5% Pandbrieven a 100'/2% Hl Zeeuwsche Hypotheekbank Middelburg SCHOKKERS f 5 s i - s I s I! i (D S3 (D 5 Vj.'■ISA- AMSTERDAMSCHE BANK BIJKANTOOR GOES N.V. ALLE BANKZAKEN N.V. Insulaire Hypotheekbank te Zierikzee Koninklijke Ververij, Chemische Wasscherij AUG. BIERENS - - DORDRECHT STOOMEN EN VERVEN FRANCO ZENDING. O PANDBRIEVEN tegen beurskoers Vanaf heden worden ter lezing uitgereikt. Fa. de Wed. A. SCHIPPERS. KamperSand. Erres Radio Colijnsplaat. Gebr. Verburg. X> z 00 m m |h o f 5 S f x a m 7T SL 3. o s m 9 9 a 9 7 7 O 2 G) N O X w o o m o 9 O 9 O 7 ÊL 9 a 9 C 3 S2. «f to o o 9 W 9 O (I 2 X 9 9 9 3 O 3 o o 2 Sa» P- tfl) 0 8 -■2-8 3 r o -r 3 JH3 J j 1 U5 «s: "8 7 3 O 2 O 2 i' q a 2 a> 3 £ijn -'V:-.-'vVt•-•'sV.>t&v-,-. Gevestigd te Amsterdam KAPiTAAL RESERVE f 55.000.000. f 46.500.000. Zitdag KORTGENE lederen Donderdag ten huize van den Heer P. H. NOORDHOEK Voorstraat, Kortgene. Zitdag COLIJNSPLAAT lederen ten en 3en Woensdag der maand in Hotel „Patrijs" van den Heer C. P. J. GAST. Zitdag WISSENKERKE lederen 3en en 4en Woensdag der maand in Hotel „De Kroon" van den Heer G. VERBURG. \ïi'; V "'.V'T-i' - 1 v'"-' 'S.. Vraagt eens prijscourant aan, het is Uw voordeel. Agenten: A: G. M. Markusse, Wissenkerke; J. A. de Vos, Kortgene W. Bosselaar, Geersdijk; G. P. Leendertse Jz. Kamperland: D. Wil- derom Colijnsplaat; P. Eikenhout, Kats. HYPOTHEKEN f 21.200.000 PANDBRIEVEN f 21.100.000 Oe Bank stelt verkrijgbaar: Reserve f 521.704.39 in stukken van f 1000.f 500,en f 100.— De Directie: Mr. A. A. DE VEER. Mr. M. C. VAN DER MINNE. RISES Y. 11® F 187.50 Een onvergelijkelijk mooi 4-lamps toestel met ingebouwden luid spreker, waarin de laatste technische vindingen toegepast zijn. Met één knop kunt U alle Eyropeesche stations zonder zoeken afstemmen; de golfleng ten staan op de schaal aange geven. Wij geven U gaarne een K.Y. 116 voor een week op proef. Accepteert dat aanbod! 3 PI T JC O O O "T T na rin O ■t <1 (Q c~> 5 PI PI 7 O O O S." rt* C 3 (Q C O 3 (3 fi) O 3 3 O 3 O O 3 O ■8 O O 5" 2L a O O O O O T D) a 3 O 3 (0 O -t 3 9 SI 3 3 Q) <P O 3 O Q. O O O 7. 3 (O <Q m m A

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 4