SATINET DEKENS 5 2 8 O c/3 s ■s e e SPREITJES, een lust om te zien ente koo- fSL De prijzen zijn zooais men dat van de BYENKORF verwacht, beneden alle concurrentie, echte BYENKORF-PRiJZEN. lu Winkeliers korfing, ook op deze Bage prijzen. m 3 O .2 "5 0 0 H 3 0 0 "8 5 ft L 0 0 1 0 0 6 0 m 0 L (3 0 O (0 (0 .e i (0 0) Q cfjij (0 E 0 ■8 S. 1 s 0 0 8 0 N 0 Q 0 0 S 0 0 •8 L ■3 S 0 I5 N S 0) e. <q 1 «J O - 3 0 O -8 JS C3 Het eerste artikel voor het najaarsseizoen hebben wij ontvang en dit hebben wij gedurende de slappe zomermaanden laten maken en is daardoor met zooveel te meer zorg afgewerkt kunnen worden Komt U eens zien naar onze nieuwe sorteering zoowel in 't gebloemd als in Uni kleuren, alles met zuivere witte vulling. r— Deze dekens streelen de oogen en zal het heel wat moeite kos- s ten 's morgens van onder de dekens te komen zoo heerlijk zacht als ze zijn; ze werken nog beter dan een slaappoeder van den dokter. o Dan hebben wij voor de jonge mama's SNOESIGE WAGEN- So pen m 0 8 N (3 O 0 Si 65

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 4