NOORD-BEIIELANDS ADVERTENTIEBLAD Ziet de Etalage No. 1800 Zaterdag 12 November 1932. 39e Jaargang DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 Kleine Bazar te Wissenkerke. N.V. P.Z.E.M. WIJ WILLEN U HELPEN MET ONZE HUURKOOPINSTALLATIES! Zoo juist ontvangen prachtige nieuwe gedroogde stukjes appelen 35 cent per pond. Sago per rol 14 cent, 3 rol 40 cent. Ambozeep per doos van 2 dubbele stukken 20, bij aankoop van 3 doozen 1 doos cadeau. Ducolzeeppoeder, per pak 16 cent bij 3 pakken 1 pak cadeau. Wie deze week 2 halve ponden roode ster tabak koopt krijgt hierbij een prachtige Siamdoos cadeau, iets extra's. KAMPERLAND ABR. BUIJZE. Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer - 12>/a cent. Abonnementsprijs f 1.— per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. Maandelijksche huur voor 2 lichtpunten en 1 stopcantact is cent. Maandelijksche huur voor 3 lichtpunten en 1 stopcontact 25 cent. Maandelijksche huur voor 4 lichtpunten en 2 stopcontacten 35 cent. Maandelijksche huur voor 5 lichtpunten en 2 stopcontacten 50 cent. De installatiehuur vervalt, zoodra aan stroomverbruik en installatiehuur samen f 200.- is betaald. VRAAGT INLICHTINGEN BIJ ONZEN DISTRICTSMONTEUR TE KORTGENE OF AAN ONS KANTOOR TE VLISSINGEN Aanbevelend,

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1