NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD Het toestel voor nu en voor de toekomst! TELEFUNKEN ■1 Betonbuizen VERRAST ELKAAR ELECTRISCH! SERVICE-STATION No, 1803 Zaterdag 3 December 1932. 39e Jaargang DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 """,U Steeds groote voorraad JAC. HARINGMAN, Colijnsplaat. N.V. P.Z.E.M. Steeds sterkere zenders! Steeds meer stations! Telefunken Superheterodyne! Auto-selectie, Fadingcompensatie, Timbre-regeling tot in de perfectie! Op Telefunken-techniek kunt gij U verlaten, nu en in de toekomst! U bedient het toestel niet, het toestel bedient U. TELEFUNKEN SUPERHETERODYNE T 650 WL PRIJS F 285.- FIRMA K. H. SCHIPPERS Co. KORTGENE Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12cent. Abonnementsprijs f 1.per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. VRAAGT INLICHTINGEN AAN ONZEN DISTRICTSMONTEUR TE KORTGENE OF AAN ONS KANTOOR TE VLISSINGEN electrische geschenken zijn degelijk, practisch en mooi. Telefunken-Super 650 WL

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1