NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD Van Oslo direct naar Algiers TELEFUNKEN Ziet de Etalage Uit voorraad leverbaar door K. H. Schippers Co ST. NICOLAAS r No. 1802 Zaterdag 26 November 1932. 39e Jaargang DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 Kleine Bazar te Wissenkerke. N.V. P.Z.E.M. ER IS NIETS MOOIERS TE BEDENKEN DAN ELECTRISCHE GESCHENKEN. Zorgvuldig gesorteerd, als spoorkaartjes, staan stuk voor stuk de stations op de autoschaal van de T 343. Snel en gemakkelijk, als op rails, komt ge automatisch op elk station aan. De auto-selectie van de T 343 brengt U er zonder falen, leder Telefunken Service Station zal U gaarne daarover inlichten. Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer - 12'/2 cent. Abonnementsprijs f 1.per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wetteiijken tijd). Oplaag 1800 ex. Keteltje, broodrooster, schemerlampje, strijkijzer, kacheltje, ventilator enz. VRAAGT INLICHTINGEN AAN ONZEN DISTRICTSMONTETR TE KORTGENE OF AAN ONS KANTOOR TE VLISSINGEN Telefunken 343 W f 175.- Telefunken 343 W/L met ingebouwden Luidspreker f 215, Uitsluitend verkrijg baar bij de Telefun ken Service Stations Het uiterst gevoelig ontvangtoestel Telefunken 343 W

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1