LIMONADE RECLAME Kamperland. ABR. 8UIJZE. WENSCHT U Denk aan onze opruiming. Propaganda-ay te Kamperland STOOMEN Eli VERVEN Koninklijke Ververij, Chemische Wasscherij AUG. BIERENS - - DORDRECHT IT FRANCO ZENDING. een electrische klok een electrische kachel of oven een electr. strijkijzer XËGj een electr. kookplaat i t een electrisch warmwater-reservoir Kalfvaarzen JMtotip oliegoederen 1000 bos tarwestroo KLEINE BAZAR TE WISSENKERKE Wissenkerke. A. A. HOEK VAN DIJKE^ Heden Zaterdag^"**" Wij hebben weer een schitterende Wie een flesch van onze allerfijnste bekende limonadesiroop koopt a 48 cent per heele flesch kan daarbij nog een flesch krijgen voor 40 cent, dezelfde kwaliteit./aat dit niet voorbij gaan dit beteekent een winst van 8 cent per flesch voor U. Wij geven bij de bekende pdkken vermicelli, als men twee pakken tegelijk koopt, één paj/gratis. Hebt U onze tip top azijn* al eens geproefd, slechts 18 cent per flesch. Voor slechte eptfüst gebruikt dan onze zuivere bijenhoning, een probaat midd^T en voedzaam. Vraagt eens prijscourant aan, het is Uw voordeel. Agenten: A. G. M. Markusse, Wissenkerke; J. A. de Vos, Kortgene W. Bosselaar, Geersdijk; G. P. Leendertse Jz. Kamperland; D. Wil derom Colvjnsplaat; P. Eikenhout. Kats. wendt U dan tot de Kleine Bazar te Wissenkerke die U alle 1e klas electr. artikelen levert en met prijs en inlich tingen gaarne ten dienste is Terstond of met Novetpber een dienstbodjj»gevraa^lJ luj 1. J. KA- RELS£<ltaniperland. aan en bij d^fötf^ing bij familie Kamperland. Terstond een cienstbjyie'"ge- vraagd bij R. ROy£MAf"Voorstraat, 92 Coliiw^fpTSat Evenals vorige jaren beveelt on- dergeleekende zich beleefd aan voor de levering van le klasse C. VERSLUIS. Kamperland. Gewestelijke Tarwe Organisatie/ voor Zeeland./ De Kringcommissie.^or Noord- Beve'and maakt bej^nd, dat voort aan alleen op il^ensdag namid dag monsters >frwe zullen worden geschat. AanbiejÜng van de monsters moet geschieden des namiddags voor half twee-mre (o.t.) in de Korenbeurs te Kpftgene. De Kringcommissie. TE KOOP met de hand gedorschen, jbij L. VAN DER MOÈRE, KamperlaodT De vinder van een^Jïfil in bruin e'ui, die DoruJerffag te Kortgene verloren iafwordt beleefd verzocht deze^Jdorg te bezorgen bij D. DE PftËE te Colijnsplaat. Het duurt slechts tot Zaterdag 3 September. Alle voorradige kunstzij van 45 ruimen wij nu op voor 30 cent. Op ons breikatoen a f 1.50 per Kilo geven wij ook 10 pCt. korting, dus nu voor f 1.35. Gekleurd breikatopn nu 21 een'. Voorts alle zomergoederen en Heerenmodes met 15 pCt korting. Alle andere goederen 10 pCt. "gymnastiekvereeniging „Volharding" van Wissen- Aanvang 5.30 uur o.t. Aanbevelend,

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 3