden niet in handen is van onze rijwiel- en motorreperateurs, doch geschiedt door een gediplomeerd Radiomonteur. Deze kan dus elke reparatie zelf uitvoeren wat U tijd en kosten bespaard. Wij kunnen U binnen het half uur bezoeken, door het geheele eiland. Koop daarom en laat repareeren bij K. H. SCHIPPERS Co, Telef. 27, KORTGENE. -fV1 T -U-J kan U uit voorraad leveren voor slechts een 3-lamps toestel van het Wereldmerk Telefunken! Dit toestel is fraai van uiterlijk en zoo selectief, dat zelf des avonds Hilversum ongestoord te ontvangen is! Met de Sihaphon 56 luidspreker (met vrijzwevend anker) vormt dit een prachtige combinatie. De Sihaphon 56 kost slechts f 24.50. Laat deze combinatie vrijblijvend voor U demonstreeren. No. 1805 Zaterdag 17 December 1932. 39e Jaargang. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 Steeds groote voorraad Betonbuizen JAC. HARINGMAN, Colijnsplaat. TELE FUN KEN Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/j cent. Abonnementsprijs fl.per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1