NOORD-BEVE LANDS ADVERTENTIEBLAD „SUPER"! TELEFUNKEN Alleen een Superheterodyne is inderdaad een No, 1804 Zaterdag 10 December 1932. 39e Jaargang DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE TELEFOON No. 10 Steeds groote voorraad Betonbuizen JAC. HARINGMAN, Colijnsplaat. N.V. P.Z.E.M. DE ELECTROMOTOR BRENGT UITKOMST IN KLEIN EN GROOT BEDRIJF. TELEFUNKEN SUPERHETERODYNE T 650 WL PRIJS f 285.- Slechts dit apparaat lost het probleem der selectiviteit op door inbouw van een eigen tusschenzender. Bij de Telefunken Super is alles automatisch: selectiviteit, fa- dingcompensatie en geluidsterkteregeling. Een Telefunken Superheterodyne moet men gehoord hebben. U BEDIENT HET TOESTEL NIET, HET TOESTEL BEDIENT U. SERVICE-STATION FIRMA K. H. SCHIPPERS Co. Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer - 12'/a cent. Abonnementsprijs fl.per jaar bij vooruit betaling. Franco per post 12.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijkcn tijd). Oplaag 1800 ex. enkel tarief tot 2 K.W. 24 cent voor de eerste 100 KWU. 19 cent voor de volgende 200 KWU. 17 cent voor de volgende 300 KWU. 15 cent voor de volgende 400 KWU. 14 cent voor alle volgende KWU. dubbel tarief boven 2 KW. 14 cent voor de eerste I00 KWU. 13 cent voor de volgende 200 KWU. 12 cent voorde volgende 400 KWU. II cent voor alle volgende KWU. klokhuur f I.- per maand. VRAAGT INLICHTINGEN BIJ ONZEN DISTRICTSMONTEUR TE KORTGENE Telefunken-Super 650 WL

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1